Cum putem îmbogăți și diversifica experiența educațională

Dincolo de sala de clasă, avem la îndemână instrumente pedagogice ce pot fi folosite în procesul de învățare, făcându-l mai atractiv și mai semnificativ, și care au demonstrat că pot pot fi utilizate în mod eficient pentru a dezvolta diverse tipuri de inteligențe într-un context educațional.

O componentă esențială a experienței educative este arta care contribuie la dezvoltarea cognitivă și emoțională a elevilor. Dansul, muzica și poezia sunt forme de artă și fiecare dintre aceste activități artistice oferă oportunități unice de învățare și dezvoltare personală pentru elevi, stimulând multiple inteligențe, așa cum sunt descrise în teoria inteligențelor multiple a lui Howard Gardner.  În calitate de profesor, voi argumenta cum fiecare dintre aceste trei forme de artă contribuie la dezvoltarea anumitor tipuri de inteligențe.

Inteligența corporal-kinestezică este cea mai evidentă inteligență dezvoltată prin dans. Dansul necesită coordonare, ritm, echilibru și control al mișcării corpului, toate acestea fiind elemente esențiale ale acestei forme de inteligență. Elevii învață să-și exprime emoțiile și gândurile prin mișcări corporale, ceea ce poate îmbunătăți și sănătatea fizică și binele emoțional.

Inteligența interpersonală și intrapersonală sunt, de asemenea, angajate în practica dansului. Dansul în grup, de exemplu, necesită lucrul în echipă și conștientizarea spațială a celorlalți dansatori, în timp ce dansul solo poate fi o explorare profundă a expresiei personale și a autocunoașterii.

Inteligența muzicală este direct implicată atunci când elevii cântă la un instrument, compun sau ascultă muzică. Muzica cultivă capacitatea de a recunoaște tonurile, ritmurile și structurile muzicale, și este strâns legată de emoții și memorie.

Inteligența matematică este de asemenea stimulată prin muzică, dat fiind că muzica implică ritm și metrică, elevii învățând să numere și să recunoască modele repetitive, precum și să înțeleagă structura și timpul muzical.

Inteligența lingvistică poate fi cultivată prin textele pieselor muzicale. Analiza liricilor poate îmbunătăți vocabularul și capacitatea de interpretare, iar scrierea versurilor poate fi o excelentă practică de scriere creativă.

Inteligența lingvistică este în mod evident angajată în poezie, deoarece poezia depinde de utilizarea efectivă a limbajului pentru a exprima idei complexe, emoții și imagini într-un mod concis și adesea simbolic. Elevii își dezvoltă vocabularul, înțelegerea metaforelor și alte figuri de stil, precum și capacitatea de a interpreta și critica texte literare.

Inteligența intrapersonală este stimulată prin scrierea de poezie, care poate servi ca un mijloc de explorare personală și exprimare a gândurilor și sentimentelor personale. Poezia oferă elevilor o fereastră spre autoreflecție și autoexprimare.
Inteligența interpersonală poate fi dezvoltată prin recitarea poeziei și prin discuțiile despre poeme, care pot facilita empatia și înțelegerea perspectivelor altora.

Integrarea cântecului și poeziei în diferite discipline de învățământ poate fi o metodă eficientă pentru a îmbogăți experiența educațională a elevilor și pentru a le dezvolta diverse competențe. Disciplinele unde cântecul și poezia pot fi utilizate cu success pot fi:

1. Limba și literatura română (sau orice limbă străină). Cântecul și poezia sunt resurse excelente pentru îmbunătățirea abilităților de citire, interpretare și apreciere literară. Profesorii pot folosi poezia pentru a explora figuri de stil, teme literare și structuri narative, iar cântecul poate servi la studiul metricii și ritmului în poezie.
2. Istorie. Poeziile și cântecele care reflectă evenimente istorice sau sentimentele unei epoci pot fi folosite pentru a face lecțiile de istorie mai vii și personale. De exemplu, poeziile scrise în timpul sau despre Primul și Al Doilea Război Mondial pot oferi perspective unice asupra impactului războaielor asupra oamenilor obișnuiți.
3. Educație civică. Cântecele de protest și poeziile care abordează teme sociale sau politice pot fi analizate în cadrul orelor de educație civică pentru a discuta despre drepturile omului, libertatea de exprimare și rolul artei în societate.
4. Geografie. Poeziile și cântecele care descriu peisaje, orașe sau tradiții culturale specifice diferitelor regiuni pot fi integrate în lecțiile de geografie pentru a ajuta elevii să înțeleagă mai bine diversitatea culturală și geografică.
5. Educație muzicală. Este evident că educația muzicală beneficiază enorm de pe urma integrării cântecului, dar poezia poate fi de asemenea utilizată pentru a înțelege mai bine versurile și legătura dintre text și muzică.
6. Psihologie și Sociologie. Analiza liricilor din cântece și a poeziilor poate oferi insight-uri în comportamentul uman, emoții și relații sociale, fiind un punct de plecare pentru discuții despre psihologia umană și dinamica socială.
7. Arte. Poezia și cântecul pot fi folosite în orele de arte pentru a inspira proiecte creative sau pentru a discuta despre relația dintre text, sunet și imagine vizuală.
8. Educație pentru sănătate. Poeziile și cântecele care tratează teme legate de sănătatea mintală, relații și alte aspecte ale bunăstării pot fi folosite pentru a facilita discuții despre sănătatea emoțională și fizică.

În concluzie, este esențial să integrăm aceste activități în curriculum pentru a oferi o educație armonioasă și pentru a ajuta fiecare elev să-și atingă potențialul maxim în multiple domenii ale cunoașterii. Astfel că dansul, muzica și poezia nu sunt doar forme de divertisment, ci puternice modalități educaționale care pot fi folosite pentru a dezvolta o gamă largă de inteligențe în cadrul procesului de învățare. Integrarea cântecului și poeziei în aceste discipline pot ajuta elevii să dezvolte competențe emoționale, îmbunătățind astfel învățarea interdisciplinară.

Referințe bibliografice
1. Gardner, Howard (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
2. Eisner, Elliot W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press.
3. Dewey, John (1934). Art as Experience. New York: Minton, Balch & Company.
4. Juslin, Patrik N., & Sloboda, John A. (Eds.) (2010). Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications. Oxford: Oxford University Press.
5. Fisher, Douglas (2003). Using Poetry Across the Curriculum: Learning to Love Language. Portsmouth, NH: Heinemann.
6. Brooks, Gwendolyn (1994). Young Poets’ Workshop. Chicago: Brooks Press.
7. Piro, Joseph M. (2002). „Poetry: A Powerful Medium for Literacy and Technology Development.” Phi Delta Kappan, Vol. 83, No. 10, pp. 758-763.

 

prof. Camelia-Isabela Marcu

Liceul Economic Virgil Madgearu, Constanța (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.marcu

Articole asemănătoare