Bursele Erasmus+ KA1 – oportunitate în formarea continuă a cadrelor didactice

Acest articol este parte din activitatea de diseminare pentru proiectul Erasmus+ „Școala si familia – impreuna pentru o educatie de calitate”, finantat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, avand ca scop imbunatatirea competentelor cadrelor didactice in domeniul relatiei scoala-familie in vederea promovarii unei strategii efective de cooperare si a unui parteneriat real intre cei doi actori educationali in beneficiul educatiei copiilor.

An școlar 2016-2017
Instituția gazdă: iDevelop, Sevilla(Spania)
Titlul proiectului: Școala și familia – împreunã pentru o educație de calitate
Titlul cursului: ”Teachers and Parents-Building Bridges”

Proiectul a demarat in luna septembrie 2016 prin selecția a 36 de cadre didactice de diferite specializari, care au fost selectate din cele 10 școli partenere ale proiectului.

Al patrulea (şi ultimul) flux de formare al proiectului de mobilităţi Erasmus+, la care am participat, s-a desfăşurat în perioada 24-28 iulie la Sevilla, Spania, în instituţia de formare iDevelop și a avut drept scop parcurgerea unui curs de formare intitulat “Teachers and Parents-Building Bridges”. Cursul a fost conceput în mai multe sesiuni care au avut ca scop îmbunãtãțirea competențelor cadrelor didactice în domeniul relației școalã-familie în vederea promovãrii unei strategii efective de cooperare și a unui parteneriat real între cei doi actori educaționali în beneficiul educației copiilor.

Prin parcurgerea și finalizarea acestui curs, s-au dobândit noi abilitãți și competente care sã permitã îmbunătățirea relațiilor cu pãrinții, în termeni de: competențe afective – reglarea emoțiilor și dirijarea lor spre creșterea unor relații constructive; dezvoltarea competențelor de ascultare activã; oferirea unui feed back constructiv pãrinților cu privire la progresul școlar al copilului; creșterea motivației pentru dezvoltarea profesionalã; competențe cognitive -abordarea conflictului ca pe o oportunitate pentru schimbare; identificarea obstacolelor și surmontarea lor; abilitãți specifice – dezvoltarea abilitãțilo

Obiective:

a) Obiectivul general: imbunatatirea competentelor cadrelor didactice in domeniul relatiei scoala-familie in vederea promovarii unei strategii efective de cooperare si a unui parteneriat real intre cei doi actori educationali in beneficiul educatiei copiilor.
b) Obiective specifice:
OS1. Dezvoltarea competentelor de lucru cu parintii pt.36 cadre didactice din 10 scoli membre in consortiu de la toate nivelurile de educatie pana in dec.2017
OS2. Imbunatatirea relatiei scoala-familie in 10 scoli membre in consortiu si la nivelul retelei scolare a județul Vaslui, ca urmare a implicarii active a 36 profesori formati prin proiect pana in decembrie 2017
OS3. Promovarea unei strategii de implicare a familiei in viata scolii, centrata pe calitatea educatiei elevilor, pe oportunitati si posibilitati reale in cel putin 10 scoli membre in consortiu, ca urmare a implicarii active a 36 profesori formati prin proiect pana in decembrie 2017.

Activitati principale:
1. Activitati de management al proiectului (management tehnic, monitorizare si evaluare, diseminare si publicitate, management financiar).
2. Activitati pregatitoare (de management organizatoric, de pregatire pedagogica, culturala si lingvistica a participantilor la stagiile de formare).
3. Activitati de mobilitate – 4 fluxuri a cate 9 participanti, la cursul cu titlul ”Teachers and Parents-Building Bridges”, furnizat de iDevelop, la Sevilla (Spania).
4. Activitati de diseminare si de aplicare in practica a cunostintelor achizitionate la curs de catre participanti.
5. Monitorizarea activitatilor de follow up ale participantilor (dupa intoarcerea de la stagiul de formare).

