Proiectul eTwinning Mathematics is life itself

Matematica este prezentă în viața noastră de zi cu zi. Elevii noștri nu se folosesc de competențele matematice doar în sala de clasă ci și atunci când se află acasă și doresc să măsoare ceva, să compare masa diferitelor ingrediente sau să calculeze dimensiunile anumitor obiecte. Matematica este folosită și în artă și tehnologie, la cumpărături sau atunci când plecăm în vacanțe. În anul școlar 2022 – 2023 împreună cu elevii din clasa a II-a B am participat la proiectul eTwinning „Mathematics is life itself”. Proiectul a implicat 15 profesori și elevii lor din țările: România, Turcia, Lituania, Grecia, Serbia, Slovacia, Bosnia-Herțegovina.

Toate activitățile proiectului au fost integrate în curriculumul școlar și au avut ca scop principal stimularea intelectului, a gândirii logice sau a judecății matematice, au dezvoltat creativitatea și munca în echipă. Obiectivele urmărite în acest proiect au fost:

  • conștientizarea folosirii matematicii în viața de zi cu zi;
  • dobândirea unor competențe matematice prin metode alternative;
  • rezolvarea unor probleme practice;
  • utilizarea instrumentelor TIC;
  • abordarea multidisciplinară a conținuturilor.

Activitățile proiectului au debutat în octombrie 2022 cu lansarea lui în rândul părinților, cu obținerea acordurilor de participare, activități de diseminare între parteneri, prezentarea elevilor și a profesorilor. Tot în octombrie am avut activități de codare în cadrul campaniei CodeWeek 2022, activități ce au fost postate pe spațiul virtual al proiectului. Am realizat fiecare câte un LOGO și câte un afiș de prezentare, am completat sarcinile pentru proiect sau am adăugat materiale despre integrarea în curriculum. Colajele de fotografii au fost inserate pe câte un perete Padlet la mai multe activități din cadrul proiectului. Am participat la sondaje online despre activitățile proiectului, atât noi profesorii, cât și părinții elevilor implicați.

În luna noiembrie, elevii au realizat activități prin care au demonstrat folosirea matematicii acasă. Cei mai mulți dintre ei au utilizat cântarul sau alte instrumente de măsură pentru a cântări diferite ingrediente. Această activitate i-a încântat pe copii deoarece s-au folosit de anumite cunoștințe matematice pentru a realiza o rețetă de prăjiturele. Tot în luna noiembrie a avut loc o întâlnire online între profesorii coordonatori din fiecare țară, dar și între grupe mai mici de profesori și elevi. Elevii au participat la activități dedicate siguranței pe internet și utilizarea diferitelor mijloace de tehnologie.

Luna decembrie a debutat cu o activitate comună. Participanții au fost împărțiți în două echipe și fiecare a avut de realizat un calendar, respectiv o pagină din calendarul 2023 folosind aplicația CANVA. Tot în luna decembrie elevii au participat la activitatea „Matematica în natură”. Noi am folosit mașinuțe colorate cu diferite numere pe care le-am așezat pe un traseu din curtea școlii, realizând astfel rotunjirea numerelor la zeci.

În luna ianuarie am realizat activitatea „Matematica în artă”. Fiecare echipă a realizat lucrări în care s-a utilizat simetria sau șirul repetitiv de elemente în desene sau colaje.

Luna februarie a avut ca temă principală folosirea matematicii în tehnologie. Elevii au folosit diferite platforme, Wordwall, Livewordsheets, LearningApps pentru a-și consolida diferite competențe matematice și aplicația Kahoot pentru evaluare.

În martie au avut loc activități de diseminare și activitatea, foarte îndrăgită de elevi, „La cumpărături”: Utilizând bancnote de jucărie „cumpărat” diferite produse de la colegi. Au folosit o casă de marcat de jucărie, au învățat să ofere restul de la o anumită sumă sau să calculeze cât costă două sau mai multe produse împreună.

Activități de diseminare au avut loc și în luna aprilie când s-au realizat câteva prezentări virtuale cu principalele activități ale proiectului.

Luna mai a fost dedicată evaluării proiectului și a diseminării acestuia în rândul părinților, profesorilor sau a comunității.

„Mathematics is life itself” a fost un proiect  ce a utilizat o gamă variată de activități în care elevii și-au utilizat gândirea și creativitatea sau capacitatea d explorare – investigare a realității înconjurătoare. Participanții la proiect au fost solicitați să colaboreze, să comunice, să ofere ajutor reciproc, să-și evalueze rezultatele, având un cuvânt de spus în procesul de selectare a instrumentelor TIC.

Competențele și abilitățile cheie au fost o componentă relevantă a proiectului, iar obiectivele și activitățile proiectului au fost corelate cu aceste competențe. Obiectivele fixate la începutul proiectului au fost atinse iar diseminarea activităților s-a făcut și în afara sălii de clasă. Am dat dovadă de flexibilitate și adaptabilitate, inițiativă și autonomie, productivitate și răspundere valorificând punctele forte ale altora pentru îndeplinirea unui scop comun, derularea cu succes a unui proiect eTwinning cu mai mulți parteneri, din mai multe țări.

 

prof. Mariana Rodica Borzei

Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.borzei

Articole asemănătoare