Interculturalitate, diversitate și nediscriminare (Proiectul Erasmus+ Get in Shape for Europe)

Acest articol se referă la proiectul de schimb interșcolar ERASMUS+ ”Get in Shape for Europe” (GISE) cu nr. de referință 2018-1-RO01-KA229-049580_1 pe care Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui îl coordonează, în perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2020, în parteneriat cu 4 școli din Bulgaria, Grecia, Italia și Polonia. Scopul proiectului este promovarea valorilor democratice și a drepturilor fundamentale, a incluziunii sociale și a cetățeniei active și dotarea elevilor și profesorilor cu informațiile și cu competențele necesare pentru a deveni cetățeni europeni informați și implicați.

În cadrul proiectului vor fi organizate 10 activități transnaționale de învățare/ predare/ formare, dintre care 5 de tipul ”schimburi pe termen scurt ale grupurilor de elevi” și 5 de tipul ”evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt”. În cadrul activităților transnaționale de învățare, predare, formare pentru profesori vor fi abordate următoarele teme: ”Predarea valorilor comune în Europa”, ”Interculturalitate și nediscriminare”, ”Competențele democratice în era digitală”, ”Practici școlare incluzive”, ”Valori europene: egalitatea de gen și oportunități egale”.

În perioada 1-5 aprilie 2019, alături de alte 4 cadre didactice de la Liceul ”Ștefan Procopiu” din Vaslui am participat la activitatea transnațională de învățare/ predare/ formare cu tema ”Interculturalitate și nediscriminare” găzduită de .I.S. E. Majorana-A. Cascino din Piazza Armerina, Italia. Scopul acestei activități transnaționale de tipul ”evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt” a fost schimbul de bune practici și experiențe privind educația interculturală în scopul valorizării și promovării diversității și comunicării interculturale. Programul a fost complex, divers și bogat în activități: prezentări, ateliere de lucru, discuții, brainstorming, team building, vizite de studiu, evaluare. Produsul final al acestei activități transnaționale este ghidul ”Interculturalitate și nediscriminare” care conține prezentări și planuri de lecție realizate de profesori participanți. Ghidul este în limba engleză și poate fi descărcat de aici: lspvs.ro/erasmus-gise/rez1.pdf

Sesiunile de lucru cu tema ”Interculturalitate și nediscriminare în țara mea” au debutat cu prezentarea unor aspecte privind țările europene (simboluri naționale, tradiții, bucătărie tradițională, personalități, curiozități, invenții, obiective turistice) și au continuat cu o trecere în revistă a celor mai importante aspecte referitoare la politicile Uniunii Europene referitoare la interculturalitate. Apoi, profesori din Italia, România, Grecia, Bulgaria și Polonia au prezentat diverse aspecte despre politicile naționale referitoare la abordarea educației interculturale în propria țară. Prezentările au fost interactive fiind marcate de dezbateri în perechi sau echipe privind rolul profesorului în promovarea diversității și comunicării interculturale, importanța competențelor interculturale în secolul XXI, modalități de îmbunătățire a competențelor interculturale ale elevilor prin educație (formală, non-formală, informală), competențele pe care trebuie să le dețină profesorii pentru a putea contribui la îmbunătățirea competențelor interculturale în rândul elevilor, portretul școlii interculturale. Noi ne-am evaluat nivelul competențelor interculturale deținute și am încercat să stabilim, pe baza unor indicatori, dacă școala în care predăm este una interculturală. Prezentările și dezbaterile au contribuit la o mai bună înțelegere a termenilor specifici temelor abordate (stereotipuri, prejudecăți, discriminare, multiculturalitate, interculturalitate) și a diversității lingvistice și culturale europene. Activitățile de brainstorming au pornit de la întrebări precum ”De ce este importantă educația interculturală?”, ”Care sunt factorii care generează diversitatea?”. Fiecare partener a prezentat exemple de bune practici aplicate în școală (activități extrașcolare, planuri de lecție) referitoare la subiectele abordate în carul acestei activități transnaționale de învățare/predare/formare.

