Inovarea digitală într-o cultură a cunoaşterii (Proiect Erasmus+)

Noile pedagogii ale şcolii secolului al XXI-lea se bazează pe metafore ale învăţării care deschid ferestre largi spre tehnologia care vine în sprijinul procesului educaţional.
Scopul proiectului Fresh Ideas and Resources in Education (F.I.R.E.) din cadrul mobilităţilor Erasmus+ a vizat îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi implementarea de noi abordări educaţionale potrivite atât pentru elevul secolului al XXI-lea, cât şi pentru profesorul menit să activeze rizomatic în clasă, sub incidenţa noilor tehnologii.

Printre obiectivele proiectului, se numără îmbunătăţirea şi actualizarea competenţelor de predare-învăţare–evaluare, dezvoltarea sentimentului de identitate europeană, îmbunătăţirea competenţelor lingvistice, facilitarea dialogului intercultural în scopul derulării unor proiecte de parteneriat şi dezvoltarea competenţelor de elaborare a unui plan de internaţionalizare a şcolii.

Participanţii la cursul How to make your school more digital (15 – 21 ianuarie 2017, Spania) au fost profesori din diverse ţări europene (Polonia, Slovacia, Portugalia, Spania, Finlanda, Croaţia, Letonia, Germania, România, Turcia, Bulgaria, Macedonia, Lituania). Prilej de explorare a unor concepte şi scenarii de învăţare inovative, cursul a explorat necesitatea modernizării tehnicilor didactice prin apelul la instrumente digitale (Google Drive, Trello, Facebook, Scoop.it şi altele), prin crearea unui mediu/ context potrivit cerinţelor contemporane de studiu.

Noile pedagogii ale şcolii secolului al XXI-lea se bazează pe metafore ale învăţării care deschid ferestre largi spre tehnologia care vine în sprijinul procesului educaţional. Prilej de exersare a abilităţilor lingvistice şi de comunicare interculturală, cursul a fost mandatat de Mart Laanpere (cercetător asociat la Institutul de Tehnologii Digitale de la Universitatea din Tallinn), căruia i s-au alăturat Romil Rõbtšenkov (doctorant la Institutul  de Tehnologii Digitale de la Universitatea din Tallinn) şi Peter Rafferty (Liverpool, UK).

Erasmus+ Key Action 1: Learning Mobility of Individuals; Fresh Ideas and Resources in Education (F.I.R.E.), număr referință proiect: 2016-1-RO01-KA101-024054

Responsabilitatea pentru conţinutul prezentat revine autoarei şi nu reflectă opinia Comisiei Europene.

prof. Irina Georgescu

Colegiul Național Sfântul Sava (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/irina.georgescu

Articole asemănătoare