Etape în elaborarea unui program personal de dezvoltare pentru îmbunătățirea performanțelor profesionale

Calitățile unui bun profesor nu se referă doar la competența sa didactică, ci și la capacitățile empatice și sociale. Astfel, a avea competențe de specialitate, în funcție de domeniul predat și pedagogice, este important, dar nu de ajuns pentru a fi într-adevăr un profesor apreciat.

În primul rând, calitățile unui bun profesor implică a avea anumite abilități socio-emoționale de a pătrunde în viața interioară a grupului de educabili, abilități empatice, de a înțelege copiii și a putea privi lumea prin ochii lor, și nu în ultimul rând, valori superioare, căci profesorul este un model pentru elevii săi.

1. Competența vizată: Formarea profesională continuă

Obiective:
– să mă informez în permanență cu noutățile și cercetările în domeniul didacticii;
– să încerc să aplic ceea ce învăț, în interacțiunea cu preșcolarii.
Mijloc de realizare:
– cursuri de formare continuă bazate pe dobândirea de competențe profesionale;
– simpozioane, cercuri pedagogice, comisii metodice, dezbateri în grup pe teme de interes educațional;
– cursuri de dezvoltare personală și autocunoaștere;
– studiu individual.
Termen/Durată: Permanent

2. Competența vizată: Starea de bine și confort cu mine însămi

Obiective:
– să nu mă las copleșită de provocări;
– să-mi prioritizez sarcinile;
– să mă accept așa cu sunt;
– să am și să eman bună dispoziție.
Mijloc de realizare:
– studiu individual;
– exerciții de relaxare;
– lectura;
– sport
– gătit.
Termen/Durată: Permanent

3. Competența vizată: Păstrarea stării de sănătate psihică și fizică

Obiective:
– să adopt un stil de viață echilibrat;
– să mă odihnesc îndeajuns, pentru a-mi reface organismul;
– să păstrez un echilibru între viața profesională și cea personală;
– să practic sport;
– să învăț să iau lucrurile mai ușor;
-să îmi fac timp pentru mine și nevoile mele personale.
Mijloc de realizare:
– alimentație corespunzătoare;
– orele de somn și relaxare;
– călătoriile;
– lectura;
– vizionarea unui film;
– plimbările în natură.
Termen/Durată: Zilnic

4. Competența vizată: Autoevaluarea obiectivă a perfomanțelor

Obiective:
– să am așteptări realiste;
– să fiu constantă în cerințe și acțiuni;
– să nu supraapreciez sau să nu subestimez rezultatele sau performanțele dobândite.
Mijloc de realizare: – fișa de autoevaluare.
Termen/Durată: Periodic/Anual

5. Competența vizată: Susținerea gradului didactic I

Obiective: – să particip la colocviu;
– să stabilesc împreună cu profesorul coordonator tema cercetării;
– să mă documentez din timp în vederea realizării cercetării;
– să-mi stabilesc obiectivele cercetării;
– să desfășor activități care oglindesc, mai apoi, rezultatele cercetării.
Mijloc de realizare:
– proiect de cercetare (realizarea lucrării propriu-zise, desfășurarea activităților din tematica cercetării etc.);
– activități desfășurate cu preșcolarii în cadrul inspecțiilor curentă și finală;
– prezentarea lucrării în fața comisiei;
– documentarea și studiul individual.

Termen/Durată: 4 ani

6. Competența vizată: Profesionalismul, disciplina la locul de muncă și colaborarea/munca în echipă

Obiective:
– să respect deontologia profesională;
– să am un comportament decent și exemplar, atât față de părinți, cât și față de echipa managerială, personalul nedidactic și auxiliar, dar și față de corpul profesoral;
– să păstrez intacte relațiile de colaborare, să comunic eficient;
– să-i respect pe oamenii cu care intru în contact și să le respect opiniile, sugestiile, ideile;
– să dezvolt parteneriate educaționale durabile cu comunitatea, dar și cu alți parteneri educaționali.
Mijloc de realizare: – participări la întâlnirile stabilite atât în cadru formal, cât și nonformal;
– activități comune;
– socializarea și implicarea în acțiuni comune.
Termen/Durată: Zilnic

 

prof. Romina-Camelia Mărcuș-Stroia

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 42, Sibiu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/romina.marcusstroia

Articole asemănătoare