Demers didactic centrat pe competențe cheie la ora de limba și literatura română

În contextul actual, într-un sistem în care sunt predate discipline școlare clasice de către profesori formați monodisciplinar, pentru dascăli poate fi o misiune dificilă aplicarea la clasă a competențelor cheie. Articolul prezintă un exemplu de activitate de învățare care vizează dezvoltarea de competențe.

Institutul de Științe ale Educației a publicat „Descriptivul competențelor cheie europene”, traducere și adaptare după Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind competențele cheie pentru învățarea pe parcursul întregii vieți.   Competenţele cheie sunt prezentate ca rezultate ale învățării, fiind ansambluri de cunoştinţe, abilități şi atitudini care urmează să fie formate tuturor tinerilor, ca instrumente culturale pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Acestea sunt:

➢ Comunicare în limba maternă;
➢ Comunicare în limbi străine;
➢ Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B);
➢ Competenţa digitală (abr. TSI – Tehnologia societăţii informaţiei);
➢ A învăţa să înveţe;
➢ Competenţe sociale (A) şi civice (B);
➢ Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat;
➢ Sensibilizare şi exprimare culturală.

Oferim un exemplu de realizare a demersului didactic pentru textul „Oracolul” de Mircea Cărtărescu, text narativ literar, astfel încât să contribuie la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor din clasa a VI-a. Se vor aloca trei ore de curs pentru activitățile prevăzute.

Ora I

Competența cheie: Comunicare în limba maternă (15 min)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?)

După lectura textului, elevii își vor exprima impresiile folosind metoda cadranelor (1 Mi s-a părut interesant…; 2 M-a pus pe gânduri…; 3 Nu am înțeles…; 4 Mi-a amintit de…).

C: Receptarea şi interpretarea unor idei/informaţii/ opinii/ sentimente în contexte previzibile.

Competența cheieComunicare în limbi străine (15 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?)  

Vor alcătui un minidicționar român-englez-francez care cuprinde cuvintele-cheie ale secvențelor textului.

C: Participarea la interacţiuni verbale, pe teme cunoscute, în limba străină.

Competența cheie: Competenţe matematice (A) şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii (B) (20 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?)

1.Vor primi bilețele cuprinzând repere temporale utilizate în text, apoi vor realiza un grafic al reperelor care aparțin timpului desfășurării întâmplărilor prin repartizarea pe secvențele textului.

2.Vor primi secvențe din text, apoi vor ordona secvențele în succesiunea apariției lor în text, utilizând o formă tabelară. C: Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual, inclusiv în format grafic.

C: Aprecierea schimbărilor produse de activitatea umană în mediul înconjurător şi aplicarea unor reguli de păstrare a sănătăţii (corelată cu competența digitală).

Ora a II-a

Competența cheie: Competenţă digitală (15 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată

Elevii vor utiliza internetul pentru a afla mai multe informaţii despre IDR (testarea cutanată pentru tuberculoză). Astfel vor înțelege de ce personajul-narator era speriat de dimensiunea petei după administrarea testului (testul se citește după 48-72 de ore de la administrare); totodată vor afla că tratamentul tuberculozei presupune izolarea bolnavului un timp îndelungat (află de ce se prefigura trimiterea băiatului la preventoriu) și că există metode de prevenire și menținere sub control a bolii.

C: Utilizarea unor metode si tehnici specifice de căutare, selecţie, colectare si organizare a resurselor informaţionale, educaţionale şi a aplicaţiilor în format digital în limba română şi în cel puţin o limbă modernă, disponibile pe internet.

Competența cheie: A învăţa să înveţi (35 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată 

Elevii vor achiziționa și procesa noi cunoștințe: timpul desfășurării întâmplărilor/ timpul povestirii întâmplărilor (în ora următoare: momentele subiectului și personajul colectiv).

C: Manifestarea unei atitudini centrate pe gestionarea obstacolelor și a schimbărilor din procesul învăţării; Autoreglarea în activitatea de lucru independent și în grup, managementul constructiv al emoțiilor personale în învățare (optimism, stima de sine, automotivare, încrederea în propriulpotenţial de reuşită, disponibilitatea pentru efort fizic şi intelectual, gestionarea frustrării).

Ora a III-a

Competența cheie: Competenţe sociale şi civice (5 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată

Vor discuta despre atitudinea colegilor față de personajul-narator (marginalizare, etichetare) și față de Petruța (aparține etniei rome) care poate face profeții referitoare la sentimentele de iubire, simpatiile dintre colegi și pare a fi capabilă să influențeze soarta (după atingerea petei colegului, aceasta se micșorează ca prin minune). Vor descoperi că atunci când se pun etichete, cel etichetat are o stare de disconfort (etichete care apar în text: „tuberculosul”, „ofticosul”).

C: Manifestarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi, faţă de identitatea culturală proprie şi faţă de identitatea celor care aparţin unor culturi diferite.

Competența cheie: Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat (35 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?)

Vor lucra în echipe pentru a realiza un afiș care să îndemne la acceptarea diferențelor.

C: Manifestarea abilităţii de a lucra individual şi în echipe pentru rezolvarea unor probleme care presupun schimb de opinii, planificare, organizare, obţinerea unor rezultate, evaluare, reflecţie critică.

Competența cheie: Sensibilizare şi exprimare culturală (10 min.)

Demers/ abordări/ soluții +competența vizată (Ce vor face elevii?)

Vor urmări, sub îndrumarea profesorului, diferite imagini (Bocca della Verita, Templul Oracolului de la Delphi) și vor citi texte despre acestea precum și un fragment din „Exuvii” de Simona Popescu, care să le releve credința oamenilor în ideea că există un destin care poate fi prevăzut/ forțe superioare care conduc destine.

C: Identificarea relaţiei dintre artă şi societate la nivel local, naţional şi european, în contexte cronologice diferite.

Exemplul dat contribuie la facilitarea învățării dincolo de manual, dincolo de exemplul standard, către instrumentalizarea disciplinei limba și literatura română, astfel încât să fie funcțională pentru nevoile elevului acasă, la școală, la un viitor loc de muncă, în timpul liber.

Bibliografie
Sâmihăian, F., Dobra, S., Halaszi, M., Davidoiu-Roman, A., Limba și literatura română. Clasa a VI-a, București, Ed. Art Educational, 2018.
Sâmihăian, F., Dobra, S., Halaszi, M., Davidoiu-Roman, A., Corcheș H., Limba și literatura română. Ghidul profesorului. Clasa a VI-a, Ed. Art Educational, 2018.

Resursă: www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/04/Competente-cheie-europene.pdf

 

prof. Anca-Marcela Nădășan

Școala Gimnazială Aron Densușianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.nadasan

Articole asemănătoare