Influența temelor elaborate acasă asupra eficienței procesului de învățare

Reforma învăţământului românesc promovează o largă viziune asupra procesului de învăţare. Eficienţa învăţării presupune continuitate. Oricât de bune ar fi rezultatele unei lecţii, dacă elevul nu continuă şi acasă să aprofundeze înţelegerea informaţiilor, să le aplice în mod conştient, eficienţa activităţii de învăţare este diminuată.

În învăţământul primar, este foarte important a-i învăţa pe elevi să înveţe, a le forma deprinderi de studiu individual, de achiziţionare, prelucrare şi aplicare a informaţiilor. Temele pentru acasă constituie o „şcoală” a muncii independente. Elaborarea acestora reprezintă o parte a procesului de învăţare. Elevii trebuie iniţiaţi în selecţionarea/ utilizarea informaţiilor în tehnicile de efectuare a temelor.

Pentru ca temele elaborate acasă să fie realizate cât mai corect, trebuie ca elevul să-şi fi însuşit noile informaţii, trebuie ca tema pentru acasă să fie concepută în continuarea firească a lecţiei şi mai trebuie ca elevul să fi deprins să lucreze independent.

De-a lungul anilor, am observat că o parte dintre elevi nu ştiu cum să efectueze temele pentru acasă. Aceştia, de cele mai multe ori, trec la rezolvarea temelor fără să-şi fi însuşit şi înţeles informaţiile. Nu trebuie neglijată importanţa utilizării manualelor alternative sau a altor materiale didactice pe care le putem pune la dispoziția elevilor în format digital. Ele sunt foarte atractive în zilele noastre, ba mai mult decât atât, avem posibilitatea de a le personaliza în funcţie de necesităţi. Cu cât manualul sau materialul didactic folosit de cadrul didactic este mai atractiv, cu atât elevul va percepe şi înţelege mai uşor informaţia transmisă. Activitatea de învăţare presupune însuşirea conştientă a informaţiilor, prelucrarea şi aplicarea acestora în elaborarea temelor, astfel că elevul devine participant activ la propria sa formare. Temele clasice, adică cele scrise în caiete sau pe fişe, trebuie să alterneze cu teme în format digital, cu teme al căror răspuns să îl primească în timp real sau teme tip concurs, care vor aduce satisfacţii imediate elevului. În acest sens, materialele didactice puse la dispoziția elevului reprezintă izvoare de informaţii, dar şi instrumente de lucru care permit elevului adunarea, sistematizarea datelor şi a faptelor, prelucrarea informaţiilor prin acţiuni şi operaţii concrete, parcurgerea drumului de la concretul obiectual la cel logic şi invers.

Elevul trebuie îndrumat să folosească aceste materiale în activitatea de învăţare de la clasă, în clarificarea unor noţiuni  şi rezolvarea unora dintre ele. La terminarea lecţiei este necesar ca elevul să fie lămurit asupra modului/ felului cum urmează să efectueze tema pentru acasă. Îndrumările date îi feresc pe elevi să memoreze mecanic unele noţiuni, fără a le înţelege complet. Asimilarea activă a informaţiilor asigură dezvoltarea unor trăsături de personalitate ca: responsabilitatea pentru sarcina primită, conştiinciozitate, spiritul de independenţă.

Cadrul didactic trebuie să aibă în atenţie ca indicaţiile date să fie generale, să nu fie prea amănunţite, pentru a-l scuti pe elev de a gândi. Elevii trebuie îndrumaţi să studieze, să înţeleagă noile informaţii şi apoi să treacă la rezolvarea exerciţiilor şi problemelor.

O deosebită importanţă pentru pregătirea elevilor în vederea rezolvării temelor pentru acasă o au lucrările de muncă independentă date în clasă. Astfel, cadrul didactic poate să observe şi să le atragă atenţia asupra lipsurilor (de exemplu: ritm lent, scriere neglijentă, nesiguranţă în aplicarea unui algoritm de calcul sau rezolvarea problemelor, nepriceperea de a scoate esenţialul dintr-un text, lipsa metodei de lucru sau, dacă vorbim de sarcini trasate în mediul online, poate exista nesiguranţă în folosirea aplicaţiilor, timiditate în alegerea răspunsurilor, de teama de a nu greşi etc).

Verificarea sistematică a temelor va duce la descoperirea carenţelor şi de aici, cadrul didactic poate aplica măsuri corespunzătoare pentru prevenirea rămânerii în urmă prin aplicarea unui program de recuperare.

Proiectarea unei lecţii ne dă posibilitatea alegerii momentului potrivit pentru anunţarea temei pentru acasă. În funcţie de condiţiile concrete ale predării-învăţării anunţarea temei pentru acasă poate avea loc înainte sau după evaluare, dar uneori chiar la începutul lecţiei.

Uneori, pentru a concentra atenţia elevilor chiar de la început, asupra noilor informaţii, pe baza cărora trebuiau să efectueze tema pentru acasă, am anunţat tema pentu acasă incă de la începutul lecţiei, înainte de predarea noilor cunoştinţe. Evident că acest lucru nu poate fi aplicat atunci când începem un capitol nou, dar poate fi aplicat cu succesîntr-un capitol în care s-a tratat un aspect al problemei.

Indiferent de momentul în care se face anunţarea temei, este absolut necesar ca Profesorul să-şi pregătească elevii în vederea efectuarii acesteia. De aceea, este necesar să îşi proiecteze lecţia în aşa fel încât să îi rămână suficient timp pentru realizarea cerinţei de mai sus.

Reţinem, în concluzie, că temele care se efectuează acasă fac parte integrantă din procesul de învăţare, asigurând continuitatea, şi că vor exercita bogate influenţe informativ-formative în măsura în care învăţătorul concepe temele în concordanţă cu conţinutul lecţiei, ajută şi dirijează elevii la efectuarea lor, face din elaborarea temelor o modalitate importantă a muncii independente, cu influenţe incontestabile asupra eficienţei actului de învăţare.

 

prof. Aurora Olaru

Școala Gimnazială Nr. 49 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/aurora.olaru

Articole asemănătoare