Corp frumos și sănătos – proiect educațional despre sănătate

Într-o lume în care tehnologia acaparează universul copilăriei, copiii  sunt privaţi de mişcarea atât de necesară corpului şi dezvoltării lor armonioase. Copiii sunt privaţi de prea multe ori de o alimentaţie sănătoasă şi corespunzătoare vârstei, dar din păcate, de foarte multe ori din inconştienţa părinţilor sau diferitele probleme financiare, sunt privaţi chiar de controalele şi îngrijirile medicale şi stomatologice necesare unei dezvoltări mintale şi corporale armonioase.

Educaţia pentru sănătate la nivelul preşcolar reprezintă una din principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.

Pentru domeniul Educaţie pentru sănătate, propunem un proiect cu titlul „Corp frumos şi sănătos!”. Scopul acestuia în constituie promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi a celorlalţi. Obiectivele urmărite sunt:

 • apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective a preşcolarilor;
 • însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena individuală şi de grup;
 • însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul ambiant în care trăiesc;
 • formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională şi sănătoasă;
 • formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor;
 • aplicarea corectă a normelor de igienă a cavităţii bucale;
 • conştientizarea importanţei autocunoaşterii în adoptarea unui stil de viaţă responsabil;
 • dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în echipă.

În grupul ţintă, beneficiari direcţi sunt copiii din grupa mare, iar beneficiari indirecţi sunt părinţii copiilor. Resurse materiale necesare sunt: hârtie colorată, planşe, culori, acuarele și pensule, material din natură, ustensile de bucătărie, fructe și legume.

Rezultate aşteptate:

 • Formarea de atitudini și deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos;
 • Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale;
 • Educarea copiilor şi sensibilizarea părinţilor pentru a susţine şi promova comportamentele sănătoase.

Valorificarea activităţilor se poate face prin realizarea de portofolii şi a unui album cu fotografii, precum și organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor.

Activitățile din cadrul proiectului:

1. ABC – ul sănătăţii ! – vizionare film didactic sanitar

2.   Alimentele şi sănătatea  – activitate gospodărească-de vorbă cu bucătăreasa educatoare

3. “Zâna Măseluţă și caria”- convorbire educatoare; invitat – asistenta medicală

4. Să cresc mare şi voinic! – jocuri în aer liber

5. Voinicei în acţiune!- realizarea de picturi, desene, colaje

Activităţile din cadrul acestui proiect dau posibilitatea cadrului didactic să utilizeze informaţia în funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a copiilor şi de particularităţile locale. Activităţile vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui copil iar formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului.

 

prof. Ionela-Simona Dăncău

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5, Slatina (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionela.dancau

Articole asemănătoare