Exemple practice care susțin literația – aplicații utile pentru ciclul primar

Literația, un concept relativ nou, capătă amploare și importanță mai ales pentru elevii din ciclul primar. După parcurgerea etapei de alfabetizare (primii trei ani ai școlarității), este important să deprindem zilnic la clasă, tehnici de lucru care să-i învețe pe elevi „cum să învețe”. Altfel spus, nu este atât de important cât se învață, ci cum și ce calitate are actul învățării.

În dicționarul OECD, literația este menționată ca: „abilitatea de a înțelege, de a folosi și de a reflecta asupra textelor scrise pentru a-și atinge obiectivele, a-și dezvolta cunoștințele și potențialul și a participa eficient la viața societății”. Literația este definită în dicționarul Cambrige „ca abilitatea de a scrie și a citi” dar „literația este, de asemenea, o abilitate de bază sau o cunoaștere a unui subiect” (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/literacy).

Concret – alfabetizarea este etapa când un elev învață să citească și să scrie, iar literația este capacitatea care permite utilizarea abilităților din perioada alfabetizării, anume: relaționarea cu un text, înțelegerea acestuia, interpretarea, crearea de noi opinii și contexte având la bază un text lecturat din domenii diferite, folosind materiale diverse (scrise, audio, digitale).

Experiența didactică mi-a dat prilejul să adaptez/ recreez tehnici care au dovedit impact în dezvoltarea literației, pentru că prin folosirea acestora în mod frecvent, elevii vorbesc mai clar, înțeleg cu mai multă rapiditate un text, rezolvă sarcinile mai rapid și mai ușor, rezolvă corect sarcinile de lucru și rezultatele școlare au devenit mai bune.

Exemple utile pentru ciclul primar:

Harta conceptuală – o fișă care permite înțelegerea detaliată a unui text.

Harta conceptuală
Harta conceptuală

Afișul literar – o aplicație prin care elevul transpune în desen un fragment, o strofă dintr-o poezie, o abordare interdisciplinară, care valorifică imaginația creatoare.

Afișul literar
Afișul literar

Citim cu toate simțurile – o fișă prin care se exersează citirea și interpretarea personală a unui text prin prisma simțurilor și deducțiilor.

Citim cu toate simțurile
Citim cu toate simțurile

Roata personajului – o abordare didactică care vine în sprijinul lecturii conștiente, prin care elevul redă descrierea unui personaj, sub forma unui joc.

Roata personajului
Roata personajului

Recenzia – o aplicație prin care elevul demonstrează înțelegerea completă a unui text, pentru că cerințele sunt de natură esențială cu inserții personale deductive. Astfel, elevul trebuie:

  • să scrie ideea generală/ esențială a unui text;
  • să rezume printr-un cuvânt textul;
  • să scrie o expresie din textul citit;
  • să găsească o culoare și un simbol specifice textului cu argumentare completă și corectă.
Recenzia
Recenzia

O metodă deosebit de eficientă în dezvoltarea abilităților de literație este predarea reciprocă. Aceasta solicită munca în echipe sau perechi, reliefează activitatea colaborativă și învățarea prin experiență. Cuprinde 5 etape:

  • Predicția – formulare de opinii/predicții pe baza unui nou text
  • Formularea de întrebări – lectura pe echipe și dezbaterea de tipul „exploziei stelare”
  • Clarificarea – însușirea vocabularului, redarea neclarităților și completarea acestora cu argumentări clare și concrete.
  • Rezumarea – formulare de idei principale, lectură selectivă, povestire, argumentări.
  • Evaluarea – controlul asupra activității, care se realizează permanent.

În cocluzie, strategiile didactice prezentate fac parte dintr-un ansamblu de experiențe obținute în urma unui Curs de literație parcurs, dar și tehnici personale recreate în vederea eficientizării demersului didactic, implicit pentru valorificarea literației la toate disciplinele școlare.

Bibliografie
M. A., Estes, T. H., & Schwab, J. H. (1999). Instruction: A models approach, 3rd edition. Boston: Allyn & Bacon, pp. 279-280. ; 01.12.2012
COGNITION AND INSTRUCTION, 1984, 1(2)117-175, Copyright©,1984, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
OECD- Glossary of Statistical Terms from: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5420 Literacy from: https://en.unesco.org/themes/literacy; Http://www.teachervision.fen.com/group-work/cooperative

 

prof. Maria Ilișanu

Școala Gimnazială, Vulturești (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.ilisanu

Articole asemănătoare