Interdisciplinaritatea, o punte între discipline. Activitate interdisciplinară literar-artistică

Conform lui J. Moffet, interdisciplinaritatea își găsește fundamentul în însăși natura realității, care nu se limitează la granițele artificiale ale disciplinelor academice. Promovarea abordărilor interdisciplinare devine un pilon fundamental al progresului cunoașterii. Educația se datorează să pregătească elevii nu doar pentru prezent, ci și pentru un viitor incert, oferindu-le instrumentele necesare adaptării.Instruirea interdisciplinară și transdisciplinară se bazează pe o serie de interacțiuni: împrumutul de metode, cunoștințe sau limbaj specific din diverse domenii; analiza paralelă a aceluiași fenomen sau a aspectelor sale distincte; oferirea de cunoștințe necesare altor discipline și valorificarea abilităților dobândite în alte domenii. Depășind granițele conținutului disciplinar, educația modernă se concentrează pe elev, punând accent pe personalitatea sa unică. Astfel, această abordare centrată pe elev definește esența învățării în secolul XXI, din mai multe motive:

  • Interdisciplinaritatea reflectă realitatea complexă și nu limitează cunoașterea la granițele artificiale ale disciplinelor.
  • Pregătirea elevilor pentru un viitor incert necesită o abordare interdisciplinară și transdisciplinară.
  • Instruirea interdisciplinară se bazează pe interacțiuni diverse și depășește granițele conținutului disciplinar.
  • Educația modernă pune accent pe elev și pe personalitatea sa unică, adoptând o abordare centrată pe elev.

Demersul didactic propus s-a concretizat printr-o activitate literar-artistică, preponderent plastică ce a constat în realizarea unei lucrări colective, o carte de povești handmade de dimensiuni mari, cu detalii 3D din materiale reciclabile, metoda de baza fiind scrap boardingul. Îmbinarea literaturii cu arta – desen, modelaj, pictură – dar și bucuria de a dărui un obiect cultural, au făcut din orele petrecute formulând învățăminte desprinse din poveste, concepând cartea, modelând elemente minuscule, ore pline de creativitate și de cooperare.

Calitatea elevilor  de creatori de carte, atât ca text cat şi la nivel de grafică, „tipărire”, constituie o provocare pe care elevii o tratează cu entuziasm si responsabilitate.  Legătura profesor-elev  câștigă apropiere prin trecerea de la un registru  perceput „strict” de elevi, la unul  artistic. Elevii constată că profesorul de Limba română mai ştie şi  altceva decat trăsăturile basmului şi demonstrații , că este un demiurg al frumosului ce se alcătuieşte  sub ochii lor. Pe de altă parte, profesorul poate constata ca unii elevi au o finețe  vizuala, tactilă , că extrag cu uşurință precepte morale, că ordonează uşor idei şi evenimente  în afara contextului rigid al itemilor din manual.

Scopul a fost reducerea tuturor conceptelor, a informațiilor, a  învățămintelor, a  atitudinilor dobândinte, la o esență redată prin imagini puține cuvinte,  intentia fiind de a realiza această carte cu scopul de a o dărui următoarei generații, adică grădiniței.  Povestea aleasă de către elevii clasei a V-a a fost „Scufița Roșie”, basm cules de frații Grimm. Cartea, făcută exclusiv handmade, prin decupare, tăiere, lipire, modelare, a fost realizată pe parcursul unei săptămâni, fiind implicați toți elevii, în funcție de înzestrarea lor literară sau practică.

Pentru a fi mai captivantă pentru copiii de grădiniță, s-a acordat atenție detaliilor 3D. Coșul Scufiței a fost umplut cu fructe, legume și prăjituri modelate din spumă, fundița pelerinei Scufiței este din satin, ușa căsuței bunicii se deschide, pentru a lăsa vederii patul în care zace lupul ghiftuit, cotorul cărții este din plută, pentru un efect vintage. Partea cea mai importantă a cărții o reprezintă însă clapetele 3 D pe care elevii au scris cu creta lichidă scurte precepte morale, pe care le-au desprins din etapele principale ale acțiunii. Formulările au fost simple, adecvate vârstei copiilor vizați: „Răul pândește…”, „Nu te abate din drum!”, „Binele învinge!”, „Ascultarea este cheia!”.

Emoția cu care au dăruit cartea următoarei generații pe care și-au dorit-o și ei iubitoare de basme, a dovedit nu doar însușirea noțiunilor de bază, nu doar deschiderea de a se lăsa modelați în spiritul binelui, ci și faptul că simplitatea este ultima sofisticare. Fără editură și tipar, o clasă modestă din mediul rural a realizat cu mijloace rudimentare mai mult decât o carte. Putem spune, o moștenire din hârtie, de la generația Z  pentru generația Alpha.

Bibliografie

1. Pălăşan, Toader; Crocnan, Daniel Ovidiu; Huţanu, Elena – Interdisciplinaritatea şi integrare – o nouă abordare a ştiinţelor în învăţământul preuniversitar, în Revista Formarea continuă a C.N.F.P. din învăţământul preuniversitar, Bucureşti, 2003
2. Stanciu, Mihai – Reforma conţinuturilor învăţământului, Iaşi, Polirom, 1999• Văideanu, George – Interdisciplinarite, U.N.E.S.C.O. , 1975

 

prof. Patricia Demeter

Școala Gimnazială Sânnicolau, Roman (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/patricia.demeter

Articole asemănătoare