Foarte interesante au fost sesiunile de lucru care au avut ca temă migrația în Italia și politicile naționale privind acest subiect. Sesiunile de lucru au fost realizate în colaborare cu Asociația ”Don Bosco 2000”, filiala din Piazza Armerina. Prima sesiune de lucru a vizat o prezentare a aspectelor privind migrația în țările partenere. Reprezentanții asociației au prezentat proiectul ”Migrația circulară” care are ca scop sprijinirea întoarcerii imigranților în țările lor de origine iar Aly Traore, un imigrant din Senegal, membru al Asociației ”Don Bosco 2000”, ne-a împărtășit povestea lui: viața în Senegal, motivele pentru care și-a părăsit familia și țara, dificultățile întâmpinate în Italia și sprijinul primit pentru a se integra în țara sa adoptivă. Am participat la o vizită de studiu la sediul Asociației ”Don Bosco 2000” unde reprezentanții acestia ne-au prezentat în detaliu politica națională a Italiei în ceea ce privește imigranții, obiectivele și activitățile asociației, sprijinul oferit imigranților (cazare, asistență juridică, asistență medicală, cursuri de limba italiană, laboratoare de creație, cursuri de gătit etc.) precum și poveștile de succes ale unor imigranți care au reușit să se integreze în Piaza Armerina.

O altă sesiune de lucru ”ERASMUS+ – oportunități și provocări” a vizat împărtășirea de experiențe de către profesorii participanți în ceea ce privește implicarea în proiectarea și implementarea proiectelor europene în cadrul programului ERASMUS+. De exemplu, experiența mea ERASMUS+ are legătură cu 4 proiecte (3 proiecte pe care le-am propus și le-am scris, printre acestea numărându-se și proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” – GISE). Motto-ul actual al programului ERASMUS+ este valabil și pentru mine: ”Schimbând vieți, deschizând minți”. Alături de ceilalți profesori din echipele de proiect, m-am dezvoltat în anumite privințe mai repede decât aș fi făcut-o fără implicarea în altfel de proiecte. A însemnat o transformare pozitivă în ceea ce privește dezvoltarea mea personală și profesională. Am învățat să colaborez, să lucrez în echipă, să învăț de la ceilalți, să mă adaptez mai ușor la schimbări. Fără să conștientizez pe deplin, am construit treptat o conduită metodologică inovativă prin aplicarea exemplelor de bune practici pe care le-am descoperit în călătoria mea pe parcursul celor 10 de ani de implicare în proiecte europene. Pas cu pas, m-am transformat într-un profesor mai bun, mai dispus să accepte diverse provocări. Proiectele de cooperare europeană mi-au dat oportunitatea (mie și colegilor mei) de a ieși din rutina vieții școlare, m-au făcut mai încrezătoare că transformarea, mai mare sau mai mică, e la îndemâna tuturor. Prin toate proiectele am promovat diversitatea culturală și lingvistică, toleranța și nediscriminarea, egalitatea de șanse, respectul, libertatea de gândire și de exprimare, inițiativa și implicarea activă în rezolvarea problemelor comunității. Astfel, am înțeles mai bine valorile specifice cetățeniei europene, am conștientizat mai profund diversitatea culturală. Prin promovarea acestor valori europene am înțeles practic ce înseamnă deviza ”Unitate în diversitate”. Am devenit conștientă că Uniunea Europeană promovează un set de valori comune iar diversitatea culturală și lingvistică reprezintă un atu, o sursă de bogăție. Am descoperit oameni cu obiceiuri și culturi diferite și astfel am devenit mai tolerantă și mai dispusă să accept puncte de vedere diferite, mai puțin reticentă la schimbare.

Proiectul GISE contribuie la crearea unui mediu propice promovării principiilor școlii inclusive, adică o școală prietenoasă și democratică în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și fără excludere generate de originea etnică, dizabilitate, cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale elevilor. Astfel, proiectul GISE își propune să contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene menționate în documente ale Uniunii Europene (precum Strategia Europa 2020, Declarația de la Paris, Proposal for a Council recommendation – 17.01.2018) care urmăresc să promoveze o societate echitabilă, democratică și incluzivă. Un factor cheie în realizarea acestei strategii sunt competențele sociale, civice și interculturale care favorizează incluziunea.
Proiectul de schimb interșcolar ”Get in shape for Europe” (GISE) este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin programul ERASMUS+. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Daniela Ramona Croitoru

Liceul Ștefan Procopiu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.croitoru

Articole asemănătoare