Importanța utilizării platformelor de învățare blended-learning în procesul educațional

Într-o societate aflată în permanentă schimbare, orice dezvoltare are impact în educație, astfel că sistemul de învățământ trebuie să se adapteze la noile schimbări și să vină în sprijinul noilor generații cu resurse și oferte care să răspundă acestor necesități, ceea ce face practic imposibilă revigorarea procesului de învățământ fără implementarea tehnologiilor informaționale.

În contextual actual al secolului XXI se vehiculează tot mai mult termenul de pedagogie digitală care vizează folosirea tehnologiilor digitale în educație și aplicarea lor într-o perspectivă andragogică dar și pedagogică prin conceperea unor paradigme educaționale.

Acest studiu este structurat în două părți: în prima parte am realizat o prezentare succintă a ceea ce reprezintă învățarea mixtă de tip blended-learning, urmată de prezentarea utilității unor instrumente digitale, cele mai uzuale, folosite pentru dezvoltarea acestui format de învățare, punctând aspecte legate de e-learning, platformele educaționale folosite în școlile din România, sincron și asincron. Pentru evidențierea acestor aspecte în cadrul acestui studiu de caz, am utilizat ca instrumentele de cercetare analiza calitativă și cea comparativă.

Utilizarea tehnologiei a devenit în ultima perioadă o necesitate, având ca scop final satisfacerea nevoilor de instruire ale elevilor, valorizând corelarea aspectelor tehnologice cu cele pedagogice. Device-urile au facilitat interconectivitatea și au facilitat accesul la informație, ele reprezentând de fapt o sursă de documentare mult mai rapidă și o cale de acces spre un nou stil de predare-învățare mult mai eficient. Cadrul didactic modern își reorganizează demersul instructiv-educativ, folosind un sistem de metode și mijloace de învățare moderne printre care și instruirea cu ajutorul tehnologiilor digitale și a platformelor educaționale online. Atunci când elevul folosește singur noile tehnologii, din proprie inițiativă, el găsește doar informații, dar atunci când o face sub îndrumarea unui cadru didactic, elevul dobândește cunoștințe temeinice, este corect ghidat și informat, își formează deprinderi și priceperi.

O schimbare a sistemului de învățământ este esențială pentru a produce un impact pozitiv asupra elevilor cu scopul de a-i pregăti pentru provocările secolului XXI. Multe cadre didactice și cercetători cred că pentru sistemul actual de educație este crucial să se folosească tehnologiile ca instrument pentru facilitarea învățării elevilor în vederea atingerii obiectivelor educaționale mai ales în contextul creșterii importanţei tehnologiei în societate.

World Wide Web permite profesorilor să educe elevii dincolo de conținuturile din manualul tradițional. De asemenea oferă elevilor și profesorilor oportunități de a colabora, lucra și împărtăși idei interesante cu oamenii din locații diferite prin această nouă comunicare mass-media.

De la introducerea tehnologiei în educaţie la mijlocul anilor 1970, utilizarea acesteia în sălile de clasă a fost gândită ca soluție pentru a o multitudine de aspecte sociale, economice și educaționale.

În prezent, mediul de învățare în care tehnologia este integrată în procesul de învățare împreună cu practicile pedagogice tradiționale este cel de tip blended-learning. Pentru a implementa blended-learning în activitățile de predare și învățarea, există însă diverse aspecte care trebuie să fie abordate, printre acestea se numără aspectele pedagogice, stilurile de învățare ale elevilor, activitățile potrivite pentru ei și nu în cele din urmă profesorii ar trebui să știe să evalueze și să monitorizeze implementarea și succesul blended-learning. În conformitate cu abordarea de tip blended-learning, elevii ar trebui să fie expuși la experiențe semnificative de învățare și la oportunitatea de a-și îmbunătăți achizițiile de învățare, printr-o implicare activă în activitățile de învățare tradiționale (față în față) și de învățare online. Activitățile blended-learning sunt dependente de anumite metode pedagogie, de experiențele de învățare, de resursele și modelele care sunt utilizate pentru implementarea procesului de învățare, un rol important în dezvoltarea acestui format de învățare avându-l utilizarea platformelor de învățare.

