Incluziune prin inovație. Dezvoltare profesională prin Erasmus+

Proiectul „Incluziune prin inovație”, început în anul 2021, are drept scop creșterea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale personalul didactic, prin cursuri finanțate de Programul Erasmus+. Nevoia de perfecționare a cadrelor didactice în zona educației incluzive a reieșit din analiza chestionarului de nevoi aplicat la nivelul instituției, unde peste 90% dintre respondenți au indicat faptul ca și-ar dori să participe la cursuri de perfecționare pentru educație incluzivă. În urma participării la aceste cursuri, educatoarele dobândesc competențe de planificare a activităților și vor putea aplica tehnici inovatoare și creative pentru integrarea copiilor care provin din medii vulnerabile și dezavantajate.

La nivelul grădiniței au fost selectate 15 persoane pentru 3 cursuri, câte 5 persoane pentru fiecare curs. Cei 15 participanți la cursuri vor beneficia de dezvoltare de abilități, competențe și de achiziția unor cunoștințe noi care vor fi utilizate în procesul educațional prin implementarea metodelor, tehnicilor învățate în scopul integrării copiilor. Prin participarea la aceste cursuri, cadrele didactice vor învăța pas cu pas cum să planifice activități în care să îmbine tehnici și metode creative pentru a facilita incluziunea copiilor care provin din medii vulnerabile sau care au nevoi educaționale speciale. Prin observarea exemplelor de bună practică vor avea posibilitatea de a identifica tipurile de nevoi ale copiilor care provin din medii vulnerabile. Scopul participării la aceste cursuri constă în dezvoltarea capacităților de facilitare a procesului de incluziune, de adaptare și de motivare a copiilor pentru activitățile de învățare care se desfășoară în grădiniță și în afara ei. Totodată, prin participarea la aceste cursuri se va satisface nevoia de perfecționare și formare continuă a educatoarelor.

Pentru cursul de formare ”Creative teaching techniques to promote inclusive education”, desfășurat în Tenerife, Spania, în perioada 13-17 decembrie 2021, au fost selectate trei cadre didactice. Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea competențelor de utilizare a metodelor și tehnicilor creative de educație incluzivă pentru integrarea copiilor care provin din medii dezavantajate sau care au nevoi educaționale speciale, adaptarea și motivarea participării copiilor la activitățile de învățare care se desfășoară indoor sau outdoor.

Cei trei  participanți la curs s-au familiarizat cu conceptul de educație incluzivă, marginalizare și izolare, toleranță și multiculturalism, cu metode de predare care îmbină tehnici de învățare prin descoperire și prin activități artistice în scopul dezvoltării de abilități sociale și pentru a înțelege și a se adapta la realitățile copiilor ce provin din medii dezavantajate. Cadrele didactice s-au familiarizat cu metode alternative care pot fi utilizate pentru a adapta învățarea la nevoile copiilor din medii vulnerabile și pentru a avea o abordarea integratoare în clasă. Au învățat cum să aplice metode variate de învățare activă pentru a promova incluziunea, toleranța și gândirea critică. Prin exercițiile și experimentele interactive învățate, vor putea crește motivația copiilor indiferent de nivelul educațional sau mediul social. Aceste metode de învățare activă sunt adecvate pentru integrarea copiilor care au probleme de socializare, sunt marginalizați sau care nu se pot adapta la mediul preșcolar. De asemenea, ei au putut observa bune practici în procesul de administrare al situațiilor dificile în care sunt implicați copii care provin din familii vulnerabile.

Cele 5 zile au decurs astfel:

– Ziua 1: abordări inovatoare ale educației în aer liber; introducerea în curs; activitate în aer liber. învățare bazată pe joc și gamificare în timpul unei activități de drumeție pe  Muntele Teide și în Parcul RuralTeno, schimb de bune practici privind educația în aer liber/ bazată pe natură/ mediu; exerciții de reflecție. Cum pot adapta învățăturile -cheie în munca mea?

– Ziua 2: educație non-formală în aer liber; utilizarea tehnologiei – aplicația Action bound – în timpul unei activități de drumeție la munte; jocuri creative și exerciții de educație non-formală în natură; conectarea cu natura folosind toate simțurile; exerciții de reflecție: Cum pot folosi tehnologii în educația în aer liber sau în educația de mediu pentru a promova incluziunea socială?

– Ziua 3: natura ca metodă de educație; metodologii de învățare activă și experiențială și educație non-formală; activitate în aer liber: învățare  experiențială în timpul unei activități de drumeție; jocuri în aer liber pentru construirea coeziunii de grup și promovarea incluziunii sociale; etica în natură; sfaturi practice la organizarea excursiilor; exerciții de reflecție: Aplicarea metodologiei de învățare experiențială și excursii în munca mea.

– Ziua 4: învățare bazată pe grădină, permacultură și mâncare locală; vizită ghidată și atelier într-o fermă ecologică de permacultură cu 25 de ani de experiență de lucru cu persoane cu boli mintale; rolul permaculturii și al învățării bazate pe grădină ca experiență terapeutică; cum să adaptăm activitățile în aer liber atunci când lucrăm cu persoane cu nevoi speciale; predarea diferitelor discipline într-o grădină prin tehnici de observare și lucru în grup; exerciții de reflecție: Tehnici de învățare și observare bazate pe învățare în grădină; învățare informală.

– Ziua 5: vizită ghidată la o fermă ecologică care lucrează cu copii, tineri și adulți din medii vulnerabile; legătura dintre educația în aer liber și metodologia de învățate bazată pe grădină în mediul educației; activitate practică: atelier de bioconstrucție; discuție deschisă asupra posibilelor colaborări viitoare și planificarea activităților ulterioare; rezumatul  punctelor cheie de învățare; evaluare finală a cursului și feedbackul; validarea rezultatelor învățării și înmânarea certificatelor.

Ne dorim ca fiecare grădiniță să fie incluzivă:

 • Grădinița este primitoare pentru toată lumea.
 • Grădinița caută în mod activ să-și dezvolte relațiile cu comunitatea locală.
 • Diversitatea preșcolarilor este privită ca o resursă de valoare.
 • Educatorul/ Învățătorul/ Profesorul își cunoaște şi își valorizează elevii, în mod egal.
 • Părinții sunt valorizați în mod egal.
 • Cadrele didactice sunt valorizate în mod egal.
 • Preșcolarii/ elevii știu ce să  facă atunci când au o problemă și se sprijină reciproc.
 • Cadrele didactice se sprijină reciproc în rezolvarea problemelor.
 • Cadrele didactice se implică în luarea deciziilor.
 • Persoanele se adresează unele altora în moduri care confirmă valoarea lor individuală.
 • Cadrele didactice colaborează în mod real cu părinții.

Planul educațional individualizat cuprinde descrierea intervențiilor prevăzute pentru copilul cu dizabilități într-o perioadă determinată de timp, de către educator/ învățător/ profesorul clasei, psiholog/cadru didactic de sprijin/specialist și părinți. El este întocmit la începutul anului școlar, verificându-se și adaptându-se periodic, în funcție de achizițiile copilului.

 

prof. Simona Apostol

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2, Pașcani (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.apostol

Articole asemănătoare