Îmbunătățirea conștientizării ecologice prin excursii școlare și utilizarea jurnalului reflexiv – structură minimală

În cadrul procesului educațional, excursiile școlare joacă un rol vital, oferind elevilor posibilitatea de a învăța prin experiență directă și de a conecta cunoștințele teoretice cu realitatea din teren. Aceste activități nu doar că îmbogățesc curriculumul școlar, dar și contribuie la dezvoltarea abilităților sociale și la consolidarea cunoștințelor dobândite în clasă. Educația ecologică este vitală în contextul actual, în care ne confruntăm cu provocări semnificative legate de conservarea mediului înconjurător.

Excursiile școlare în natură și utilizarea jurnalului reflexiv reprezintă două instrumente puternice în formarea conștientizării ecologice a elevilor. Excursiile școlare în natură oferă elevilor oportunitatea unică de a experimenta direct frumusețea și fragilitatea ecosistemelor naturale. Interacțiunea directă cu mediul înconjurător permite elevilor să-și dezvolte empatia față de natură și să înțeleagă mai bine complexitatea interacțiunilor din cadrul acestuia. De asemenea, excursiile în natură oferă ocazia de a învăța despre importanța conservării biodiversității și a resurselor naturale prin observație și participare activă la activități de mediu. Utilizarea jurnalului reflexiv în cadrul excursiilor școlare permite elevilor să-și exprime gândurile, emoțiile și învățăturile în legătură cu experiențele lor în natură. Prin intermediul jurnalului, elevii pot să-și articuleze observațiile și să-și reflecți asupra impactului activităților lor asupra mediului înconjurător. Acest proces de reflecție personală îi ajută pe elevi să devină mai conștienți de propriile lor acțiuni și să-și asume responsabilitatea pentru conservarea mediului înconjurător.

Combinarea excursiilor școlare în natură cu utilizarea jurnalului reflexiv creează oportunități unice pentru dezvoltarea conștientizării ecologice a elevilor. Prin explorarea directă a mediului înconjurător și reflecția asupra experiențelor trăite, elevii sunt expuși la aspecte practice și teoretice ale conservării mediului înconjurător. Acest proces educațional nu doar că îi învață pe elevi despre problemele ecologice actuale, dar îi încurajează și să devină agenți activi în promovarea soluțiilor sustenabile și în combaterea schimbărilor climatice.

Jurnalul reflectiv, prin natura sa introspectivă, permite elevilor să își analizeze și să își sistematizeze experiențele trăite, să-și exprime emoțiile și să formuleze concluzii asupra celor învățate. Această metodă de evaluare nu doar că promovează o învățare mai profundă, dar oferă și profesorilor o perspectivă valoroasă asupra modului în care elevii percep și procesează informațiile. Prin ghidarea elevilor în procesul de reflecție, jurnalul reflectiv contribuie la dezvoltarea gândirii critice și la îmbunătățirea abilităților de autoevaluare, transformând astfel excursiile școlare în experiențe educaționale cu un impact semnificativ. Jurnalul reflectiv reprezintă un instrument esențial în procesul de evaluare a excursiilor școlare din mai multe motive. În primul rând, acesta oferă elevilor posibilitatea de a-și exprima gândurile, sentimentele și impresiile într-un mod personal și profund.     O excursie școlară necesită o organizare metodico-aplicativă riguroasă pentru ca obiectivele propuse să fie atinse respectându-se și toate normele de siguranță existente în legislația actuală.

Un jurnal reflectiv poate include următoarele secțiuni:

Descrierea experienței: Elevii descriu activitățile desfășurate în timpul excursiei, locurile vizitate și informațiile acumulate. Aceasta secțiune ajută la reconstituirea evenimentelor și la fixarea detaliilor importante.

Excursia unui grup de elevi în Munții Măcin a fost o călătorie fascinantă prin frumusețea și diversitatea naturii. Pornind pe traseul montan, au fost însoțiți de zâmbete și de o dorință puternică de a descoperi secretele ascunse ale acestor peisaje naturale. S-au plimbat printre pădurea deasă și au urcat pe câteva poteci abrupte, având mereu ochii și inima deschiși către frumusețea din jur.

