ESC (Educația privind Schimbările Climatice) – o necesitate

Schimbările climatice sunt o problemă care ne priveşte pe toţi. Datoria noastră în calitate de dascăli şi de locuitori ai acestei planete este să abordăm această problemă fie la ora de curs sau de dirigenţie, fie în activităţi extracurriculare ori în proiecte de o mai mică sau mai mare amploare.

Deşi schimbările climatice şi încălzirea globală sunt două sintagme de actualitate, oamenii sunt tentați să minimalizeze importanța acestor realități, să-şi amintească de ele abia când se abat asupra noastră fenomene meteorologice extreme sau dezastre naturale şi să le ignore odată trecută urgia. Nici învățământul nu face excepție: dacă, în calitate de profesor sau de profesor diriginte, doreşti să te documentezi pentru a organiza activități extracurriculare vizând schimbările climatice, constați că sursele de informare există, dar reiau, oarecum monoton, aceleaşi idei, situație în care, în multe dintre cazuri, fie te împotmolești şi renunți, fie, într-un caz fericit, punându-ți imaginația şi cunoştințele în joc, reuşeşti să-i implici activ pe elevi. Aceste inițiative individuale sunt lăudabile, dar rezultatele şi impactul obținute de o echipă, în cadrul unor proiecte de o mai mare amploare, sunt net superioare.

Proiectele Erasmus+ nu mai sunt o noutate pentru dascălii şi elevii din țara noastră şi din Europa. Mulți dintre aceştia şi-au propus să se implice în astfel de proiecte, dată fiind deschiderea europeană şi inovația pe care le presupun. Unul dintre domeniile vizate este cel al schimbărilor climatice.

În octombrie 2016, am avut şansa de a fi acceptată într-un proiect KA204, „Compétences pour l’éducation au changement climatique dans les communautés vulnérables” („Competențe pentru educația privind schimbările climatice în comunitățile vulnerabile”). Inițiatorul și coordonatorul proiectului este Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile secolul XXI – REPER 21, o asociație non-profit, non-guvernamentală, creată în 2006 ca un spațiu de dialog, creație și acțiune pentru promovarea responsabilității societale și a dezvoltării durabile. Managerul de proiect şi preşedinte al asociației Reper 21, dl. Bogdan Mihail Gioară, este un expert cu o vastă experienţă în domeniul dezvoltării durabile şi al protecției mediului.

Proiectul, cu o perioadă de derulare de doi ani, implică 43 de participanți: 12 cadre didactice din România, 12 consultanți de mediu din Italia, 12 activişti din Franța şi 7 facilitatori reprezentând 3 organizații partenere din Romania, ( REPER21), din Franța, (Connected by Nature) şi din Italia (Fundația Ecosistemi). Cele 36 de persoane îşi vor dezvolta pe parcursul proiectului competențele pedagogice necesare pentru a desfăşura activități de educație privind schimbările climatice, contextualizate la domeniul lor de activitate. Pentru cei 12 participanți români, contextul general este cel al învățământului, iar principalul lor public țintă este format din elevi.

Am început activitățile aferente proiectului la finele anului trecut printr-o activitate pregătitoare, cea de a selecta, de a analiza şi de a descrie succint on-line, folosind platforma Trello, o tematică ESC specifică, pe care am considerat-o relevantă pentru contextul în care predăm. Fiecare dintre cei 12 profesori români a propus o tematică diferită, în funcție de materia pe care o predă şi de experiențele sale anterioare în domeniul schimbărilor climatice, urmărind în acelaşi timp dezvoltarea uneia sau mai multor cunoştințe, aptitudini şi atitudini necesare pentru formarea de competențe pedagogice în domeniul ESC.

Deoarece instrumentele web 2.0 reprezintă o provocare pentru mine, m-am hotărât ca, folosind cât mai multe dintre aceste instrumente, să sensibilizez elevii asupra pericolului încălzirii globale. Primele mele contacte cu aceste instrumente se datorează unor proiecte şcolare (în special proiecte eTwinning), ocazie cu care am constatat că elevii nu le prea cunosc, dar că li se poate destul de uşor trezi interesul asupra lor. Am considerat că prelucrând ei înşişi, cu ajutorul instrumentelor web 2.0, materiale brute reprezentând consecințe negative ale încălzirii globale, beneficiul se răsfrânge asupra lor din două direcții: pe de o parte, îşi vor însuşi aceste instrumente, putându-le ulterior folosi în alte activități şi proiecte, iar pe de altă parte, vor înțelege mai bine pericolul pe care îl reprezintă schimbările climatice, crescând şansele ca ei să acționeze în aşa fel încât să contribuie la încetinirea acestui proces.

O activitate de formare a avut loc, pentru toți participanții, în perioada 6-12 februarie 2017 la Bergerie de Villarceaux, un ecocentru din Franța. Acolo, profesorii români au aflat despre impactul schimbărilor climatice asupra domeniilor de activitate ale consultanților italieni şi ale activiştilor francezi; aceştia, la rândul lor, au aflat metode pedagogice pe care le vor putea adapta activităților lor şi publicului lor specific. Astfel, fiecare dintre participanți a fost deopotrivă format şi formator. Au avut loc prezentări-dezbateri pe tematicile ESC cercetate de toți cei 36 de participanți şi 7 facilitatori, ateliere de comunicare pe temele schimbărilor climatice şi de construcție participativă de scenarii, prezentarea metodei prospective.

Urmare a acestei formări, a unei bune comunicări, a colaborării, creativității, formulării de întrebări şi a propunerilor de rezolvare a acestora, toți participanții şi-au ameliorat cunoştințele despre schimbările climatice, au avut ocazia să întâlnească persoane din alte domenii de activitate interesate de acest subiect şi au revenit acasă mai bogați spiritual, dar şi dornici de mai multă implicare în educația vizând schimbările climatice.

În continuare, un nou modul on-line, îmbogățit ca urmare a contribuțiilor acumulate cu ocazia formării în Franța, filtrat însă de specialişti, le este propus participanților. Următoarea sarcină a profesorilor români este ca, pe parcursul acestei veri, sa-l parcurgă, să reflecteze şi să clădească aici materiale pentru dezvoltarea unui instrumentar pedagogic ESC sintetic şi ludic, care se va concretiza în animații socio-educative destinate elevilor.

prof. Cornelia Todor

Colegiul Național Lucian Blaga, Sebeș (Alba) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cornelia.todor

Articole asemănătoare