Fundamente teoretico-explicative ale mentoratului românesc

Mentorul trimite la imaginea ȋnţeleptului care stă de vorbă cu  novicele, recrutul ȋncepător. În DEX,  mentorul este definit ca un „sfătuitor, profesor sau antrenor înţelept, de încredere.” Aşadar, un mentor este pur şi simplu o persoana care ajuta altă persoana să înveţe ceva ce în alte condiţii ar fi învăţat mai prost, mai lent sau nu ar fi învăţăt  deloc. Articolul face o scurtă incursiune în conceptele de bază: mentor, mentorat, competenţe profesionale, standarde profesionale, standarde de calitate în mentorat.

Termenul mentor provine din „Odiseea” scrisa de poetul grec „Homer”. Pe când Ulise se pregătea să plece la luptă în Războiul Troian şi-a dat seama ca îl lasă în urma pe singurul sau moştenitor Telemachus. De vreme ce „Telia” era mic copil, iar razboaiele durau foarte mult, Ulise realizeaza că Telia trebuie antrenat. El angajeaza un prieten de încredere al familiei numit Mentor pentru a fi tutorele lui Telia. Mentor este înţelept, sensibil, iar acestea sunt ingredientele principale ale instruirii de înalta clasă.

În accepţia comună, mentorul este o persoană în vârstă, cu experienţă, acceptată ca  ghid de o persoană tânără şi care îi poate uşura acestuia tranziţia către maturitate prin provocări şi susţineri succesive. În acest sens, mentoratul este o relaţie de dezvoltare în care persoana tânără este antrenată în lumea maturităţii.

În Standardul Ocupational, Standard aprobat COSA la data de 07-01-1999, găsim următoarea definiţie: „Fiecare dintre noi am avut la un moment dat în viaţă un mentor, un model pe care l-am admirat și am încercat să îl imităm un proverb chiar spune că „imitația este cea mai sinceră formă de admiraţie” (Standardul Ocupațional, pag.1, 2007)

În literatura de specialitate, mentoratul este conceput  ca un proces a cărui esenţă constă în transmiterea abilităţilor şi informaţiilor de la persoane cu experienţă către debutanţi. Mentorii de succes trebuie să fie „cadre didactice, antrenori, formatori, modele, protectori şi sponsori până la un anumit punct în timpul relaţiilor lor cu novicii… să ofere oportunităţi pentru dezvoltarea altora, prin identificarea situaţiilor şi evenimentelor care contribuie cu  cunoştinţe şi experienţe la viaţa novicilor” (Barnett, 1995, apud. Crocker C., Harris, S.)

Mentoratul este definit, astfel, ca:

  • „o relaţie care furnizează oportunităţi pentru indivizi şi grupuri, mai puţin şi mai mult experimentaţi în cadrul instruirii şi serviciului, să reflecte împreună despre mâinile lor la lucru” (Fenichel, 1991);
  • „o relaţie protejată în care învăţarea şi experimentarea poate apărea, potenţiale abilităţi pot fi dezvoltate şi rezultate măsurate în termeni de competenţă câştigate mai degrabă, decât acoperirea unui teritoriu circular” (Boston, 1976);
  • „un efect semnificativ, pe termen lung şi benefic în viaţa sau stilul altei persoane, în general ca rezultat a contactului personal unu la unu. Un mentor este o persoană care oferă cunoştinţe, introspectivă, perspectivă ori înţelepciune care este utilă persoanei mentorate.” (Shea, 1992);
  • „un proces interactiv, unu la unu, de ghidare a dezvoltării învăţării, bazat pe premisa implicării active a ambelor părţi, a asumării obligaţiilor ce le revin conform statusurilor. Kay (apud Croker C., Harris, S.) sugerează că mentoratul este „un efort”.

Bibliografie:
1. Allport, G.W. (1991), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.
2. Ausubel, D., Robinson, (1981.)F., Învăţarea în şcoală, O introducere în psihologia pedagogică, Bucureşti, E.D.P.,
3. BARNA, A. coord. (2004)-Îndrumar metodic pentru practica pedagogică, Ed.Fundaţiei, Universitare Dunărea de Jos, Galaţi
4. Regulament privind practica pedagogică a studiilor, (2008/2009), D.P.P.D., Universitatea de Vest, Timişoara.
5. Revista Centrului Naţional de Formare a Personalului Didactic din ÎnvăţământuPreuniversitar, (2002, 2003), Nr. 2, 4, 5, 7, 8, Ministerul Educaţiei,Cercetării şi Tineretului, Bucureşti.
6. Creţu, C., (1997).Psihologia succesului, Polirom, Iaşi,
dokumen.tips/documents/the-role-of-mentoring-and-coaching-in-the-initial-training-of-teachers.html

prof. Maria Trăistaru

Liceul Tehnologic Petre Ionescu Muscel, Domnești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.traistaru

Articole asemănătoare