Folosirea filmului didactic în cadrul disciplinelor tehnice

Procesul de acumulare a cunoașterii, de dezvoltare de abilități și de învățare de comportamente se bazează în principal pe descoperire, înțelegere, interiorizare. Informația nouă, simplă, poate fi asimilată ca atare, sau, dacă este mai complexă, sunt necesare mijloace mai complexe, de obicei audio-vizuale.

Instituirea stării de urgență începând cu luna martie 2020 și adoptarea de către guvernul României a măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au impus adoptarea, din mers, de metode adaptate în principal predării online și nu față în față. Cadrele didactice au fost nevoite să folosească metode de predare și comunicare bazate pe utilizarea calculatorului, tabletei sau telefonului smart în relația cu elevii, în mod similar interacțiunilor sociale actuale din viața extrașcolară a elevilor.

Pentru că sunt cadru didactic pentru discipline tehnice, unde majoritatea operațiilor sunt înțelese doar dacă elevului i se arată efectiv cum se procedează, intrând în această perioadă, am fost pusă în fața unui zid pe care scria: “Cum voi face pentru ca elevii să înțeleagă? Cu ce voi face pentru ca explicația să fie cât mai bună?”

La aceste întrebări mi-am răspuns singură doar când mi-am imaginat că aș fi elev.

Singura modalitate rapidă și eficientă de înțelegere a operațiilor tehnologice a fost folosirea filmulețelor specifice de pe Youtube. Am descoperit metoda care trebuia cizelată pentru a deveni eficientă.

Pentru a putea folosi această metodă și a obține un feedback rapid, am participat la o activitate online de 4 ore, inițiată de Cinema ARTA, intitulată CinEnd, care promovează educația prin filme, oferind cadrelor didactice pentru clasele primare, gimnaziale și liceale, sesiuni de formare gratuită. În cadrul sesiunii de formare am descoperit că educația audio-vizuală are diverse beneficii și influențe asupra elevilor.

Acest tip de educație audio-vizuală are avantajul că elevul este deja familiarizat la momentul actual cu noile tehnologii sau are o mare deschidere pentru învățarea de deprinderi în acest sens, iar prin utilizarea ei vine în sprijinul educației, prin curiozitatea pe care o sădește în fiecare copil. Educația audiovizuală permite familiarizarea elevilor cu produse audiovizuale, dar și cu procesul de realizare a acestora. După urmărirea filmelor, acestea pot fi discutate prin implicarea tuturor elevilor, în ceea ce privește acțiunea, scopul filmului, modalitățile tehnice de realizare a filmului.

Câteva dintre beneficiile de care se bucură elevii care participă la ore de educație audiovizuală sau la educație prin film pot fi anunțate astfel:

 • devin, din consumatori pasivi de filme, cunoscători de filme capabili de gândire critică;
 • descoperă detalii despre realizarea filmelor și, implicit, criterii pe care le pot aplica pentru a evalua calitatea unui film;
 • descoperă diferențele dintre diferite genuri de filme;
 • atunci când devin implicați în procesul de realizare a filmelor, au ocazia să se exprime și să se documenteze pe temele care îi interesează;
 • discuțiile despre filmele urmărite îi ajută pe copii să își extindă vocabularul;
 • la vârste mici, copiii învață să povestească ceea ce au văzut folosindu-și propriile cuvinte;
 • filmele le pot trezi interesul față de literatură și lectură;
 • le este dezvoltată imaginația;
 • le crește capacitatea atenției și dezvoltă spiritul de observație;
 • înțeleg mai bine lumea din jur;
 • li se dezvoltă inteligența emoțională [6].

Numeroși profesori din întreaga lume folosesc filmul în procesul de predare-învățare. Proiectele în care elevii sunt stimulați să facă parte ca echipă, pentru realizarea de animații, scurte documentare sau filmulețe cu tematică prestabilită, îi ajută pe elevi să dezvolte interesul față de scris și de lectură. Se estimează că procentul elevilor astfel interesați a crescut de la 29% la 75% în școlile unde au început să se folosească filmele ca instrumente de învățare [4].

