Importanța activităților cultural-artistice. Serbările școlare în promovarea imaginii pozitive a școlii

Promovarea imaginii școlii noastre reprezintă o prioritate pentru buna colaborare între cei trei parteneri educaţionali: școală – elevi – familie. Într-o comunitate, școala este un element esenţial prin resursele umane pe care le are, prin spaţiile de învăţare pe care aceasta le pune la dispoziție elevilor și nu în ultimul rând prin activitățile pe care le oferă. Şcoala nu poate funcţiona foarte bine fără sprijinul comunităţii existând o interdependență, școala fiind garantul dezvoltării permanente a comunităţii.

Activitățile extrașcolare își au rolul și locul lor bine stabilit în maximizarea potențialului intelectual al copilului. Astfel de activități au ca scop antrenarea elevilor în activități variate, bogate în conținut, suport pentru reușita școlară. În procesul de învățământ, aceste activități prezintă o importanță deosebită în dezvoltarea personalității copilului. Prin integrarea acestora, copiii acumulează o serie de cunoștințe, își dezvoltă aptitudini, descoperă abilități, noi talente, le sunt stimulate comportamentele creative în diferite domenii. Împreună cu activitățile educative școlare, activitățile extrașcolare dezvoltă gândirea critică și antrenează procesul de formare al caracterului copiilor încă din clasele mici. La această vârstă, toate aceste activități sunt mai mult decât apreciate de micuți.

Activitățile cultural-artistice pe care le desfășurăm cu elevii noștri sprijină promovarea imaginii școlii noastre în comunitate, acționând în mod pozitiv asupra comportamentului elevilor.

Activitățile de tipul serbărilor școlare, realizate cu diferite ocazii, marchează evenimentele importante din viața școlarului. Din punct de vedere educativ, importanța acestor activități constă în dezvoltarea cultural-artistică a elevului, precum și în realizarea unei atmosfere de sărbătoare cu ocazia acelui eveniment. Aceste serbări sau minispectacole școlare, organizate de către cadrele didactice, imprimă copilului un anumit comportament, o ţinută adecvată situaţiei, sunt declanşate anumite sentimente/ emoții și oferă elevilor o binemeritată răsplată pentru munca lor, având și un rol motivațional; crește încrederea în popria persoană, se formează prietenii, se dezvoltă apartenența la grup.

Lectura artistică, cântecelele sau dansul, influențează latura ale artistică a copiilor acționând asupra sensibilităţii lor. Conţinutul programului pe care îl cuprinde serbarea şcolară pune în valoare talentele şcolarilor și interesele lor. Prin amenajarea tematică a spațiului în care se va desfășura evenimentul, valoarea estetică a serbării crește.

La vârsta şcolară, copiii sunt foarte receptivi la tot ce li se arată sau li se spune, fiind dispuşi să acţioneze în acest sens. O serbare devine atractivă acestora, stârnind interes, producând bucurie, emoție, atunci când este bine pregătită, chiar dacă necesită eforturi suplimentare din partea cadrului didactic, mai ales când sunt și copii cu cerințe speciale.

Multitudinea de manifestări organizate de şcoală şi în afara ei, sub îndrumarea cadrului didactic, aduc o contribuţie importantă la formarea şi educarea copiilor, modelează sufletele acestora, împlinește setea de cunoaştere și formează convingeri durabile, având profunde implicaţii în viaţa comunităţii, restabilind şi întărind respectul acesteia faţă de şcoală şi slujitorii ei.

Serbările şcolare pe care le-am efectuat de-a lungul anilor la clasă, cu prilejul diferitelor evenimente din viaţa lor de şcolari, au fost încununate de succes, deoarece am avut încredere în puritatea și dragostea din sufletul copiilor, dar și parteneriatul părinților, cărora le-am transmis, de fiecare dată, la începutul programului, mesajul meu pregătit cu sinceritatea și dăruire. Mesajul pe care l-am adresat copiilor, părinților, tuturor privitorilor cu ocazia celei mai recente serbări (decembrie 2021) dă parțial expresie  acestor gânduri:

«Dragii mei copii, iată-ne împreună în condiții speciale de această dată,  părinții voștri nu se află fizic, lângă noi, ci online. Dragi părinți, vă mulțumesc tuturor pentru că ne-ați susținut și vă invit să trăiți, împreună cu noi, emoțiile primului spectacol susținut de micuțele buburuze din clasa PB, Dansul fulgilor de nea…
Astăzi, copiii d-voastră vor încerca să vă creeze o seară mai deosebită, o seară de sărbătoare, să simţim împreună apropierea celei mai mari sărbători a Creştinătăţii – Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Sper din suflet că veţi uita măcar pentru o clipă de grijile ce ne apasă și vă îndemn să păşiți alături de ei în lumea de basm a iernii şi în lumea de vis a colindelor. Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru ce avem și să-L rugăm să ne dea multă sănătate, fericire, putere de muncă și răbdare…

Vă doresc tuturor: „Sărbători binecuvântate!”.

Să știți dragii mei că brăduțul nostru nu este doar împodobit cu globulețe și beteală, el îmbrățișează toate dorințele și speranțele micuților dumneavoastră. În fiecare glob sunt adunate rugăminți pe care Domnul nu le va abandona. Mi-am permis să agăț și eu un glob… nu mi-am pus însă o dorință, ci doar am mulțumit Marelui Creator pentru copiii minunați pe care îi am…»

 

prof. Elena-Lucia Mitroiu

Școala Gimnazială Nr. 112, Titan (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.mitroiu

Articole asemănătoare