Platforma educațională Biblioteca digitală Educație online (www.educatieinteractiva.md) este o platformă interactivă care pune la dispoziția cadrelor didactice instrumente prin care se poate transforma procesul de predare-învățare-evaluare într-o experiență de dezvoltare a gândirii critice interactivă, creativă și centrată pe nevoile elevului. Am utilizat cu succes această platformă care are o interfața atractivă și ușor de utilizat ce mi-a permis să îmbogățesc lecțiile cu diverse conținuturi interactive menite să-i țină pe elevi în suspans, captându-le atenția în procesul asaltului de idei, a activităților frontale, jocurilor în echipă și verificării temelor pentru acasă. În doar câteva minute, folosind aplicațiile acestei platforme puteți transforma un exercițiu plictisitor într-un joc didactic interactiv, care îi va încânta pe elevi.

Biblioteca digitală Educație online conține peste 8000 de lecții la disciplinele de bază, create conform conținuturilor curriculare naționale, iar prin intermediul aplicației www.educatieinteractiva.md, oferă posibilitatea de a crea activități interactive pentru recapitulare, exersare sau consolidare, teste creative pentru evaluarea formativă și sumativă sau jocuri distractive pentru a capta atenția elevilor la început sau la final de lecție. Toate acestea pot fi utilizate în sala de clasă, în activități frontale, individuale sau de grup, dar și acasă, de către elevi, cu scopul de a exersa și consolida materialul studiat la școală.

Platforma pune la dispoziție douăzeci de tipuri de exerciții interactive pentru orice disciplină, arie curriculară și clasă, jocuri „Vrei să Fii Milionar” și „Cursa de cai” și opțiunea Test Sumativ – toate putând fi utilizate gratuit, în baza unui cont. Fiecare activitate creată este însoțită și de un scurt tutorial video cu explicații suplimentare.

Cu ajutorul aplicațiilor puse la dispoziție de această platformă, am creat propriile activități interactive de la zero, în baza proiectului didactic, a manualului utilizat sau al curriculumului, folosind constructorul cu cele douăzeci de șabloane prestabilite. De asemenea se pot utiliza și adapta exercițiile interactive create de alte cadre didactice și salvate în Biblioteca digitală. Toate aceste activități sunt publicate și pot fi utilizate de către elevi în orice etapă a lecției dar și acasă. Astfel, fiecare elev poate să-și testeze cunoștințele, să exerseze în propriul ritm și să însușească materialul predat într-un mod interactiv și distractiv. Mai mult, fiecare părinte poate deveni un partener de încredere al școlii, exersând împreună cu copilul său materialul predat în clasă acasă, în sânul familiei, într-un mediu lipsit de presiuni și constrângeri.

În cadrul orelor de opțional „Educație prin șah” predat la clasa a V-a, utilizez acesta platformă educațională care s-a dovedind a fi un instrument de învățare eficient, ce a determinat apariția unor modificări semnificative în achiziția cunoștințelor și în atitudinea față de învățare a elevilor. Instrumentele interactive puse la dispoziție de această platformă pot fi utilizate în toate etapele desfășurării unei lecții.Unul dintre conținuturile care poate fi dificil de înțeles de către elevi, mai ales dacă se utilizează metodele tradiționale de predare, este cel referitor la prezentarea tablei de șah și scrierea câmpurilor, deoarece fiecare figură este indicată cu inițiala cu care începe denumirea ei, la care se scrie cu literă mică câmpul pe care se află şi câmpul unde este mutată figura; pionii nu au o inițială a lor, ei purtând numele câmpului pe care se află. Prescurtat se scrie numai locul unde este mutată figura. Exemplu de scriere a mutării: Cb1-c3, adică se mută calul din câmpul b1 în câmpul c3.

