Utilizarea platformelor educaționale în procesul instructiv-educativ (Proiect Erasmus+)

Școala Gimnazială Ulmi din județul Dâmbovița derulează un proiect Erasmus+ care ne-a oferit posibilitatea să participăm la un curs de dezvoltare a cunoștințelor noastre în domeniul informaticii. Cursul la care am participat s-a desfășurat în Valencia, Spania  în perioada 24-28 octombrie 2022. S-a adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial și a avut ca scop prezentarea modalității de lucru în platforme variate necesare în procesul instructiv-educativ. Organizator a fost New Horizons Malta, iar formatoarea cursului a creat o atmosferă plăcută de învățare și relaționare între cadrele didactice din cele două țări participante la activitate. Activitățile  s-au desfășurat pe o perioadă de 5 zile. S-au  organizat: prezentări, transferuri de bune practici, activități practice, lucru în grup și lucru individual. Materialele suport pe care le-am primit de la organizatori au fost de mare folos atât pe durata cursului, cât și după finalizarea acestuia.

Obiectivele principale ale cursului au fost:

  • dezvoltarea competențelor cadrelor didactice în implementarea la nivel organizațional și la clasă a unor metode și instrumente diverse de lucru utilizând platforme educaționale;
  • familiarizarea elevilor cu instrumentele de lucru digitale care pot ajuta la îmbunătățirea actului didactic;
  • dezvoltarea competențelor de colaborare și relaționare ale elevilor într-un climat educațional propice;
  • obținerea vizibilității europene prin implicarea instituției într-un proiect de parteneriat școlar Erasmus+ KA2.

În perioada cursului, am participat la toate sesiunile de informare susținute formatoarea cursului. În cadrul activității desfășurate în prima zi, am început cu o activitate de prezentare și de cunoaștere a celorlalți participanți și am discutat despre platformele Mentimeter și Voki. În cea de-a doua zi, am învățat să creez un website cu ajutorul platformei Wix, ne-a fost prezentat modul în care se  realizează un portofoliu digital în aplicația Padlet și am primit informații referitoare la sistemul național de educație din Spania. În cea de-a treia zi ne-au fot prezentate platformele Actionbound, Canva și Classroomscreen. Tot în această zi am prezentat sistemul național de educație din România. În a patra zi am învățat despre platformele My storybook și Edpuzzle și ne-au fost prezentate informații despre sistemul național de educație din Turcia. În ultima zi, am învățat cum să predăm folosind instrumentele Google, ne-au fost prezentate aplicații pentru utilizare educațională și am evaluat cursul cu aplicația Smore Tricider (colectarea feedback-ului).

Activitatea de formare a răspuns nevoilor mele de dezvoltare profesională , deoarece toate informațiile primite  mă vor ajuta să-mi îmbunătățesc activitatea didactică. Am considerat acest curs benefic deoarece schimbul de bune practici cu celelalte unități de învățământ și descoperirea unor noi platforme benefice pentru activitatea la clasă, pot îmbunătăți modul în care organizez demersul didactic și pot crește gradul de implicare al elevior în activitatea instructiv-educativă.

La întoarcerea din mobilitate, am desfașurat o serie de activități de diseminare:

  • În data de 15.12.2022 am susținut o prezentare PPT cu activitățile pe care le-am desfășurat la curs în cadrul cercului pedagogic al învățătorilor desfășurat la o unitate școlară din Târgoviște. Tot atunci am distribuit colegilor și materiale informaționale unde sunt prezentate  platformele despre care am studiat;
  • Am popularizat activitățile  desfășurate cu ajutorul paginii de facebook a școlii;
  • Împreună cu colegele, am  stabilit o zi de diseminare în cadrul școlii, unde am prezentat tuturor activitățile desfășurate, încurajând utilizarea  platformelor prezentate de către toți colegii noștri .

În concluzie, a fost o experiență interesantă, iar lecțiile  și activitățile pe care le voi desfășura împreună  cu elevii vor avea o îmbunătățire considerabilă datorită participării la acest curs.

 

prof. Livia Tolescu

Școala Gimnazială, Ulmi (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.tolescu

Articole asemănătoare