Educația timpurie – dimensiune a învățării pe tot parcursul vieții

Educația timpurie reprezintă una dintre cele mai importante dimensiuni ale învățării pe tot parcursul vieții. Aceasta se referă la procesul de învățare și dezvoltare care are loc în primii ani de viață ai copilului, înainte de începerea școlii. Învățarea timpurie are un impact major asupra dezvoltării cognitive, sociale și emoționale a copilului și poate influența în mod semnificativ performanțele școlare și succesul pe termen lung.

„Investiția în educația timpurie este una dintre cele mai importante investiții pe care o societate le poate face.” – James Heckman, profesor de economie și laureat al Premiului Nobel pentru Economie.

Educația timpurie poate influența dezvoltarea cognitivă a copilului prin stimularea creierului să se dezvolte prin experiențe cognitive variate. Experiențele de joc și explorare care se desfășoară în această perioadă au un impact direct asupra dezvoltării creierului și a funcțiilor cognitive precum memoria, atenția, gândirea și limbajul. Studiile au arătat că acei copii care sunt expuși la experiențe educaționale timpurii au un avantaj cognitiv față de copiii care nu au beneficiat de astfel de experiențe.

Educația timpurie poate influența, de asemenea, dezvoltarea socială și emoțională a copilului. Copiii care sunt expuși la medii educaționale de calitate beneficiază de oportunități de socializare și dezvoltare a abilităților sociale și emoționale, cum ar fi empatia, cooperarea și reglarea emoțiilor. Aceste abilități sunt esențiale pentru relațiile sociale sănătoase și pentru succesul pe termen lung în viață.

Beneficiile educației timpurii nu se limitează doar la dezvoltarea timpurie a copilului. Aceasta poate avea un impact semnificativ asupra performanțelor școlare și succesului pe termen lung. Copiii care au beneficiat de experiențe educaționale timpurii au un nivel mai ridicat de alfabetizare și abilități matematice.

Prin stimularea dezvoltării cognitive, sociale și emoționale a copilului în primii ani de viață, educația timpurie poate influența în mod semnificativ succesul pe termen lung al acestuia. Prin urmare, este important ca părinții, educatoarele și societatea în general să investească în educația timpurie de calitate pentru toți copiii. Aceasta va conduce la dezvoltarea unor cetățeni capabili, responsabili și cu o perspectivă largă asupra lumii, care pot contribui pozitiv la societatea noastră în continuă evoluție.

  • „Primii cinci ani de viață sunt esențiali pentru dezvoltarea ulterioară a copilului” – Candida Peterson, psiholog și profesor de educație timpurie.
  • „Experiențele timpurii ale copilului sunt fundamentale pentru dezvoltarea creierului, precum și pentru capacitățile cognitive și sociale” – Jack Shonkoff, directorul Centrului Național pentru Copilărie Timpurie.
  • „Educația timpurie este esențială pentru a dezvolta copii capabili, creativi și curioși” – Maria Montessori, medic și educatoare italiană, fondatoarea metodei Montessori.
  • „Educația timpurie de calitate poate aduce beneficii semnificative pentru dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copiilor, iar investiția în educația timpurie poate avea un impact pozitiv pe termen lung” – Kimberly Noble, neurolog și profesor de pediatrie la Universitatea Columbia.

Învățarea pe tot parcursul vieții este o abordare educațională care recunoaște faptul că procesul de învățare nu se oprește la finalizarea perioadei de școlarizare sau a formării profesionale. Presupune o continuitate a învățării, care se desfășoară pe tot parcursul vieții unei persoane, fiind motivată de nevoia de dezvoltare personală și de adaptare la schimbările din societate.

Incluzând atât învățarea formală (prin cursuri, studii universitare, etc.), cât și învățarea informală (prin experiența cotidiană și interacțiunea cu ceilalți), învățarea pe tot parcursul vieții permite o dezvoltare continuă a abilităților și competențelor, precum și o adaptare la noile cerințe ale pieței de muncă.

