Integrarea resurselor educaționale deschise în activitățile de învățare

Pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării, resursele educaționale deschise sunt prezentate ca fiind mijloace de învățare adaptate la nevoile specifice ale procesului instructiv-educativ, disponibile gratuit. Din această categorie fac parte diferite tipuri de materiale de învățare, suporturi de curs, proiecte, experimente și demonstrații, dar și programe școlare, ghiduri pentru profesori sau alte materiale educaționale (articole, module, prezentări ce acoperă atât sfera curriculară, cât și cea extracurriculară etc.).

Propunem mai jos o activitate de învățare la clasa a V-a, disciplina limba și literatura română, în care a fost integrată și o resursă educațională deschisă.

Titlul lecției: Personajele textului narativ literar „Tezeu și Minotaurul” de Florin Bican
Unitatea IV: „Vreau să salvez lumea”
Manualul utilizat: Limba și literatura română. Clasa a V-a, autori: Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Editura Art Educațional, București, 2017

Competențe specifice vizate:
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale;
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare;
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi.

Metode și instrumente: conversația, harta personajelor, prezentarea, testarea prin intermediul platformei digitale, resurse educaționale deschise, Cvintetul.

Pași de desfășurare a activității:

Evocare (3 minute)
Prin discuții cu elevii, se reamintesc întâmplările din textul studiat (în clasă se va crea o atmosferă relaxată); Personajul asupra căruia se concentrează atenția cititorului este Tezeu, personaj principal. Profesorul anunță subiectul lecției și scrie titlul pe tablă.

Constituirea sensului (35 minute)
Elevii se impart pe grupe și vor avea ca sarcină să elaboreze o hartă a personajelor, evidențiind relaţiile dintre ele. Fiecare grupă primește o foaie flip-chart. Fiecare grupă afișează foaia în spațiul alocat, iar profesorul subliniază asemănările și deosebirile dintre planșe. Profesorul ghidează elevii și va scrie pe tablă personajele principale, secundare, episodice și figuranții.
Se proiectează ppt-ul „Zei și eroi” (drive.google.com/open?id=1NRUg0PAMbc_rSbRdbVpWSkJWOxKxN6-e), ocazie cu care se evidențiază caracteristicile celor două categorii, se prezintă câteva zeități (Zeus, Poseidon, Afrodita) și câțiva eroi (Tezeu, Heracle, Prometeu) și se face referire la alte personaje care aparțin mitologiei grecești (Procust, Sciron, Perifete, Sinis), precum și etimologia cuvântului „erou”, sensul cuvântului în limba română, cuvintele apropiate ca sens. Se prezintă un mic dicționar al zeilor greci și se pot face recomandări de lectură pentru elevii care doresc să afle mai multe despre mitologia greacă.

Reflecția (12 minute)
Elevii vor folosi telefoanele mobile pentru a intra pe platformă Kahoot, iar profesorul va iniția quizz-ul create.kahoot.it/details/zei-si-eroi-grecia/61494080-6df8-4c72-93b6-762ea2734384
La finalul quiz-ului, profesorul și elevii vor vizualiza rezultatele. Pot primi notă elevii care au rezolvat corect.
Profesorul le explică elevilor ce este Cvintetul și le oferă exemplul din ppt. Elevii își notează pe caiete tema pentru acasă: Alcătuiește un cvintet în care să sintetizezi ideile și sentimentele tale despre erou.

Modalități de facilitare a implicării elevilor: pe parcursul orei, elevii vor avea ocazia să lucreze atât individual (folosirea telefoanelor mobile pentru rezolvarea quizz-ului, vizualizarea ppt-ului), cât și în grup (conceperea hărții personajelor).

Instrumentele utilizate pentru a susține activitatea: videoproiector, tabla, text, foaie flip-chart, laptop (conexiune la internet), telefoanele mobile, platforma Kahoot.

Extinderi/ deschideri spre alte discipline: Consiliere și dezvoltare personală (deschidere spre identificarea valorilor pe care le reprezintă eroii ca simboluri civilizatoare).

Bibliografie
Sâmihăian, F., Dobra, S., Halaszi, M., Davidoiu-Roman, A., Limba și literatura română. Clasa a V-a, București, Ed. Art, 2017;
Sâmihăian, F., Dobra, S., Halaszi, M., Davidoiu-Roman, A., Corcheș H., Limba și literatura română. Ghidul profesorului. Clasa a V-a, Grupul Editorial ART, 2018.

 

prof. Anca-Marcela Nădășan

Școala Gimnazială Aron Densușianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.nadasan

Articole asemănătoare