Întâlnirea de dimineață și rolul său în adaptarea copiilor de 6 ani la activitățile școlare

Pentru fiecare copil, clasa pregătitoare este un timp de acomodare cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio – emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.

Ca sprijin pentru dezvoltarea intelectuală, copilul este pregătit să poată comunica mai bine, să realizeze un efort intelectual constant, să beneficieze de experiențe numeroase și diverse de învățare.[1] (edu.ro/invatamant-primar, febr.2020)

Pentru dezvoltarea sa psiho-fiziologică, această clasă oferă condițiile unui program adaptat specificului vârstei, într-un mediu stimulativ. Se impune, așadar, asigurarea unui climat adecvat în sala de clasă – prietenos, cald, familiar.

În cadrul Întâlnirii de dimineață, se continuă formarea rutinelor din grădiniță și se ușurează trecerea spre clasa I. Astfel, copiii își consolidează anumite obiceiuri:

 • de a saluta în moduri diferite;
 • de a  identifica coordonatele temporale (ziua, luna, anul în care sunt);
 • de a identifica prezenții și absenții, înțelegând, în timp, semnificaţia absenţei de la şcoală;
 • de a se achita de responsabilităţile care le vor reveni în cadrul colectivului;
 • de a respecta reguli;
 • de a exprima cum se simt etc.

Salutul nostru se desfășoară astfel : copiii sunt așezați în semicerc sau cerc pe pernuțe (Obs.: aşezarea în cerc/ semicerc încurajează interacţiunile permanente şi activismul elevilor, întărind relaţiile dintre aceştia), salutul începe de la un copil numit, care își salută vecinul din stânga lui adresându-i-se pe nume. La rândul lui, acesta se adresează vecinului său și tot așa continuă până când salutul se întoarce la primul copil.[2]

În fiecare dimineață se schimbă poziția fiecărui copil în cerc, pentru a oferi posibilitatea interacțiunii cu toți elevii clasei. Acest tip de salut a fost foarte util în învățarea numelui colegilor la începutul clasei pregătitoare.

Alte elemente prezente în cadrul Întâlnirii de dimineață sunt :

 • Jocuri de intrare în atmosferă: Cum vă simțiți astăzi?
 • Identificarea zilei și marcarea ei în Calendarul clasei! (De exemplu: Astăzi este …, ieri a fost, etc … precizând a câta zi este în șirul săptămânii; precizarea datei și marcarea ei scrisă sau cu ajutorul jetoanelor magnetice)
 • Calendarul naturii: copiii sunt întrebați dacă au observat la venirea la școală cum era vremea afară (elevii descriu ziua metorologic). În urma răspunsurilor primite se va completa calendarul cu elementele specifice: anotimpul, luna, îmbrăcămintea adecvată (jetoane magnetice), uneori facem predicții.
 • Prezența copiilor (nr. fete, nr. băieți, absenți) se consemnează în Catalogul clasei, precum și cu ajutorul cartonașelor ilustrate magnetice!

Întâlnirea de dimineață aduce numeroase beneficii privind adaptarea copiilor la activităților școlare:

 • Stabilirea unității colectivului de elevi;
 • Sporirea aptitudinilor de comunicare;
 • Dezvoltarea aptitudinilor sociale;
 • Consolidarea competențelor școlare;
 • Crearea unei atmosfere pozitive în clasă;
 • Includerea, toleranța și acceptarea;
 • Participarea activă;
 • Gândirea critică;
 • Gândirea independentă;
 • Responsabilitatea în cadrul grupului.

Împărtășirea cu ceilalți include discuții de grup, pun întrebări sau dau răspunsuri, sunt aleși 2-3 copii și desemnați ca „omul zilei”, de regulă las să decurgă liber firul discuției, intervenind foarte puțin.

Activitatea de grup cuprinde jocuri muzicale, activități lingvistice, versuri cu numărătoare, astfel se realizează coeziunea grupului.

Noutățile zilei includ prezentarea unui scurt mesaj despre o anume temă, de regulă legată de tema zilei, informații privind activitatea din ziua respectivă. De exemplu, mesajul zilei de 8 Martie a fost: „Dragă mamă, te iubesc!”

La sfârșitul zilei, revin la activitățile anunțate inițial, întreb elevii despre activitățile preferate de astăzi, încurajez permanent copiii întărind comportamentele pozitive.

Referințe:
[1] https://www.edu.ro/invatamant-primar
[2] https://www.didactic.ro/revista-cadrelor-didactice/managementul-clasei-pregatitoare

prof. Cristina Simion

Școala Gimnazială Dan Barbillian, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.simion

Articole asemănătoare