Psihologie organizațională: motivația pentru cariera didactică

Conform nomenclatorului de meserii din ţara noastră, funcţia didactică se referă la personalul didactic care îndeplineşte cerinţele necesare de pregătire printr-o formare iniţială, corespunzătoarea condiţiilor de ocupare reglementate, numai persoanele care satisfac aceste condiţii sunt considerate calificate pentru funcţiile respective. Articolul prezintă câteva modalități prin care poate fi crescută motivația pentru cariera didactică.

Funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar sunt stabilite în Statutul personalului didactic (Legea 128/1997) după cum urmează:

 • în învăţământul preşcolar:  educator / educatoare;  institutor / institutoare;
 • în învăţământul primar:  învăţător / învăţătoare;  institutor / institutoare;
 • în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, maistru-instructor;
 • în învăţământul special şi în comisiile de expertiză complexă:  educatoare / educator,  învăţător, învăţător itinerant,  institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, învăţător-educator, profesor-educator.

Şi cariera didactică începe de la imbold, poate un model de profesor avut pe perioada şcolarizării, mediul familiar, dragostea faţă de copii, chemarea, plăcerea de împărtăși informaţii cu ceilalţi, lipsa de altă alternativă… oricare ar fi totul începe cu parcurgerea unui program de formare iniţial – adică se descoperă căile prin care se poate lucra eficient şi corect cu cei mici, se cercetează tainele disciplinelor, se aprofundează cunoștințele specifice prin studiu temeinic. Meseria de cadru didactic reprezintă o formă a învăţării pe parcursul vieţii, ascunsă sub dragostea de elevi.

Cum? La nivelul comunității şcolare în care este integrat respectivul cadru didactic ar trebuie să existe o atmosferă de lucru favorabilă comunicării, prin împărtășirea de informaţii referitoare la posibilele cursuri de formare, concursuri școlare, schimb constructiv de idei, acceptarea şi tolerarea avântului de la început. La nivel personal – reamintirea în momentele dificile de experienţele plăcute de pe parcursul carierei.

De către cine? Motivaţia, pe lângă faptul că trebuie să vină din interior, este de asemenea susţinută şi de aspectele exterioare: programul de lucru, nivelul de salarizare, contactul permanent cu alte persoane – o șansă la socializare ridicată.

Când? Motivaţia primește zilnic un impuls pentru a continua acest drum plin de frământări emoţionale dacă din când în când colegii și managerul școlar „observă” prezenţa cadrului didactic în unitate, eventual cu aprecierea eforului depus observat. Astfel, starea de bine a cadrului didactic creşte şi entuziasmul de a continua se menţine.

Cu ce mijloace? Ținând cont că oferirea de bunuri nu este legală, menţinerea motivaţiei de către manageri de exemplu se poate pune în aplicare prin realizare la nivel de unitate a unor proiecte care să vizeze tot personalul, realizarea de teambuilding-uri pentru o cunoaștere non formală a membrilor corpului profesoral, antrenare în cercuri de discuții, grupuri de propuneri și analiză de soluții, de luare a deciziilor, de îmbunătățire a muncii, activități de comunicare liberă, informală a problemelor, etc.

Așadar câteva modalități prin care poate fi stimulată și întreținută motivația pentru cariera didactică constau în:

 • Participarea la cursuri de formare continuă, seminare și conferințe pentru a fi mereu la curent cu noile metodologii și tehnologii educaționale.
 • Implicarea în programe de mentorat, unde profesorii experimentați împărtășesc cunoștințe și experiență cu cei mai puțin experimentați.
 • Definirea unor obiective clare și realiste în ceea ce privește evoluția în carieră, precum obținerea unor grade academice superioare sau obținerea unor certificări suplimentare.
 • Feedback pozitiv din partea elevilor, părinților și colegilor poate fi o sursă importantă de motivație.
 • Adoptarea unor metode de predare inovatoare și adaptarea constantă la nevoile și preferințele elevilor.
 • Utilizarea tehnologiei educaționale pentru a face lecțiile mai interactive și captivante.
 • Asigurarea unei echilibrări sănătoase între munca didactică și timpul personal.
 • Acordarea atenției necesare propriei sănătăți mentale și fizice.

Bibliografie:
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/teachers-and-education-staff-63_ro

 

prof. Florina-Elena Stoian

Școala Gimnazială Nr. 22, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florina.stoian

Articole asemănătoare