Experiențe didactice și nu numai… prin participarea la proiectul eTwinning Act together for a green future (STEAM)

Tema generală a proiectului este sustenabilitatea prin integrarea educației STEAM în curriculum, într-o abordare interdisciplinară, prin intermediul căreia elevii sunt direcționați către cercetare și chestionare.
Văd acest proiect ca o modalitate prin care participanții care se implică în proiect şi participă activ la realizarea acestuia să exploreze și să-și transforme punctele de vedere și percepția asupra educației durabile și asupra managementului de mediu.

Principalele obiective ale acestui proiect sunt următoarele:

1. Copiii să înțeleagă interacțiunea dintre om și natură;
2. Să recunoască, să protejeze și să înțeleagă mediul în care trăiesc prin durabilitate și reciclare;
3. Să aibă cunoștințe despre problemele de mediu și schimbările climatice și să crească gradul de conștientizarea efectelor acestora;
4. Să realizeze conexiunile dintre Steam și natură prin experimentarea lor;
5. Să întărească capacitatea elevilor de a se adapta la lumea în schimbare prin Steam, prin efectuarea de cercetări privind energia regenerabilă;
6. Să îi îndrume pe elevi să pună întrebări, să cerceteze, să dezvolte produse și să inoveze.

Rezultatele preconizate ale acestui proiect:
1. Elevul să lucreze trăind, fiind inspirat de natură;
2. Crearea de activități privind reciclarea și energia durabilă;
3. Înfrumusețează-le mediul, școala și spațiul de locuit;
4. Permiterea elevilor să dobândească abilități pentru secolul XXI;
5. Deoarece schimbările climatice reprezintă o mare problemă pentru viitorul nostru, studenții vor crește gradul de conștientizare cu privire la această problemă;
6. La sfârșitul proiectului, se vor realiza  bloguri, rezultate ale proiectului, produse comune, produse colaborative și cărți colaborative.

În cadrul proiectului folosim eTwinning ca parte integrantă, cu aplicabilitate în activitatea cu elevii noștri, chiar dacă în proiecte eTwinning ,în școala noastră suntem implicate doar două cadre didactice.

Acest proiect a început cu prezentarea lui și a planului de lucru, prezentarea profesorilor și a elevilor, a școlii și a localității noastre. Apoi s-au creat logo-ul și posterul proiectului, selectarea logo-urilor și posterelor prezentate, crearea hărților a calendarului comun, precum și crearea de board-uri, site web, grupuri de watsapp și facebook, precum și a studiilor de diseminare privind schimbările climatice.

S-au realizat diverse creații pe tema sustenabilității astfel încât s-a pus în valoare creativitatea, inovația, implicarea și cooperarea elevilor noștri. Din hârtie au realizat diverse creații relevante temei acestui proiect. Iar din resturi textile au creat o machetă cu numeroase produse

Prin ideile şi experiența acumulate prin intermediul proiectului în ansamblul său, copiii vor beneficia de educație şi învățare de calitate, înțelegând termenul de energie regenerabilă, în acest sens realizând machete din hârtie reutilizabilă. Elevii mei au realizat machete din materiale reciclabile cu locuințe ale viitorului adică locuințe verzi și ecologice. Totul este să extrapolezi și să ai puțină imaginație…

De asemenea apelând la creativitate și imaginație, aceștia au realizat machete sugestive privind importanța apei și câteva din beneficiile acesteia.   De asemenea au avut loc o serie de reuniuni online între elevi, cadre didactice, elevi-cadre didactice. S-au realizat activități colaborative cu ocazia zilei de 8 februarie – Safety Day, 1 Martie, 8 Martie, 22 Martie – Ziua Mondială a Apei, activități de Code Week sau editarea cărții colaborative și a poemului acrostic.

Ca și cadru didactic implicat în acest proiect, alături de parteneri din alte 13 țări precum: Albania, Ucraina, Bulgaria, Georgia, Iordania, Lituania, Italia, Portugalia, Serbia, Spania, Macedonia de Nord, Tunisia și Turcia voi deveni mai interesată să îmi îmbunătățesc permanent orizonturile culturale, lingvistice, informatice, prin organizarea de activităţi transversale, transdisciplinare, prin colaborare cu alţi colegi din Europa, voi fi motivată să mă perfecţionez, să particip la dialogul intercultural, să contribui la îmbogățirea, protejarea și dezvoltarea valorilor, să-mi perfecţionez tehnicile IT şi nivelul de cunoaştere a limbilor străine.

Spațiile de lucru de pe platforma eTwinning:
live.etwinning.net/projects/project/339575
twinspace.etwinning.net/212707/home

 

prof. Livia Marilena Gherghel

Liceul Teoretic, Ghelari (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/livia.gherghel

Articole asemănătoare