Importanța realizării programului educațional „Școala Părinților”

Școala părinților este un program educațional adresat în mod special adulților care vor să devină părinți sau care sunt deja părinți, asistenților maternali sau tutorilor legali ai copiilor. Un astfel de program educațional poate fi derulat în  cadrul școlii/ grădiniței, în contextul parteneriatului școală-familie, în cadrul departamentelor de asistență socială locale (din primării) sau județene (DGASPC), în maternități  sau de către ONG-urile (laice sau creștine) a căror activitate se axează pe copii și pe protecția acestora, în comunitățile unde acestea își desfășoară activitatea. Derularea unui astfel de program educațional implică resurse umane variate: cadre didactice, consilieri școlari, psihologi, medici, asistenți sociali. Acest program educațional se bazează  pe sesiuni de consiliere și formare, lectorate, seminarii interactive, ateliere practice, analize de caz, workshop-uri. În cadrul acestui program pot fi dezbătute diverse teme de interes pentru părinți cum ar fi: sănătatea, educația, protecția copilului, îngrijirea copilului, relația părinte-copil, violența în familie, dezvoltarea abilităților de comunicare, sexualitatea etc.

Scopul unui astfel de program este de-a oferi  oportunități de învăţare non-formală,  în vederea dezvoltării  și  îmbunătățirii cunoștințelor, abilităţilor şi competenţelor parentale. Obiectivele generale sunt: optimizarea capacității de intervenție educativă a părinților în diverse situații care apar sau pot apărea pe parcursul creșterii și dezvoltării copilului, optimizarea managementului comunicării și activităților derulate de către părinți cu copii lor, prevenirea sau reducerea situațiilor de impas parental și  identificarea de soluții la diferitele probleme care pot crea dificultăți de relaționare între părinți și copiii lor. Obiectivele  specifice  și concrete ale derulării unui astfel de program educațional sunt: asigurarea accesului părinților la informații  legate de practici parentale eficiente și moderne, identificarea unor modalități eficiente în vederea construirii unei relații familiale pozitive și democratice care să favorizeze un mediu  familial securizant și stimulativ pentru copil și respectiv pentru întreaga familie, conștientizarea de către părinți a importanței relației școală-familie, crearea unei rețele de suport între părinți. Prin intermediul activităților pe care le desfășoară se încearcă stimularea învățării continue și antrenarea în vederea dobândirii capacităților care conduc la calitatea de-a deveni un părinte bun.

Școala părinților în contextul parteneriatului școală-familie. Acest program educațional  desfășurat la nivelul școlii vizează îmbunătățirea la părinți a abilităților de relaționare a părinților cu copii, dezvoltarea unor atitudini stimulative și suportive în rândul părinților vis a vis de copii lor, promovarea unor  principii democratice în relația părinte-copil, dezvoltarea la părinți a unor abilități de baza necesare pentru a influența pozitiv comportamentul copiilor, învățarea de către părinți a unor metode și tehnici care pot preveni agresivitatea copiilor, realizarea unor sesiuni de autocunoaștere a părinților care îi vor determina pe aceștia să descopere ce stil parental adopta în educația copilului și ce avantaje și dezavantaje are fiecare stil, promovarea unor schimbări în mentalitatea tradițională  în ceea ce privește poziția copilului în familie,  cunoașterea drepturilor  copilului și inițierea în spiritul valorilor democratice, conștientizarea de către părinți a importanței implicării lor în educația copiilor atât acasă cât și la școală, conștientizarea progresului sau eşecului copilului, a schimbărilor survenite în evoluţia lui, nevoile, încrederea în forţele proprii.

Un astfel de program educațional  poate fi organizat de către cadrele didactice  în parteneriat cu reprezentanți ai comunității locale (medici, asistenți sociali) sau cu alți reprezentanți ai școlii (psihologi, consilieri școlari, directorii școlii) în cadrul lectoratelor cu părinții sau a orelor de consiliere și se pot desfășura pe parcursul a câtorva săptămâni, mai multor luni, a unui semestru sau a întregului an școlar.

Teme care pot fi abordate în cadrul acestui program pot fi variate: Necesitatea parteneriatului școală – familie, Timiditate excesivă și/sau obrăznicie, Minciună şi chiulul,  Eu și familia mea, De ce vin copii încruntați la școală, Mama, tata și copilul, Situații problemă – violența acasă și la școală, Ce stil parental adoptăm în relația cu copilul nostru, Metode și tehnici de modificare a comportamentului, Succesul şcolar, Cât de bine îmi cunosc copilul, Nevoile emoționale ale copiilor, Ce drepturi are copilul meu? etc.

Școala părinților organizată în cadrul departamentelor de asistență socială locale (din Primarii) sau județene (DGASPC) vizează familiile aflate în diverse situații de risc (sărăcie, familii monoparentale, copii aflați în grijă bunicilor, violență în familie, neglijarea copilului, abuz asupra copilului, etc.), asistenții maternali care au în plasament copii aflați în sistemul de protecție sau familii care doresc să adopte copii.

Școala părinților organizată în maternități se adresează viitorilor părinți. Un astfel de program este este susținut de personalul medical, special pregătit, din secţiile de neonatologie și obstetrică  și abordează teme de maxim interes pentru proaspetele mămici și pentru tătici: Naşterea, Lăuzia, Îngrijirea nou-născutului, Alimentaţia nou-născutului.

Școala părinților organizată de către ONG-urile a căror activitate se axează pe  copii și protecția acestora. Desfășurarea unui astfel de program vizează în special familiile  aflate în diverse situații de risc: familii care au copii cu CES sau handicap grav,  sărăcie, abandon școlar și frecvența școlară scăzută, mame tinere, familii fără loc de muncă, neglijare și abuz asupra copilului, violență în familie, etc. și au ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor parentale în vederea creşterii calităţii vieţii copilului şi familiei.

Organizarea acestui program de către ONG-uri vizează necesitatea beneficiarilor acestora la un moment dat și în funcție de acest aspect se pot aborda diverse teme: Drepturile copilului, Sănătatea copilului, Importanța școlii în viața copilului, Igiena și alimentația copilului, Rolul părinților în viață copilului, Disciplinarea pozitivă, Relația părinte-copil, Comportamentul copilului și tulburările comportamentale, Integrarea copilului în comunitate, Stop! violenței, etc.

 

prof. Ana-Maria Bahat

Școala Gimnazială, Aghireș (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.bahat

Articole asemănătoare