Didactica matematicii: Proiect de activitate ce folosește metode inovative de predare-învățare-evaluare

Activitatea propusă este o lecție de comunicare de noi cunoștințe, la tema „Unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului”. Secvența prezentată este utilă în orele următoare și în anii următori, când vor rezolva diferite probleme de geometrie în spațiu, dar și în viața de zi cu zi (spre exemplu când vor vrea să știe înclinația unui acoperiș).

DISCIPLINA:  Matematică
CLASA: a VIII-a
TEMA  LECȚIEI:  Unghi diedru, unghi plan corespunzător diedrului
TIPUL  LECȚIEI:  Comunicare de noi cunoștințe

I. COMPETENȚE SPECIFICE
La sfârșitul acestei activități elevii vor fi capabili:

 • Să enunțe definiția unghiului diedru și a unghiului plan corespunzător diedrului;
 • Să identifice un unghi plan asociat unui diedru;
 • Să construiască în mod adecvat un unghi plan asociat unui diedru;
 • Să cunoască și să folosească terminologia aferentă;
 • Să prezinte clar, concis și coerent rezolvarea unei probleme date în care intervine unghiul diedru;
 • Să-și dezvolte abilitățile de colaborare și cooperare în cadrul grupului.
 • Să-și dezvolte competențele de comunicare.
 • Să-și dezvolte capacitatea reflexivă, gândirea critică, capacitatea argumentativă.
 • Să-și dezvolte competențele de evaluare și autoevaluare.

II. CONDIȚII  PREALABILE
Pentru a desfășura această lecție în bune condiții este necesar ca elevii să cunoască noțiunile de plan, semiplan.

III. EVALUARE

 • Aprecieri asupra modului de participare a elevilor la lecție.
 • Matricea conceptuală.
 • Tema pentru acasă.
 • Eseu de cinci minute.

IV. RESURSELE  ȘI  MANAGEMENTUL TIMPULUI

 • RESURSE MATERIALE:  tabla, markere, flipchart, fișe de lucru, computer, videoproiector.
 • RESURSE PROCEDURALE: Brainstorming; Metoda „Turul Galeriei”; Prezentare Power-Point; Matricea conceptuală; Eseu de cinci minute; Exercițiul; Explicația; Conversația.

VI. DESCRIEREA LECȚIEI

Evocare

 • Brainstorming:
 • Ce vă amintiți despre semiplan? Exemplificați în sala de clasă și realizați desenul corespunzător.
 • Se enunță definiția cerută și se ilustrează printr-o prezentare Power-Point.

Realizarea sensului

 • Se anunță titlul lecției si obiectivele.
 • Se expun sarcinile elevilor si noțiunile noi folosind videoproiectorul și computerul.
 • Elevii au de îndoit o foaie de hârtie. Li se spune că așa au obținut o figură geometrică numită unghi diedru. Sunt rugați să intuiască definiția unghiului diedru făcând analogie cu noțiunea de unghi din geometria plană.

Metoda „Turul galeriei”:

 • Profesorul împarte colectivul clasei în patru grupuri și distribuie fiecărui grup materialele de lucru necesare: coli de tip flip-chart, markere, postit-uri. Profesorul solicită fiecărui grup să desemneze câte un ghid. Fiecare ghid extrage o fișă de lucru.
 • Profesorul explică sarcinile de lucru, menționînd că rezolvarea problemei trebuie realizată pe foile de tip flip-chart.
 • Profesorul supraveghează activitatea elevilor și dă indicații acolo unde este necesar. Soluționează eventual și situațiile în care nu toți elevii se implică în cadrul activității de grup sau atunci când un elev monopolizează toate activitățile.
 • Materialele realizate vor fi expuse în clasă în locuri vizibile.
 • Elevii din fiecare grup își vor prezenta modul de realizare a sarcinii. Ghidul fiecărui grup rămâne lângă poster. Apoi, la semnalul dat de profesor, membrii grupurilor vor trece pe rând pe la fiecare poster al colegilor de la altă grupă, vor adresa întrbări de clarificare ghidului, notează pe postit-uri observații sau metode alternative de rezolvare a problemelor, care nu se regăsesc în lucrările colegilor și vor acorda acestora un calificativ. Fiecare grup își reexaminează produsul, valorificînd comentariile „vizitatorilor”.
 • După ce fiecare grup a vizitat „galeria” și a notat corespunzător producțiile colegilor, se vor discuta notele primite, obiectivitatea lor, se vor face aprecieri și se vor corecta eventualele erori.

Reflecție

 • Matricea conceptuală:

Matricea conceptuala

 • Eseu de cinci minute:  „Ce parte a lecției v-a plăcut mai mult?”
 • Tema pentru acasă.
 • Aprecieri asupra modului de participare a elevilor la lecție, notarea elevilor.

Fisa-1-2

Fisa-3-4

 

prof. Luminiţa Petrişan

Colegiul Național Mihai Eminescu, Buzău (Buzău) ,
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.petrisan

Articole asemănătoare