Valențele formative ale utilizării filmului didactic în predare

Avântul tehnologic este o realitate de necontestat, iar școala trebuie să țină cont de acest fapt și să se adapteze noilor tehnologii. Tinerii de astăzi sunt născuți într-o eră puternic tehnologizată, astfel încât aceștia sunt dornici ca procesul instructiv educativ să utilizeze tot mai mult avantajele noilor tehnologii.

„Filmul nu înlocuiește lecția, dar o completează și acționează ca un catalizator.” (Alexandru Solomon)

Învățarea, în societatea informațională nu se mai bazează pe memorarea unui volum mare de informație ci pe o descoperire a realității, pe informare din diferite surse existente, pe comunicare, dezbatere, interpretare, compunere etc. Soluția viitorului este integrarea calculatorului și a resurselor multimedia în lecție.

Calculatorul și Internetul sunt resurse educaționale de o importantă majoră, oferind posibilități variate și inepuizabile de situații de învățare, dezvoltând imaginația și creativitatea și depășind de multe ori dimensiunea spațială și a realității.

Utilizarea filmului documentar în procesul de instruire reprezintă o adevărată alternativă educațională. Prin formatul său, prin calitatea imaginilor, coloana sonoră, încărcătura emoțională, filmul didactic stârnește curiozitatea și motivația pentru învățare, oferă reprezentări clare, corecte, oferă posibilitatea înțelegerii și descifrării unei realități complicate, mai puțin cunoscute, oferă posibilitatea depășirii barierelor temporale și spațiale și proiectează elevul într-o lume reală sau fictivă captivantă și atractivă pentru instruire.

Vizionările de filme documentare în cadrul activităților didactice se realizează fie în școală, în cadrul programelor și proiectelor educaționale extrașcolare, fie în colaborare cu partenerii educaționali: biblioteca, muzeul, clubul sau palatele copiilor etc.

Utilizarea filmului didactic în activitățile didactice oferă numeroase avantaje:

  • valorifică Teoria Inteligenţelor Multiple și educația multimodală;
  • asigură un univers autentic;
  • stimulează învățarea și motivația pentru învățare;
  • învățarea este mai eficientă;
  • oferă elevului posibilitatea de formare a unor reprezentări corecte;
  • transmite un volum mare de informație într-un mod atractiv și un timp relativ scurt ;
  • asigură interdisciplinaritatea conținuturilor;
  • permite simularea unor fenomene și procese  greu de perceput și imposibil de simulat în realitate.

Filmele documentare utilizate în predare oferă o multitudine de valențe formative:
1. Filmele documentare prezintă o realitate vie, ajutând la înțelegerea fenomenelor și proceselor studiate;
2. Asigură multipercepția și concentrarea stimulilor pe o singură direcție. Elevul trăiește intensitatea emoțiilor prezentate ;
3. Filmul didactic ajută la transmiterea și fixarea cunoștințelor elevilor;
4. Prin filmul didactic se formează și dezvoltă capacitatea de investigare a realității, de cercetare și analiză a acesteia;

Vizionările de filme documentare se realizează fie la sugestia şcolii, în cadrul unor activități extrașcolare: Școala Altfel, Săptămâna educației globale etc,. fie în instituțiile partenere unde se desfășoară activități extrașcolare, activitatea putându-se desfășura în biblioteci, muzee, palate ale copiilor, cinematografe, săli de spectacole, săli cu calculatoare sau televizoare. Elevii sunt însoţiţi de cadrele didactice iar activitatea este susținută fie de elevi, fie de profesori sau reprezentanți ai instituţiei organizatoare.

Filmul didactic își găsește tot mai mult utilitatea în activitatea didactică, fie că este vorba despre activitățile instructiv educative propriu zise, fie că este vorba despre activitățile extrașcolare.

Bibliografie:
1.Ionescu, M., Chiş, V.,(2001) – Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
2. Dulamă, E(2000) – Elemente de didactica geografiei, Ed. Clusium, Cluj Napoca.

prof. Anca-Elena Cituran

Liceul Tehnologic Economic-Administrativ, Piatra Neamț (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.cituran

Articole asemănătoare