Drumul către viitor. Dezvoltare profesională și instituțională

Ca profesori, este foarte bine să fim puternic ancorați în prezent și să îl înțelegem, să schimbăm ceva dacă ne stă în putere să o facem sau să acceptăm ceea ce ni se oferă, transformând în oportunități ceea ce ni se pare o amenințare. Drumul către succes și către viitor al unei școli înseamnă viziune asupra a ceea ce putem modela în abilitățile proprii și ale elevilor noștri. De aceea, formarea profesională a cadrelor didactice, alături de dotarea corespunzătoare a școlilor, ar trebui să constituie priorități ale oricărui manager.

Din inițiativa unui cadru didactic cu viziune, Colegiul Economic ,,Anghel Rugină” din Vaslui a primit undă verde pentru a da startul participării la cursuri de perfecționare în cadrul Proiectului KA121 SCH “Innovation in Education-Teacher Digital Competences“, propus o data cu cererea de Acreditare Erasmus+ pentru mobilități în domeniul educație școlară. Acreditarea Erasmus + pentru mobilități în domeniul educație școlară presupune activități care se vor derula în perioada 2021-2027, propunând următoarele obiective:

1. Îmbunătățirea competențelor digitale pentru 18 cadre didactice de diferite discipline de la Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui;
2. Creșterea abilitaților de comunicare pentru 20 cadre didactice de diferite discipline și personalul didactic auxiliar de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui;
3. Ameliorarea informațiilor despre educația interculturală pentru 18 profesori de diferite discipline de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui.

Primul obiectiv din cadrul acreditării Erasmus+, îmbunătățirea competențelor digitale pentru 18 cadrele didactice de diferite discipline de la Colegiul Economic ”Anghel Rugină” Vaslui, se va concretiza în cursuri organizate în 4 fluxuri, derulate în perioada 01.09.2021 – 30.11.2022.

Necesitatea îmbunătățirii și actualizării competențelor digitale ale profesorilor este imperios necesară, având în vedere transformarea radicală a perspectivei asupra actului educațional prilejuită de contextul pandemic. De asemenea, este evident faptul că instrumentele digitale au schimbat definitiv perspectiva asupra actului educațional, reprezentând un moment decisiv în istoria învățământului. De aceea, un profesor adaptat la contextul educațional, folosind instrumente de lucru actuale, va crea, cu siguranță, materiale de lucru atractive și conținuturi memorabile pentru elevi.

Se va avea în vedere, desigur, și multiplicarea experiențelor de lucru din cadrul cursurilor prin activități de follow-up (minim o activitate de informare, două activități de diseminare a informației, o activitate de mentorat, o lecție utilizând metode și tehnici învățate la curs, două modele de activități utilizând strategii și metode învățate la curs pentru a realiza un material didactic auxiliar cu modele de activități, care va fi publicat pe site-ul și blogul proiectului). Atingerea acestui obiectiv se va concretiza în realizarea unui material didactic auxiliar, a site-ului și blogului proiectului, ca produse finale.

Fără îndoială, aceste oportunități de perfecționare trebuie valorificate nu doar pentru că metodele de lucru online sunt de actualitate. Întoarcere la conceptul de mijloc educativ, așa cum se definea el înainte de situația pandemică, cu siguranță că nu mai este nici firească, nici posibilă. Mijloacele noi de lucru cu elevii (platformele educaționale, programele prin care informația poate fi prezentată atractiv și memorabil) constituie o șansă de adaptare la o lume nouă care a început să se deschidă în fața noastră odată cu apariția internetului.

Posibilitățile de îmbinare a mijloacelor și metodelor de lucru sunt infinite, deoarece fiecare profesor are propria sa viziune asupra actului educațional și utilizează ceea ce observă că are eficiență.

Considerăm, așadar, că drumul perfecționării este permanent și se subînțelege într-o carieră didactică a unui profesor care se respectă și se dedică meseriei sale.

 

prof. Alina Maria Mardare

Colegiul Economic Anghel Rugină, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.mardare

Articole asemănătoare