Rezultate asteptate:
Prin parcurgerea si finalizarea acestui curs, participantii vor fi capabili să dobândească noi abilități și competențe care să le permită să imbunatateasca considerabil relatiile cu parintii, în termeni de:
1. Competente afective: reglarea emotiilor si dirijarea lor spre cresterea unor relatii constructive; dezvoltarea competentelor de ascultare activa; oferirea unui feed back constructiv parintilor cu privire la progresul scolar al copilului; cresterea motivatiei pentru dezvoltarea profesionala.
2. Competente cognitive:abordarea conflictului ca pe o oportunitate pentru schimbare;identificarea obstacolelor si surmontarea lor; metode pentru o scoala inclusiva.
3. Abilitati specifice:dezvoltarea abilitatilor pedagogice si de comunicare;stiluri de raspuns si strategii de confruntare; noi metode de comunicare si negociere cu parintii; castigarea increderii si rezolvarea potentialelor probleme prin comunicare cu parintii; cunoasterea si gestionarea relatiei cu diferite tipuri de parinti; folosirea tehnicilor de negociere pentru realizarea unui acord mutual cu parintii
4. Noi metode si instrumente pentru ameliorarea relatiei cu parintii:analiza problemei;elaborare de strategii coerente si solide de cooperare intre scoala si familie;implicarea parintilor in dezvoltarea mediului scolar; tehnici si strategii de implicare a familiei in scoala.

Descrierea cursului de formare:

Ziua1: Modul 1. Relatia scoala-familie.Probleme preliminare: introducere in continutul cursului si rezultatele invatarii; relatia (dificila?) scoala-familie – discutie bazata pe experiente personale si rezultate ale cercetarii asupra relatiei scoala-familie; conflictul ca o oportunitate pentru schimbare; analiza tipurilor de familii; reflecție cu privire la oportunitatea de a folosi sau nu aceleași strategii de lucru cu familiile clasate în funcție de diferite tipologii de familie.

Ziua 2: Modul 2. Caracteristici ale relatiei scoala-familie. Dezvoltarea unor strategii de cooperare:elemente si factori de dezvolatre a unei relatii colaborative intre profesori si parinti; ascultarea activa ca strategie de dezvoltare; autoevaluarea participantilor; analiza SWOT: avantaje, dezavantaje, riscuri și oportunități de cooperare intre scoala si parinti; activitate practica „Dacă aș fi în locul tău”.

Ziua 3: Modul 3. Sa educam in echipa. Participare si colaborare: Promovarea participării fără sa „mori” în încercare: reflecție asupra rezultatelor studiilor care arată motivele principale care împiedică participarea familiilor, discuții cu privire la modul de a le rezolva.
Schimb de experiență pentru a vedea ce strategii sunt cele mai bune pentru ei și ce alte idei participanții pot oferi; strategii pentru a încuraja participarea; Caiet de experiențe: crearea in grup a unui caiet de experiente comune.

Ziua 4: Modul 4. Managementul emotiilor – element cheie in promovarea participarii: conectarea cu alte persoane; creierul emotional; exercitii de autocunoastere; aplicatie practica la relatia cu parintii; puterea vulnerabilitatii; grup de reflectie pe tema modului in care vulnerabilitatea afecteaza munca si strategii de gestionare; schimb de bune practici – intalnire cu un grup de parinti.

Ziua 5: Modul 5. Stiluri de răspuns și strategii de adaptare; analiza problemelor; crearea unei cărți de bune practici – grup de lucru pentru crearea unui manual de strategii comportamentale care pot fi utilizate într-o școală și, în special, de un profesor pentru a îmbunătăți relatia cu familiile (inclusiv propuneri, tehnici, instrumente de punere în aplicare.)

prof. Mirela Fighiuc

Liceul Teoretic Emil Racoviță, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mirela.fighiuc

Articole asemănătoare