Dramatizările – în activitățile școlare și extrașcolare

Întotdeauna teatrul a reprezentat forţa de exprimare a comunităţii, devenind un model cultural, deoarece conţine toate celelalte arte. Teatrul reprezintă o formă de joc accesibilă tuturor actanţilor începând cu vârsta cea mai „fragedă”. Copilul se joacă, actorul se joacă, prin urmare, teatrul există ca joc de peste două mii de ani.

Copiii vor înţelege mai uşor lupta dintre bine şi rău intrând în poveste şi devenind chiar ei eroii din poveşti. Povestea şi cuvântul vor avea un rol important pe tot parcursul proiectului. Cu toţii avem nevoie de poveste. Pentru copii, parcursul unei poveşti este provocarea de a ajunge pe tărâmul visului şi al imaginaţiei. Participând şi jucând roluri în poveste cel mic se „pierde“ în ea.

Începând cu anul 2012-2013 , la clasa pregătitoare am ales ca disciplină opțională la clasă teatrul,  opțional integrat, ţinând cont  de solicitările părinţilor de a crea un cadru favorabil exprimării libere tuturor copiilor , fiindu-le stimulat spiritul de echipă, dar şi curajul, încrederea în sine dar şi pentru a-i  adapta pe elevi cu un public auditoriu faţă de care să-şi controleze emoţiile, afişând o atitudine degajată . Teatru pentru copii, prin conţinuturile și strategiile de lucru propuse dorește să devina un instrument eficace de îmbogăţire spirituală și de pregătire pentru inserția socială  prin stimularea talentelor  native, să contribuie la educarea gândirii reproductive şi creative, inteligenţei, imaginaţiei, inventivităţii şi spontaneităţii, iar prin activitățile propuse se creează un cadru propice relaționării, socializării, exprimării libere a tuturor copiilor şi posibilitatea manifestării spiritului lor creativ.

Alegerea teatrului pentru copii ca opţional integrat urmărește dezvoltarea personalității  copiilor prin  formarea unor noi competențe de manifestare liberă și spontană, prin stimularea interesului pentru artă, este un mijloc puternic de descoperire a aptitudinilor interpretative dar şi a celor colaterale actoriei: desen, pictură , dans, muzică, arte vizuale  dar şi  pentru lărgirea orizontului cultural.

Deschiderea  elevilor  pentru aceasta formă de artă e o bună motivație  în alegerea celor mai accesibile conținuturi și adoptarea unor strategii variate care să ducă la atingerea obiectivelor.

Principalele activități de învățare din clasa din cadrul opționalului de teatru au fost :

 • Actualizarea rolurilor interpretate în diferite scenete, serbări, etc.;
 • Elemente specifice teatrului – machiaj ; măşti – confecționare
 • Audierea şi repovestirea unui text literar;
 • Exerciţii – joc de creativitate şi atenţie;
 • Poveşti – audiere, repovestire, creare de către copii, modificare final (jocuri de creaţie), dramatizare;
 • Elemente specifice teatrului (marionete) – confecţionare şi mânuire;
 • Serbare dedicată sărbătorilor de iarnă,
 • Jocuri  de rol;
 • Elemente specifice teatrului (decoruri, costume) – confecţionare;
 • Decorarea sălii de clasă pentru serbare
 • Vizionarea filmului serbării de Crăciun şi analizarea punctelor tari/slabe;
 • Poveşti – audiere, repovestire, colorare postere, modificarea conţinutului (jocuri de creaţie);
 • Elemente specifice carnavalului (măşti, costume);
 • Elemente specifice teatrului – elaborare de afiş, invitaţii, program-desfăşurător;
 • Desfăşurarea unui carnaval  folosind costume, măşti, decoruri şi personaje din poveştile dramatizate pe parcursul anului şcolar;
 • Organizarea unei expoziţii cu materialele realizate;
 • Serbare dedicată încheierii clasei pregătitoare.

Fascinați și încântați, deopotrivă elevi și părinți de realizările elevilor, evoluție favorabilă în urma tuturor activităților desfășurate în cadrul opționalului din clasa pregătitoare, am decis ca pe întreg ciclul primar să rămână această disciplină opțională la clasă, în fiecare an obiectivele fiind superioare celor din anul anterior, corespunzătoare vârstei, corespunzătoare nevoilor clasei. An de an opționalul si-a schimbat forma si numele: clasa pregătitoare „Actori în lumea basmelor”, clasa I – „ Actori mici pe scena copilăriei!, clasa a II-a „Vreau să fiu actor, dar mare”, clasa a III-a „ Cu mască, fără mască”, clasa a IV-a „ Actori pe scenă”.

Astfel am reușit ca fiecărui elev, pe parcursul anilor, să îi atribui diverse roluri principale sau secundare, pozitive sau negative, care să-l pună în diverse situații de învățare și de metamorfozare, care să-l stimuleze și să-l motiveze.
An de an elevii au excelat la serbările școlare realizate la clasă sau la nivelul școlii (ziua școlii, spectacole realizate de sărbători, simpozioane și conferințe, spectacole de voluntariat), Casei de Cultură din Tecuci cu ocazia sărbătoririi diverselor evenimente ( Ziua Națională a României, Ziua Orașului Tecuci, 24 ianuarie).

Începând cu anul școlar 2015 – 2016 am introdus ca secțiune de concurs în cadrul proiectului educațional PROLECTURA, aflat la ediția a III, proiect care s-a aflat în CAEN și CAER în ultimii ani școlari și care s-a bucurat de participarea a unui număr impresionant de cadre didactice, 600 cadre didactice si peste 2000 de elevi, la concursul de creație plastică „Eroi din lumea basmelor”, și o secțiune de teatru ” Actori în lumea basmelor” desfășurat la Tecuci în  mai 2016, aprilie 2017. Încurajarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii în cadrul orelor de limbă română prin intermediul textelor dramatizate aduce plus valoare actului didactic.

Toată strădania muncii nu s-a lăsat fără rezultate, elevii fiind apreciați și în Concursuri Naționale și Regionale de teatru de la Onești, Galați și Tecuci, cu premii deosebite care i-a încurajat și mai mult că drumul ales aduce multe beneficii. Portofoliul clasei cu diplome obținute la spectacolele de teatru sunt o mărturie clară a eforului susținut al elevilor, și părinților deopotrivă, care participă și încurajează dezvoltarea intelectuală și emoțională a elevilor.

prof. Adriana Lefter

Școala Gimnazială nr. 5 Elena Doamna, Tecuci (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adriana.lefter

Articole asemănătoare