Reflecția asupra învățăturilor: Elevii reflectează asupra a ceea ce au învățat din fiecare activitate. Pot discuta despre noile cunoștințe dobândite, conexiunile făcute cu lecțiile din clasă și aplicarea practică a teoriei.

În timp ce elevii explorau Munții Măcin, au avut oportunitatea de a învăța multe despre ecologia acestui ecosistem și despre importanța conservării sale. Au observat adaptările plantelor și animalelor la mediul lor specific și au înțeles mai bine legăturile delicate dintre toate elementele vieții în natură. Reflectând asupra fiecărei activități, au realizat că ceea ce au învățat în clasă prinde viață în mijlocul naturii și că fiecare detaliu adăugat la cunoștințele lor îi face mai conștienți de interconexiunile complexe din jurul lor.

Emoții și sentimente: Elevii își exprimă emoțiile și sentimentele trăite în timpul excursiei. Aceasta parte îi ajută la înțelegerea impactului emoțional al experienței și la dezvoltarea inteligenței emoționale.

În același timp elevii au fost conștienți și de fragilitatea acestor ecosisteme și de responsabilitatea lor de a le proteja pentru generațiile viitoare, fotografiind elementele din natură. Emoțiile lor au fost o amestecătură complexă de uimire, respect și determinare de a acționa pentru conservarea mediului înconjurător prin gesturi simple cum ar fi ecologizarea potecilor parcurse.

Gândire critică: Elevii analizează critic experiențele trăite, discutând despre aspectele pozitive și negative, dificultățile întâmpinate și modalitățile de depășire a acestora. Aceasta secțiune promovează dezvoltarea gândirii critice și a abilităților de soluționare a problemelor.

Elevii au discutat despre modul în care au putut să contribuie la protejarea mediului înconjurător și despre posibilele provocări sau impedimente în calea acestei misiuni pentru toate generațiile.

Concluzii și perspective viitoare: Elevii formulează concluzii generale asupra excursiei și sugerează modalități de îmbunătățire pentru viitoarele activități. Aceasta secțiune încurajează o abordare proactivă și responsabilă. Elevii au împărtășit cu cei dragi cele observate în excursia lor sub formă de material digital.

Astfel prin experiența directă în medii naturale, elevii nu doar că învață despre ecosistemele locale și despre impactul activităților umane asupra mediului, dar dezvoltă și empatie față de natură și o înțelegere mai profundă a interconexiunilor din lumea naturală. Așadar excursiile școlare devin un instrument eficient pentru promovarea unei atitudini responsabile și angajate față de mediu. Utilizarea jurnalului reflexiv în cadrul acestor excursii completează această experiență prin oferirea unui spațiu personal pentru reflecție și introspecție. Elevii au ocazia să-și exprime gândurile, sentimentele și învățăturile în legătură cu experiențele lor în natură, consolidând astfel conexiunile lor emoționale și cognitive cu mediu înconjurător. Prin intermediul jurnalului reflexiv, elevii își pot articula mai bine cunoștințele dobândite și pot să-și contureze propria lor perspectivă asupra problemelor ecologice.

Pe baza acestor constatări, este evident că conștientizarea ecologică la elevi este esențială pentru pregătirea lor ca cetățeni responsabili și implicați în protejarea mediului înconjurător. Educația ecologică în școli nu numai că contribuie la formarea unei generații mai bine informate și conștiente de impactul acțiunilor lor asupra mediului, dar și promovează o cultură a sustenabilității și a respectului față de natură în rândul viitoarelor generații. Prin urmare, integrarea excursiilor școlare și a jurnalului reflexiv în curriculumul școlar reprezintă un pas esențial în direcția formării unei societăți mai responsabile și mai angajate în conservarea mediului înconjurător.

Bibliografie

Cocoradă E., Introducere în teoriile învățării, Editura Polirom, 2010
Ilinca N., Didactica geografică, Editura Corint, București, 2000

 

prof. Florina-Elena Stoian

Școala Gimnazială Nr. 22, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florina.stoian

Articole asemănătoare