Această abordare educațională este esențială într-o lume în continuă schimbare, cu noile tehnologii și noile domenii de activitate care apar în mod constant. Învățarea pe tot parcursul vieții poate ajuta oamenii să își dezvolte abilitățile necesare pentru a face față acestor schimbări și pentru a se adapta la noile contexte. De asemenea, învățarea pe tot parcursul vieții este importantă și din perspectiva dezvoltării personale, oferind oportunități de a explora noi pasiuni și interese, precum și de a dezvolta abilitățile de comunicare și de relaționare cu ceilalți.

Ca răspuns practic la dezideratul învățării pe tot parcursul vieții şi la problematicile lumii contemporane, apar noile educații. Ele reprezintă o abordare educațională inovatoare, care urmărește să transforme procesul de învățare și să îl adapteze la nevoile și cerințele unei lumi în continuă schimbare.

Această abordare se concentrează pe dezvoltarea competențelor esențiale pentru viață, precum gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme, colaborarea și comunicarea.  În loc să se concentreze exclusiv pe transmiterea de informații și cunoștințe, noile educații pun accentul pe dezvoltarea abilităților și competențelor care pot fi aplicate în diferite situații și contexte.

Noile educații sunt centrate pe elev, fiind adaptate nevoilor și intereselor lor, iar procesul de învățare este flexibil și personalizat. În acest fel, se încearcă să se asigure că fiecare elev poate învăța in  propriul ritm pentru a-și dezvolta potențialul maxim. Implică utilizarea noilor tehnologii și a resurselor digitale pentru a sprijini procesul de învățare și pentru a crea o experiență educațională interactivă și captivantă.

Noile educații reprezintă o abordare educațională inovatoare și adaptată la nevoile și cerințele unei lumi în continuă schimbare. Această abordare are scopul de a dezvolta competențele esențiale pentru viață și de a asigura că fiecare elev poate învăța la propriul ritm și să-și dezvolte potențialul maxim.

Noile educații pun accentul pe dezvoltarea competențelor esențiale pentru viață, adaptate la nevoile și cerințele unei lumi în continuă schimbare. Acestea includ: educația ecologică, educația pentru drepturile omului, educația pentru pace, pentru democrație, educația demografică, educația pentru schimbare şi dezvoltare, pentru comunicare şi mass-media, educația pentru timp liber, nutrițională etc. Pe lângă acestea, apar forme noi axate pe activitate integrată şi pe aspectul practic al ȋnvăţării:

  • Educația STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică) – o abordare care promovează învățarea integrată a științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii, pentru a dezvolta competențe de gândire critică, rezolvare de probleme și colaborare.
  • Educația digitală – o abordare care urmărește să integreze noile tehnologii în procesul de învățare și să dezvolte competențe digitale și media pentru a face față unei lumi digitale în continuă evoluție.
  • Educația bazată pe competențe – o abordare care se concentrează pe dezvoltarea competențelor esențiale pentru viață, precum gândirea critică, creativitatea, rezolvarea de probleme, colaborarea și comunicarea.
  • Educația experiențială – o abordare care promovează învățarea prin experiență și prin aplicarea practică a cunoștințelor și competențelor, pentru a dezvolta abilități practice și de adaptare la noile situații.
  • Educația bazată pe proiecte – o abordare care se concentrează pe învățarea prin proiecte, care implică elevii într-un proces creativ de rezolvare a problemelor, colaborare și comunicare.

Aceste abordări educaționale noi urmăresc să transforme procesul de învățare și să adapteze educația la nevoile și cerințele unei lumi în continuă schimbare, pentru a dezvolta competențe esențiale pentru viață și pentru a pregăti elevii pentru viitor.

În concluzie, învățarea pe tot parcursul vieții este o abordare educațională esențială într-o lume în continuă schimbare și evoluție, care poate ajuta oamenii să își dezvolte abilitățile și competențele necesare pentru a se adapta la noile cerințe ale societății și pentru a-și atinge potențialul maxim.

Bibliografie
1. Cucoş, Pedagogie, Ed. A-3-a, rev., Iaşi, Polirom, 2014
2. Davidson C.N. & Goldberg D.T., The future of Learning Institutions in a Digital Age, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2009
3. Wagner T.& Dintersmith T., Most Likely to Succeed- Preparing our kids for the innovation era, Scribner Books Co, 2016

 

prof. Ligia Gabriela Moise

Grădinița cu Program Normal, Ciupelnița - Dumbrava (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ligia.moise

Articole asemănătoare