Provocarea tehnologiilor digitale pe timp de pandemie

Din păcate,  în ultimii ani, elevii au început să își piardă interesul pentru ore. Sistemul clasic de predare nu mai este în concordanță cu cerințele educaționale ale lumii moderne. Elevii preferă tehnologia, iar o oră predată cu ajutorul tehnologiei va fi mai interesantă pentru elev, îl va stimula să participe la lecție. Realitatea este că în România nu toate cadrele didactice sunt instruite sau au cursuri de folosirea calculatorului și de multe ori preferă stilul tradițional de predare, părându-li-se a fi mai ușor de folosit. Utilizarea mijloacelor TIC în procesul de predare- învățare-evaluare este un mijloc inovativ, modern, sinonim cu online learning, prin care elevii sunt stimulați și încurajați să folosească instrumente și resurse digitale.

Din punctul meu de vedere, calculatorul poate fi de un real folos. De exemplu la limba română, disciplina pe care eu o predau, poate fi utilizat un soft educațional ce îi ajută pe elevi să înțeleagă anumite structuri gramaticale, pot fi prezentate sub formă de filmulețe sau prezentări powerpoint diferite epoci din literatură, pot viziona la orele de limba română filme  pentru a putea înțelege mai bine operele citite, pot afla  mai multe despre autori, etc.

În al doilea rând, am constatat în perioada de predare online că elevii au  fost mai atrași de ore dacă s-a folosit un suport educațional modern.

Învăţarea într-un mediu virtual se bazează pe teoriile învăţării autodirijate şi cooperative. Entuziasmul faţă de e-learning înregistrează cote înalte. Acest lucru este explicabil prin avantajele pe care le are învăţarea online, flexibilitatea în timp şi în spaţiu. Un alt avantaj  este acela că ne stimulează să găsim noi forme de învăţare şi concepte didactice noi, în dorinţa de a obţine performanţe cât mai înalte. Există desigur şi limite în acest tip de comunicare, cele ale calculatorului. Creşte responsabilitatea de învăţare din partea elevului. Sarcinile e-profesorului nu se reduc, ci din contră sporesc.  Design-ul instruirii online este diferit de cel al învăţării offline. Curriculum digital şi aplicaţiile în reţea vor transforma predarea-învăţarea şi evaluarea.

E-learning-ul implică modificări organizaţionale ale procesului de învăţământ, reconsiderări metodologice în predare-învăţare şi evaluare, specializări ale cadrelor didactice. Competenţele e-profesorului se diversifică, ele fiind de ordin tehnic sau competenţe mediatice, competenţe didactice, metodice şi competenţe specifice domeniului de învăţământ predat.

Evaluarea este unul dintre procesele educaţionale implicate în activitatea şcolii, care, deşi în mod tradiţional era privit ca fiind ultima etapă a procesului de predare-învăţare, comportă mult mai multe aspecte decât cel al simplei verificări de cunoştinţe. În această nouă lumină, evaluarea nu mai are doar rolul de a verifica stadiul dezvoltării elevului, ci şi de a ghida profesorul în procesul de predare-învăţare, cu alte cuvinte, scopul principal al evaluării nu mai este acela de a trece o notă în catalog, ci de a-i ajuta pe profesori şi pe elevi să progreseze.

Utilizând evaluarea online, s-a observat că această spaimă dispare aproape în totalitate pentru că atenţia elevului se mută de la coala albă înspre modul de prezentare a conţinutului testării, deci şi asupra conţinutului. În plus, evaluările cu ajutorul TIC eficientizează în mod considerabil modul cum sunt testaţi elevii. Nu este de neglijat posibilitatea de a avea evaluarea integrată într-un sistem de management al educaţiei (LMS – Learning Management System), iar acest lucru să permită afişarea notelor elevilor de la o anumită clasă într-o pagină specială, sub formă de tabel.

Elevii şi profesorii deopotrivă trebuie deprinşi cu auto-evaluarea. Prin auto-testare, ei realizează că mai au de învăţat înainte de a spune că au terminat cu studiul. De fapt, învaţă să-şi recunoască propriile limite şi îi împinge să şi le depăşească.

După părerea mea, învățarea online  este necesară pentru învățământul românesc deoarece prezintă o inovație, este distractivă și solicitantă, iar elevii vor fi încurajați să frecventeze mai mult cursurile, reducându-se astfel abandonul școlar. Prin utilizarea calculatorului, învățarea devine un proces intuitiv, dinamic și interactiv,  însă trebuie să se țină cont de faptul că mediul electronic este utilizat ca facilitator în activitatea didactică și nu ca substitut al profesorului.

Bibliografie
Jinga,I.; Negrut,I. (1998). Învăţarea eficientă. Bucureşti: Editura All.
Bontas, I. (1994). Pedagogie, editura All, București.

 

prof. Irina Văculea

Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Târgu Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/irina.vaculea

Articole asemănătoare