Formarea profilului absolventului în cadrul orelor de fizică

La sfârșitul fiecărui ciclu de învățare, absolventul dobândește acele achiziții, transpuse în competențe care vizează aspecte diferite: comunicarea, tehnologia, informatica, antreprenoriatul, sensibilizarea culturală și civismul. Fizica, deși aparent ar dezvolta doar competențele de matematică și inginerie, în realitate în cadrul orelor sunt atinse și dimensiuni din alte competențe cerute la nivel european. Atunci ar trebui să explicăm părinților clar cum se formează aceste competențe cheie în cadrul orelor de fizică.

Fizica se bazează pe o cunoaștere a realității, nu putem avea succes în viață dacă nu dăm dovadă de realism. În cadrul orelor sunt vizate activități care dezvoltă spiritul de investigație, de cercetare, analiză și obținerea unor informații noi. Faptul că asupra unei probleme pot fi opinii diferite, bazate pe cercetări diferite, ajută elevii să înțeleagă mai bine problemele sociale, economice , de dezvoltare durabilă, etice și religioase.

De asemenea, nu întotdeauna putem să rezolvăm o problemă cu ușurință, așa cum se întâmplă și în viața reală, este un fapt întâlnit frecvent în cadrul orelor de fizică. Dacă ne raportăm la dezvoltarea durabilă, acest lucru se poate înțelege și aplica doar dacă avem cunoștințe de fizică. Argumentarea logică bazată pe dovezi, pe informații din surse credibile, pe teorii verificate îi va ajuta pe elevi în multe situații din viața reală.

Competența antreprenorială poate fi atinsă în cadrul orelor prin stimularea elevilor de a crea modele utilizabile într-un viitor apropiat, prin studiul unor avantaje sau dezavantaje al utilizării unor tehnologii diferite, pentru producerea energiei termice sau electrice etc.

În multe situații, investigația științifică se realizează în cadrul unor colective de cercetare, sau dacă ne raportăm la ora de fizică, pe grupe de elevi. Și în societate trebuie să știm să lucrăm în echipă, să ne asumăm roluri, să respectăm munca celorlalți și să acceptăm reguli stabilite la început de drum.

Dacă pentru a aprofunda cunoștințele apelăm și la materiale publicate într-o limbă străină, atunci putem spune că am atins și competența lingvistică. De folosirea softurilor educaționale și programelor de prelucrarea a datelor nu putem vorbi în afara orelor de fizică.

Sintetizând, observăm o mulțime de similitudini între  situațiile întâlnite în cadrul orelor de fizică și situațiile problemă din viața reală.Competențele dobândite prin studierea fizicii pot fi un suport real la baza succesului în viața.

 

prof. Vasile-Ovidiu Nițescu

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/vasile.nitescu

Articole asemănătoare