Învățarea prin proiecte eTwinning

Alături de elevii mei am participat la proiecte eTwinning cu tematică variată, fiecare dintre ele vizând formarea şi dezvoltarea unor competenţe din arii variate sau rezolvarea unor aspecte problematice la nivelul învăţării. „Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning.”

În ultimii ani s-a observat un interes scăzut pentru lectură. Cadrele didactice au căutat modalităţi eficiente pentru a stârni interesul elevilor.

Una dintre soluţiile găsite de mine a fost implementarea proiectul „The miracle of stories through my hands” care a vizat atât dezvoltarea interesului pentru lectura cărților, cât şi a abilităţii de a comunica în limba engleză. Au fost selectate cărţi despre curaj şi bunătate, despre integrare şi acceptare, scrise cu sensibilitate şi umor, lecturi îndrăgite de copiii Europei. Proiectul a avut ca grup ţintă elevi cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani. Au participat parteneri din 10 ţări, limba proiectului fiind engleza.

Obiectivele proiectului au fost:
• Creșterea numărului de cărți în limba engleză citite de elevi;
• Creșterea apetitului pentru citit basme și poveşti în rândul elevilor;
• Devoltarea imaginației și a competențelor de citit/scris;
• Dezvoltarea limbajului și a capacității de înțelegere a textelor în limba engleză.

Activitățile variate din proiect au îmbinat metodele tradiţionale cu cele moderne, centrate pe elev, s-a lucrat în grupe, pe echipe, în perechi, punând accent pe obținerea performanţei dorite și pe atingerea obiectivelor propuse, tinându-se cont şi de particularităţile elevilor și de experienţa de învăţare. Metodele folosite conversația, explicația, lucrul în grup, învățarea pe bază de proiect, jocul, dramatizările, au stimulat interesul elevilor pentru proiect, dezvoltarea gândirii critice și libertatea de exprimare. Părinţii au fost implicaţi în fiecare etapă a proiectului, susţinând toate demersurile curriculare şi extracurriculare. Una dintre cele mai plăcute activităţi a fost ,,Citeşte cu mama“–citindu-se alternativ în limba română şi engleză, limbă vorbită foarte bine de unii dintre părinţi. Proiectul a avut un caracter crosscurricular, reușindu-se integrarea activităților proiectului în curriculum, în programa disciplinelor după cum urmează:

 • arte vizuale şi abilităţi practice – copiii au învățat tehnici de creație plastică, au creat afişe sau produse din materiale reciclabile, au organizat expoziţii;
 • limba engleză – au învățat cum să comunice eficient, să scrie corect, să citească, respectiv să redacteze mesaje sau scrisori;
 • limba şi literatura română – au citit cărți cu povești despre diversitate şi tradiţie, despre diferenţe şi acceptare, au creat versuri și texte despre iubire şi prietenie;
 • matematică – elevii au compus probleme cu eroii de poveste;
 • ştiinţe – au identificate informaţii geografice despre partenerii de proiect;
 • educaţie civică – elevii au lua decizii şi au votat, au învăţat să respecte părerea colegilor;
 • joc şi mişcare – au fost create jocuri pentru partenerii din proiect sau au participat la jocurile propuse.

Având în vedere cele de mai sus proiectul a fost o reală oportunitate de a aplica metode de învățare integrată, pentru dezvoltarea competențelor care sunt parte a curriculumului în ţara noastră.

Proiectul a creat cadrul pentru dezvoltarea relațiilor la nivel european, dar și pentru consolidarea relațiilor la nivelul școlii. Etapele de lucru ale proiectului au fost stabilite atât de către fondatori, cât şi de colaboratori. Toate activitățile au urmat un calendar și fiecare partener a contribuit coordonând clasele/ grupuri de elevi cu vârste sau experienţe diferite. Cele mai importante activităţi au fost:

 • Activităţi de cunoaştere a partenerilor de proiect;
 • Propunere de logo şi poster – votarea celui mai reprezentativ;
 • Patru sesiuni de citit şi produsele aferente;
 • Activităţi speciale ( Ziua cărţii, Ziua Europei, activităţi outdoor, Ziua siguranţei pe internet, activităţi pentru Crăciun şi Anul nou, etc);
 • Videoconferinţe;
 • Personaje îndrăgite;
 • Pagina de reuniune a elevilor, paginile speciale ale şcolilor;
 • Realizarea produselor preconizate;
 • Sondaje adresate părinţilor, elevilor sau profesorilor;
 • Evaluare. Diseminare. Concluzii.