„Filmele nu sunt divertisment. Sunt o modalitate de limbaj si reflectie.”(Peter Greenway)
„Filmul nu înlocuiește lecția, dar o completează și acționează ca un catalizator.” (Alexandru Solomon)

Filmul, ca instrument de motivare, este un mijloc didactic care poate fi utilizat în scopul dezvoltării gândirii critice și prospective a elevilor. Gândirea critică și prospectivă se vor dezvolta, cu precădere, prin întrebări cu caracter anticipativ adresate elevilor, în timpul vizionării filmului. Elevii vor fi stimulați să dezvolte și un dialog imaginar cu regizorul filmului. Utilizarea filmului didactic în activitățile didactice oferă numeroase avantaje [4]:

 • valorifică teoria inteligențelor multiple și educația multimodală;
 • asigură un univers autentic;
 • stimulează învățarea și motivația pentru învățare;
 • învățarea este mai eficientă;
 • oferă elevului posibilitatea de formare a unor reprezentări corecte;
 • transmite un volum mare de informație într-un mod atractiv și un timp relativ scurt;
 • asigură interdisciplinaritatea conținuturilor;
 • permite simularea unor fenomene și procese greu de perceput și imposibil de simulat în realitate.

Filmele documentare utilizate în predare oferă o multitudine de valențe formative [4]:
1. filmele documentare prezintă o realitate vie, ajutând la înțelegerea fenomenelor și proceselor studiate;
2. asigură multipercepția și concentrarea stimulilor pe o singură direcție. Elevul trăiește intensitatea emoțiilor prezentate;
3. filmul didactic ajută la transmiterea și fixarea cunoștințelor elevilor;
4. prin filmul didactic se formează și dezvoltă capacitatea de investigare a realității, de cercetare și analiză a acesteia.

Pentru a putea folosi eficient filmul, am folosit platforma Edpuzzle. Edpuzzle este un instrument online care mi-a permis să accesez un videoclip din mai multe surse (cum ar fi YouTube, National Geographic sau Academia Khan) și să îl transform într-o lecție interactivă. Am căutat pe YouTube videoclipuri, nu prea mari, de 4 până la 10 minute necesare pentru a explica lecția elevilor. Cu Edpuzzle, am putut să decupez minute din videoclip, să creați note audio (sau chiar să înlocuiesc piesa audio completă) și să introduc chestionare evaluabile în anumite puncte.

Edpuzzle mi-a permis să creez gratuit lecții interactive. Pentru a crea o lecție, am accesat fila Căutare și am selectat o sursă în bara laterală din stânga, cum ar fi YouTube. Am pus cuvintele cheie în bara de căutare și am ales un videoclip deplasând mouse-ul peste el și făcând clic pe Utilizare.

Există patru instrumente pe care le-am putut folosi în timpul editării lecției, pentru a fi selectate din bara deasupra videoclipului. Prima dintre ele mi-a permis să decupez videoclipul, în cazul în care nu am vrut să folosesc videoclipul complet. Al doilea instrument mi-a permis să scot piesa audio originală și să o înlocuiesc cu înregistrarea proprie. Al treilea instrument a permis introducerea unei note audio pe care am înregistrat-o într-un anumit punct al videoclipului (în mod implicit unde este cursorul, dar se putea muta ulterior). Și nu în ultimul rând mi-a permis să creez un test într-un anumit moment, cu o întrebare deschisă, cu o alegere multiplă sau doar cu un comentariu. În acest fel am putut verifica și nota răspunsurile elevii. Lecția a putut fi salvată periodic făcând clic pe Salvați în partea de sus și apăsa Finish (Terminare) odată ce lecția este pregătită.

Din experiența mea de folosire a filmului în activitatea didactică în timpul lecțiilor online, găsesc necesare câteva sfaturi care se impun a fi urmate de către cadrele didactice:

 • vizionați filmul înainte de a-l folosi la activitate;
 • pregătiți o serie de întrebări necesare discuțiilor, creării studiilor de caz și analizării unei probleme;
 • nu alegeți filme prea lungi;
 • dacă în fundalul filmului nu sunt explicații, încercați să explicați dumneavoastră.

Filmul didactic își găsește tot mai mult utilitatea în activitatea didactică, fie că este vorba despre activitățile instructiv educative propriu zise, fie că este vorba despre activitățile extrașcolare.

Bibliografie
1. Ionescu, M., Chiș, V.,(2001) – Mijloace de învățământ și integrarea acestora în activitățile de instruire și autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;
2. https://www.slideshare.net/jannski/using-film-in-schools :
3. www.theguardian.com/teacher-network/2013/nov/19/film-education-learning-tool-inclusion;
4. edict.ro/valentele-formative-ale-utilizarii-filmului-didactic-in-predare/ ;
5. www.psih.uaic.ro/wp-content/uploads/sc_onl_rap_apr_2020.pdf;
6. www.suntparinte.ro/filme-pentru-copii;
7. ro.wikipedia.org/wiki/Procesul_de_%C3%AEnv%C4%83%C8%9Bare_%C3%AEn_%C8%99coal%C4%83 .

 

prof. Tamara-Veronica Japalela

Liceul Gh. Ruset Roznovanu, Roznov (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/tamara.japalela

Articole asemănătoare