Ancient in Modern (AIM) – proiect eTwinning

Un proiect eTwinning încheiat „Ancient in Modern (AIM)’’care a primit atât certificat național cât și european a reunit 10 școli partenere din România și Republica Moldova, vârsta elevilor fiind cuprinsă între 8-12 ani, din mediul rural și urban. Acesta și-a propus valorificarea tradițiilor populare, prin intermediul programării în limbajul SNAP!, dezvoltând competențe cheie digitale.

În acest proiect elevii au învățat:

  • să caute informații despre cultura zonei din care provin
  • să-și îmbunătățească deprinderile de scriere în cadrul activităților colaborative
  • să cunoască funcționalitățile de bază ale limbajului de programare vizuală SNAP!
  • să realizeze activități în care să combine cunoștințele de programare cu cele de organizare a datelor
  • să utilizeze aplicații digitale.

Pentru atingerea obiectivelor, fixate am utilizat metode prin care elevii au intrat în contact cu o serie de cunoștințe noi și au fost stimulați pentru o însușire mai facilă a acestora. Prin activitățile de colectare a informațiilor necesare în realizarea dicționarelor de regionalisme, identificarea surselor veridice, cercetarea privind modul de organizare a unui dicționar, crearea unor personaje reprezentative pentru regiunea geografică pe care au reprezentat-o și schimbul de idei, dezbaterea și identificarea celei mai bune soluții au fost stimulate capacitățile organizatorice, colaborative, creatoare și explorative ale elevilor.

Am creat un document pentru colectarea ideilor și propunerilor de activități ale elevilor, în care au fost inserate sarcinile pe intervale de timp. Elevii au efectuat muncă de documentare (strângere de informații) pentru găsirea regionalismelor, apoi au realizat dicționarul, pe echipe. S-a lucrat atât individual cât și în echipe restrânse sau echipe mixte sau cu întregul efectiv de elevi participanți. Părțile din dicționar realizate pe echipe restrânse (corespunzătoare zonelor istorice ale României) au fost reunite într-un produs final de dimensiuni mari care reflectă munca și efortul tuturor. De asemenea, dialogurile animate au fost realizate, prin tragere la sorți, de către perechi de echipe care au lucrat împreună atât la partea de programare cât și la cea de realizare a dialogurilor prin scriere colaborativă (creația în colaborare). Elevii au ales tema dialogurilor și s-au provocat reciproc. Prin utilizarea, în replicile dialogurilor, a regionalismelor specifice zonelor din care provin au exersat o exprimare autentică, elevii implicându-se afectiv în comunicare, au promovat elemente ale limbajului vechi, folosit de bunicii și străbunicii lor și l-au integrat în contexte noi, uneori amuzante. Au provocat și au fost provocați de către partenerii de dialog să descopere sensul cuvintelor vechi, utilizând dicționarul de regionalisme realizat de ei, să le integreze în contexte noi și să susțină comunicarea pe tema dată.

Elevii au realizat tutoriale pentru a le ușura munca partenerilor de proiect sau au prezentat lecții în direct pentru învățarea unor noțiuni noi ( VR în Paint 3D, design 3D, crearea unui joc în Learningapps). S-a lucrat pe echipe (câte două) și la realizarea calendarului. Fiecare sarcină de lucru a fost eșalonată în timp, respectând particularitățile de vârstă ale elevilor.

Toate aceste activități au fost desfășurate într-o manieră inovatoare, urmărindu-se realizarea învățării prin introducerea noului. Aceștia au fost puși în fața provocării de a face lucrurile altfel decât erau obișnuiți, dat fiind faptul că societatea, în ansamblul ei, este într-o permanentă schimbare, evoluează continuu iar ei, copiii, trebuie să fie mereu curioși, să descopere, să învețe, să progreseze.

Pe post de catalizator s-a folosit Informatica/TIC, care a oferit un design atractiv și valoros produselor finale. Pe parcursul proiectului, așa cum reiese și din prelucrarea chestionarelor inițial și final, elevii și-au dezvoltat competențele digitale, competențele civice, competențe matematice – mai ales în calcularea intervalului de timp pentru dialogul animat.

school-education.ec.europa.eu/ro/etwinning/projects/ancient-modern-aim?destination=/ro/etwinning/projects

 

prof. Nadia Sorina Grozăvescu

Școala Gimnazială Gheorghe Magheru, Caracal (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nadia.grozavescu

Articole asemănătoare