Incluziunea în procesul de învățare (Curs Erasmus+ Designing Inclusive Learning Environments)

Conceptul de incluziune își are originile în „Declarația Universală a Drepturilor Omului” (ONU, 1948), care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Incluziunea educațională propune o educație universală care se adaptează la toate nevoile elevilor, respectând capacitățile diferite ale acestora. Pentru ca aceștia să se integreze în familia școlii, dascălii trebuie să găsească strategii în procesul formării competențelor și a propriei personalități.

„Designing Inclusive Learning Environments” este cursul la care am participat în cadrul programului Erasmus + K1, educație școlară 2020-1-RO01-KA120-SCH-095712, din perioada 1 septembrie 2021-31 august 2023, derulat de școala ”Mihai Viteazul”,  Târgoviște. Acesta s-a desfășurat la Nisa, Franța între 1-8 iulie 2023 și a abordat o nouă viziune a incluziunii, prin conceptul învățării universale (universal design learning). Am avut ocazia să deslușesc diferențe și asemănări  dintre învățarea diferențiată şi acest concept (U.D.L.).

După cum spunea S. Cristea, ”instruirea diferenţiată  are drept scop adaptarea activităţii de predare-învăţare-evaluare  la posibilităţile diferite ale elevilor, la capacitatea de înţelegere și la  ritmul propriu de lucru”. Noi, ca profesori utilizăm aceasta prin crearea unui curriculum adaptat, P.I.P.uri (planuri de intervenție personalizate) sau fișe de lucru diferențiate. Toate sunt inițiate de către profesor pentru a veni în sprijinul elevilor cu dizabilități. D.I. (differentiated instruction) subliniază rolul central al profesorului de a ajusta conținuturile pentru a răspunde nevoilor de învățare ale acestora. Procesul de învățare este unul receptiv din partea elevilor.

Pe de altă parte, universal design learning (U.D.L.) este un cadru educațional, bazat pe cercetările din neuroștiință și subliniază faptul că elevii rețin informațiile în mod diferit. De aceea este important ca fiecare elev să reușească (”every student succeeds”), după cum susțin specialiștii din Statele Unite. U.D.L. pune accentul atât pe flexibiltatea materialelor sau a activităților, cât și pe crearea unor modalități multiple de evaluare. Acesta presupune un proces  proactiv de învățare în care elevii au un rol central și au posibilitatea să se implice în realizarea unui calendar al zilei sau al săptămânii împreună cu profesorul. Aceștia pot de asemenea, să aleagă dintr-o listă de opțiuni cu activități.

Pentru evaluarea orală, la limba engleza, toți elevii de la clasele primare sunt implicați în învățarea rolurilor unor personaje, prin alegerea fiecăruia dintre ele, în funcție de preferințe sau gradul de dificultate. La clasa a 6-a, în povestea ”Aventurile lui Tom Sawyer”, de exemplu, elevii pot descrie trăsăturile personajelor, folosind adjective din lista dată sau unii pot să-și exprime părerile cu ajutorul desenelor. Este important ca fiecare elev să aibă mai multe opțiuni din care să aleagă.

Katie Novak face o analogie a D.I. și U.D.L cu felurile de mâncare de la o petrecere festivă. Meniul fix este echivalentul instruirii diferențiate, prin care profesorul atribuie fișe sau activități deja stabilite. Opțiunile sunt modelate de profesor, ceea ce face posibil ca acesta să nu le fi ales pe cele potrivite tuturor elevilor.

Pe de altă parte, un bufet suedez are o varietate de opțiuni din care se poate alege, acesta fiind echivalentul învățării universale (universal design learning). Opțiunile sunt oferite de profesor, ținându-se cont de inteligențele multiple ale acestora.

În utilizarea U.D.L., intenția este ca elevii să devină  autonomi în alegerea opțiunilor care funcționează cel mai bine pentru ei.  Ei învață “ce-ul” (what learning)  prin  mai multe mijloace de reprezentare, de exemplu materiale video/audio sau imagini și  “cum-ul” (how learning) prin mai multe mijloace de acțiune și exprimare, de exemplu, sarcini scrise, prezentări orale sau proiecte în grup. Cu U.D.L., profesorii își schimbă rolul de la furnizor de informație la cel de facilitator, participând împreună cu elevii la procesul de învățare.

D.I. și U.D.L. oferă  strategii care asigură sprijinul potrivit  tuturor elevilor atât pentru a-și dezvolta competențele, cât și propria personalitate. Educația este cu adevărat incluzivă când poate fi benefică pentru toți elevii, nu doar pentru cei cu dizabilități.

Bibliografie
Cristea S., Dicționar pedagogic, Chișinău, 2000
Erickson, C. Differentiated Instruction: Applying the Work of C.A. Tomlinson in the Primary Literacy Classroom Master of Education, Lakehead University, 2006
Istrate, O., Design universal pentru învățare în perspectiva educației digitale. În: Revista Profesorului, Dec. 2020
ajjuliani.com/blog/udl-and-pbl-in-the-classroom
novakeducation.com/blog/udl-vs-di-dinner-party-analogy
youtu.be/eYN-qrKIIYI?si=WFFtQHBA3hNkp2VG
understood.org/en/articles/lesson-planning-with-universal-design-for-learning-udl

 

prof. Cornelia-Manuela Fotache

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cornelia.fotache

Articole asemănătoare