Emoții, emoții (Proiect educațional)

Potrivit specialiștilor, perioada adolescenței se caracterizează printr-o dezvoltare semnificativă a competențelor socio-emoționale.  Școala trebuie să ofere elevilor oportunități pentru dezvoltarea și îmbunătățirea acestora. Competența emoțională se referă la abilitatea de a recunoaște, de a evalua și de a gestiona propriile emoții iar competența socială se referă la abilitatea de a gestiona eficient relațiile cu ceilalți. Din acest motiv, cadrele didactice de la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui au propus proiectul „Emoții, emoții”, finanțat cu suma de 5000 de euro prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow.

„Sentimentele sunt asemenea unor valuri: nu le putem împiedica să vină, dar le putem alege pe cele în care vrem să ne aruncam”. (Jonathan Martensson)

Proiectul „Emoții, emoții” este implementat în perioada 01.09.2022-20.12.2022 și are următoarele obiective specifice:
a) Pentru elevi: dezvoltarea abilităților socio-emoționale (peste 170 de elevi beneficiari direcți)
b) Pentru profesori: îmbunătățirea abilităților de proiectare și aplicare a activităților care contribuie la dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale elevilor (20  profesori)
c) Pentru elevi și profesori: continuarea dotării  Clubului Elevului cu un display interactiv cu stand mobil, table magnetice mobile, laptop și imprimantă. Prin alte două proiecte desfășurate pe parcursul anului școlar 2021-2022 și finanțate tot prin programul Start ONG, lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow, Clubul Elevilor a fost dotat cu mobilier școlar și o tablă magnetică mobilă. Astfel, treptat, Clubul Elevilor a devenit un spațiu mai vesel și mai prietenos pentru organizarea activităților extrașcolare de care vor beneficia toți elevii liceului (circa 1400 de beneficiari indirecți).

Activitățile proiectului s-au axat pe cunoașterea de sine (care se referă la identificarea și înțelegerea propriilor emoții și ale celorlalți – o componentă esențială a gestionării eficiente  a reacțiilor personale în diverse situații dar și un punct de plecare pentru dezvoltarea toleranței și a empatiei-, la înțelegerea relației dintre gânduri, emoții și comportamente) și prezentarea unor strategii  de autocontrol și reglare a emoțiilor negative (precum schimbarea gândurilor iraționale, mindfulness).

„Emoții, emoții” a fost prima activitate cu elevii, prilej cu care a fost prezentat proiectul și s-au semnat acordurile GDPR.

A doua activitate, „Descoperirea emoțiilor” a avut ca obiective îmbogățirea vocabularului emoțional, identificarea și înțelegerea corectă a emoțiilor proprii și ale celorlalți, exersarea recunoașterii și numirii emoțiilor, identificarea caracteristicilor comportamentale pentru emoțiile de bază. Elevii au aflat care este rolul emoțiilor: emoțiile ne mobilizează să acționăm și să supraviețuim, emoțiile ne pot ajuta să luăm decizii, emoțiile ne vorbesc despre noi și au la bază o nevoie nesatisfăcută, emoțiile ne ajută să îi înțelegem pe ceilalți, dar emoțiile  noastre îi ajută și pe ceilalți să ne înțeleagă, emoțiile ne fac inteligenți atunci când știm să le controlăm.

A treia activitate, „Emoțiile – un joc de domino” a avut ca obiective  dezvoltarea competenței de conștientizare emoțională prin înțelegerea relației dintre situații-gânduri-emoții-comportamente și exersarea modelului ABC cognitiv. Emoțiile funcționează exact ca un joc de domino: A-ul reprezintă evenimentul activator sau situația,  B-ul este reprezentat de gândurile sau de modul în care el interpretează situația/evenimentul. A-ul, C-ul reprezintă consecinţele emoţionale şi comportamentale ale credinţelor (B-uri) pe care individul le are despre A.

A patra  activitate, „Gânduri și emoții” a avut ca scop   dezvoltarea capacității  de autoreglare emoțională prin schimbarea gândurilor iraționale/ negative/ nesănătoase care generează emoții negative intense. Elevii au conștientizat informații precum: între situație și reacțiile noastre, stau gândurile, nu situația ne creează emoții negative, ci cum interpretăm noi situația, unele gânduri ne sunt de folos, dar altele ne cauzează emoții negative, de multe ori, situațiile nu pot fi schimbate, dar gândurile noastre, da. Elevii au înțeles că e nevoie de exercițiu pentru dezvoltarea capacității de autoreglare emoțională prin  înlocuirea gândurilor iraționale/ nesănătoase cu cele raționale/ sănătoase.

A cincea  activitate, „Gestionarea emoțiilor prin mindfulness” a avut ca scop  descoperirea cuvintelor cheie care caracterizează conceptul de mindfulness prin jocuri precum „Pentru ce sunt recunoscător?”, „Două fețe ale realității”, „Jocul încrederii”, „Curcubeu”, „Jocul cu mingile”, „Trecut, prezent sau viitor”, „Valorile mele”.  În ultimii ani, a început să se pună accent pe  conceptul de mindfulnes  iar  cercetările în domeniu au ajuns la concluzia că mindfulness ȋmbunătățește performanțele cognitive, atenția, reduce anxietatea; scade nivelul de stres, crește starea de bine,  crește compasiunea și atenția la nevoile celorlalți,  contribuie la o mai bună gestionare a situațiilor emoționale și sociale dificile.

Emoțiile sunt o parte importantă a vieții noastre și este necesar ca elevii să dețină cunoștintele și abilitățile necesare pentru a-și înțelege și gestiona emoțiile. Recunoașterea și înțelegerea emoțiilor este o competență esențială pentru autoreglare emoțională și comportamentală, un punct de plecare pentru dezvoltarea comportamentelor empatice și a toleranței.

* * *
Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat ONG-urilor tinere și instituțiilor non-administrative.

Bibliografie
Ghidul „Dezvoltare socială și emoțională” realizat în cadrul Proiectului privind Învățământul Secundar/ Romania Secondary Education Project – ROSE

 

prof. Daniela Ramona Croitoru

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.croitoru

Articole asemănătoare