„Gândesc verde, gândesc curat”: Proiect ECO Provocarea

Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura.

Cel mai bine ar justifica proiectul următorul motto: „Dacă dorim să continuăm a trăi pe această planetă, este nevoie de o schimbare de atitudine” (Albert Einstein). Proiectul s-a născut ca urmare a necesităţii responsabilizării şi conştientizări elevilor faţă de problemele mediului, pornind de la cele mai banale acte pe care aceştia le fac zilnic, până la adoptarea unui stil de viaţă ecologic. Spiritul civic slab dezvoltat, dar şi neimplicarea elevilor în deciziile cu privire la problemele promovate de mediu, atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii, au fost alte motive care au stat la baza implementării acestui proiect în şcoală.

Proiectul îşi propune creşterea calităţii şi eficienţei educaţiei prin dobândirea de competenţe şi abilităţi adecvate de valorizare personală, necesare inserţiei sociale, prin activităţi extracurriculare.

Obiectivele proiectului sunt:
• dezvoltarea deprinderilor elevilor de a păstra mediul curat
• formarea deprinderilor elevilor de a practica activităţi ecologice
• dezvoltarea disponibilităţilor şi a responsabilităţilor elevilor pentru protejarea mediului înconjurător.

Punerea în practică a proiectului s-a realizat prin intermediul echipei de proiect, reușita proiectului s-a datorat capacității lor de a-și duce la îndeplinire responsabilitățile asumate. Prin intermediul acțiunilor propuse, am reușit să mobilizăm un număr mare de voluntari la nivelul şcolii, părinţi, cadre didactice, personalul didactic auxiliar, etc.

Am atras atenția asupra unor probleme ale întregii comunități și asupra nevoii de a face ceva pentru a le soluționa. Am oferit în acest sens exemple de bune practice, prin activităţile desfăşurate ne-am propus sa informăm elevii întregii şcoli cu privire la importanţa adoptării unui comportament civic, responsabil, ecologic, responsabilizarea şi conştientizarea tuturor faţă de problemele mediului.

Diseminarea a avut loc prin publicarea unor articole în publicaţia zilnică de la nivelul școlii – Jurnalul   nostru,   prin   popularizarea   activităţii   la   staţia   școlii   în   emisiunea   zilnică Mesagerul, prin  postarea unor imagini din timpul acţiunilor  pe site-ul și pe  facebook-ul școlii.

Prin proiectul ECO Provocarea, se doreşte prezentarea unui exemplu de bună practică la nivel local, contribuind la crearea unei culturi responsabile, proactive, participative, o cultură civică în beneficiul dezvoltării durabile a şcolii. Comunitatea locală participă la astfel de acţiuni alături de școală, între instituţii fiind încheiate acorduri de parteneriat, acţiunile de ecologizare sunt sprijinite de autorităţi.

În activitatea desfășurată am fost sprijiniţi de părinţi care au contribuit la achiziţionarea puieţilor plantaţi şi procurarea materialelor necesare în activitatea de ecologizare, personalul auxiliar al școlii ne-a oferit  uneltele necesare, au ajutat elevii la  pregătirea terenului și săparea gropilor pentru plantare, primăria oraşului ne-a pus la dispoziţie   maşini speciale pentru transportarea deşeurilor colectate din parcul oraşului.

Impactul proiectului la nivelul echipei de proiect, a voluntarilor şi asupra comunităţii locale:

  • Împărtăşirea experienţei elevilor din cadrul proiectului celorlalţi elevi ai şcolii
  • Creşterea calităţii relaţiei dintre elevi şi profesori prin asumarea rolurilor specifice au avut ocazia să își pună în practică ideile
  • Creşterea calităţii relaţionării la nivelul echipei și-au făcut prieteni noi, care le împărtășesc interesele
  • Motivarea elevilor pentru dezvoltarea personală şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
  • S-a obținut un mediu mai bun, mai curat și mai frumos
  • Formarea competenţelor manageriale, a deprinderilor de lideri și membri activi ai comunității.

Proiectul  ECO-Provocarea, are în vedere educarea şi sensibilizarea elevilor faţă de problemele cu care se confruntă ecosistemul. Alături de această dimensiune educativă, proiectul se axează şi pe dimensiunea participativă, propunându-şi să formeze noi promotori ai unui stil de viaţă ecologic, printr-o gamă variată de activităţi formale, informale şi nonformale.

 

prof. Doina Ioniță

Colegiul Național Calistrat Hogaș, Tecuci (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/doina.ionita

Articole asemănătoare