Pentru a ușura înțelegerea acestor concepte am creat un exercițiu interactiv prin intermediul căruia elevii exersează diverse mutări pe tabla de șah și descoperă notațiile corespunzătoare ale câmpurilor. Aplicațiile platformei educatieinteractiva.md oferă posibilitatea realizării mai multor încercări de către fiecare elev. Copiilor le place mai mult să învețe prin intermediul soft-urilor educaționale, decât prin metode tradiționale, acestea contribuind la dezvoltarea unor atitudini pozitive față de învățare și la îmbunătățirea rezultatelor obținute.

Platforma cuprinde și o secțiune specială dedicată cadrelor didactice, numită „Cabinetul personal” în cadrul căruia se proiectează și distribuie către elevi activități de evaluare interactivă formativă și sumativă. Orice activitate creată pe platforma educatieinteractivă.md poate fi utilizată ca evaluare formativă sau sumativă. O metodă de evaluare folosită în cadrul orelor de opțional a fost jocul online „Vrei să fii milionar” – educatieinteractiva.md/millionar/10752. După crearea activității de evaluare, activăm aplicația, transmitem link-urile elevilor și monitorizăm progresul acestora. În momentul în care elevii încep îndeplinirea sarcinii de evaluare, în secțiunea „Rapoarte” va apărea tabelul cu numele acestora și modul de realizare a sarcinii, cu indicarea răspunsurilor corecte și greșite. La finalizarea evaluării descărcăm rezultatele în format excel sau pdf, cu răspunsurile pentru fiecare elev în parte.

Resurse educaționale deschise create cu ajutorul platformei educatieinteractiva.md pun accent pe activitatea elevului și vor permite atingerea obiectivelor operaționale propuse la începutul oricărei activității didactice. Acestea încurajează investigația activă și gândirea critică a elevilor și combinate cu metodele de predare –învățare-evaluare tradiționale în cadrul activităților de tip blended-learning permit elevilor să beneficieze de un proces educativ complex, interactiv și creativ.

Bibliografie
1. Adăscăliţei, A., (2007). Instruire Asistată de Calculator, Editura Polirom, Iași.
2. Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age, from www.tonybates.ca/teaching-in-adigital-age/, accesat la data de 05.11.2023
3. Boh, B., (2018), Bionformatics, Faculty of Natural Sciences and Engineering, International Centre for Chemical Studies, University of Ljubljana, Slovenia, vol.I, Editura Encyclopedia of Live Support Sistem(EOLSS), www.eolss.net/Sample-Chapters/C17/E6-58-01- 09.pdf accesat la data de 30.10.2023
4. Brut, M., (2006). Instrumente pentru e-learning: Ghidul informatic al profesorului modern, Editura Polirom, Iași;
5. Cerghit, I., (2008). Sisteme de instruire alteranitve și complementare. Structuri, stiluri si strategii, Editura Polirom, București, pp. 280-283
6. Cristea, V., Iosif, G., Marhan, A., Niculescu, C., Trăuşan-Matu, Ş., Udrea, O., (2005). Sisteme inteligente de instruire pe Web, Editura Politehnica Press, Bucureşti.
7. Élthes, Z., (2008). Realizări e-learning şi blended learning, Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, ediţia a VI-a/2008.
8. Făt, S., Labăr, A., (2009). Eficienţa utilizării noilor tehnologii în educaţie. EduTIC 2009. Raport de cercetare evaluativă. Bucuresti: Centrul pentru Inovare în Educaţie, București.
9. Herlo, D., (2005). Tehnologie informațională computerizată, Ed. Universității Aurel Vlaicu Arad, p.71-73.

 

prof. Jan Stoinoiu-Morogan

Școala Gimnazială, Ziduri (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/jan.stoinoiu

Articole asemănătoare