Investigația – metodă de receptarea textului nonliterar

Investigația poate fi, în egală măsură, o metodă utilizată atât pentru activități de învățare, cât și pentru evaluare. Metoda oferă elevului posibilitatea de a utiliza în mod creativ capacități de rezolvare a unei probleme teoretice sau de realizare a unei activități practice, prin  întreprinderea unei investigații (documentare, observarea unor fenomene, conduite etc.) într-un orizont stabilit de timp.

Investigația îndeplinește mai multe funcții:

  • acumulare de cunoștințe;
  • exersarea unor abilități de investigare a fenomenelor (proiectare a acțiunii, alegerea metodelor, emiterea unor ipoteze, culegerea și prelucrarea datelor, desprinderea concluziilor);
  • evaluarea capacităților, competențelor de a întreprinde asemenea demersuri.

Investigația contribuie la restructurarea continuă a sistemului noțional propriu, la realizarea transferului intern și extern, la accentuarea caracterului operațional al cunoștințelor, la înțelegerea profundă a fenomenelor studiate. Atunci când lecția este structurată pe baza unei investigații, aceasta devine element important în sprijinirea demersului de învățare prin descoperire.

Aplicații ale investigației, pentru activități de învățare la clasa a VII-a

1. Subiectul: Afișul. Anunțul. Reclama

Se știe că suntem înconjurați de publicitate și că tehnica realizării acestei tip de comunicări a evoluat pentru a putea manipula omul și pentru a vinde „produsul”. Nu de puține ori ne lăsăm păcăliți de publicitate și ne alegem cu produse pe care nu le putem folosi sau care se strică foarte repede. De aceea am considerat că metoda investigației va fi utilă pentru dezvoltarea spiritul critic, cel care ne ajută să alegem corect produsele care nu sunt utile.

Pașii metodei au fost următorii:
– receptarea teoriei despre afiș/ reclamă/ anunț:
– colectarea diverselor afișe/ reclame/ anunțuri întâlnite în viața de zi cu zi;
– analiza afișelor/ reclamelor/ anunțurilor.

2. Subiectul: Textul literar. Textul nonliterar

Un alt moment în care am folosit investigația a fost acela în care am recapitulat diferențele dintre textul literar și cel nonliterar. Pe baza unui fragment din „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă, am recapitulat trăsăturile textului literar. În comparație cu acestea, am recapitulat și trăsăturile textului nonliterar, după care le-am cerut elevilor să creeze diverse tipuri de texte nonliterare pornind de la opera mai sus amintită. Astfel, elevii au căutat informații despre perioada în care se petrece acțiunea operei, despre oamenii momentului, despre diverse obiective turistice din Iașul acelei vremi cu ajutorul cărora au redactat știri, reclame, prospecte, ghiduri turistice, anunțuri etc.

Exemplu de text nonliterar realizat în urma folosirii investigației:

Antirâie garantat!
Folosit și de bunica lui Nică pentru a-l scăpa de râie.

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să ultilizați acest medicament !
În acest prospect găsiți:
– Ce este acest medicament.
– Ce conține.
– Cum este făcut.
-Cum trebuie utilizat.
Anti-râie garantat este un săpun de casă, făcut în fabrici sau în casă, la țară.
Conține :
– sare
– soda caustică
– grăsime de porc
Modul de preparare: se fierbe grăsimea de porc la foc mare, apoi se adaugă sarea și soda caustică. Se fierbe până se îngroașă. Se lasă la răcit și apoi se taie în diferite forme.
Mod de utilizare:
Pentru a îndepărta râia de pe corp, faceți o baie cu apă fiartă și săpun de casă. Aceasta va dispărea fără alte iritații ale pielii.
Acest medicament se poate folosi și pentru îndepărtarea petelor de pe haine, sau diferite materiale.

Bibliografie
1. Dumitriu, G., Dumitriu, C.,  Psihopedagogie, București, Editura Didactică și Pedagogică, R.A, 2003;
2. Gherghina, Dumitru, Dănilă Ioan și colab., Metodica predării limbii și literaturii române în școala primară, gimnaziu și liceu, Craiova, Editura „Didactica Nova”, 2005;
3. Goia, Vistian, Didactica limbii și literaturii române pentru gimnaziu și liceu, Cluj-Napoca, Editura „Dacia”, 2002.

 

prof. Alina-Elena Colbu

Școala Gimnazială Ion Rotaru, Valea lui Ion (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.colbu

Articole asemănătoare