Activităţile cum ar fi sesiunile de citit din proiect, prezentarea personajelor îndrăgite au fost găzduite pe padlet-uri comune şi au necesitat crearea unor pagini speciale de către fiecare partener – în aceste pagini elevii au fost încurajați să propună și să desfășoare activități împreună, să urmărească și să evalueze produsele partenerilor (votarea online a logo-ului proiectului sau a poster-ului).
Spațiul de lucru al proiectului a fost folosit pentru a încărca materialele și pentru a comunica și colabora cu partenerii din proiect. S-au folosit suplimentar aplicațiile yahoo, messenger și facebook pentru finalizarea planului de lucru. Videoconferințele au fost deosebit de eficiente pentru stabilirea etapelor şi a modului de evaluare. Deoarece elevii erau de vârstă școlară mică, am ales instrumente web adecvate.

Cu sprijinul cadrelor didactice, elevii au realizat lucrări comune folosind Power Point, YouTube, Tricider sau Mentimeter Answers. Jigsawplanet (pentru puzzle pe baza unor desene), iar filmuleţele folosind Animoto. Elevii au fost provocaţi să joace random-name-picker sau puzzle-uri propuse de parteneri, ori să vizioneze filme. Copiii au folosit telefoane și tablete pentru a realiza fotografii, una dintre aceste fotografii a fost câştigătoare în concursul pentru Calendarul eTwinning 2019. Pentru realizarea publicaţiilor au fost folosite aplicaţii cum ar fi issuu.com/ home/ publisher şi joomag.com. Pentru a avea o evidenţă clară asupra implicării în proiect am realizat blogul THE MIRACLE OF STORIES THROUGH MY HANDS ( aflat la adresa sesermanv-etwinning.blogspot.com). Metodele moderne de comunicare s-au îmbinat cu cele tradiţionale

Implementarea proiectului a implicat nu numai elevii și profesorii de la școală, ci și părinții care au susţinut toate demersurile noastre. Proiectul a făcut vizibilă școala noastră atât la nivel local, cât și la nivel european. Prin urmare, a crescut interesul profesorilor de a se implica în parteneriate eTwinning. Produsele realizate, faptul că munca le este recunoscută şi apreciată i-a stimulat şi motivat pe elevi, stârnindu-le dorinţa de a se implica în continuare în proiecte eTwinning. Experiențele de predare au fost împărtășite partenerilor – rezultatul a fost un schimb util de tehnici și metode de predare. Proiectul a adus diversitatea strategiilor de predare/ învățare/ evaluare și a modului în care competențele cheie sunt dezvoltate ca urmare a cooperării și a schimbului permanent de idei, tehnici și metode între toți profesorii implicați.

Ca o finalitate a activităţii proiectului, elevii mei au propus realizarea unui „dicţionar”, care să surprindă prin imagini şi cuvinte cele mai relevante aspecte din proiect.

Participarea la aceste proiecte a însemnat atât pentru mine, cât şi pentru elevii mei o mare provocare, o inedită experienţă de învăţare, dar şi o nouă practică educativă menită să stimuleze creativitatea copiilor şi motivaţia acestora.

Bibliografie
www.etwinning.net/ro/pub/index.htm
Notă
Proiectul a fost diseminat ca exemplu de bune practici în lucrarea coordonată de ETwinning România: Educaţia 2.0. Învăţarea prin proiecte eTwinning -ghid de bune practici în proiecte eTwinning – etwinning.ro/publicatia-educatie-2-0-ghid-de-bune-practici-in-proiectele-etwinning/

 

prof. Veturia Seserman

Școala Gimnazială Grigore Silași, Beclean (Bistriţa-Năsăud) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/veturia.seserman

Articole asemănătoare