Cum învățăm elevii să învețe creativ

Învățarea creativă reprezintă acea formă a învățării care are ca scop final realizarea unor comportamente individuale și colective orientate spre căutarea, aflarea și aplicarea noului. Printre obiectivele urmărite de învățarea creativă pot fi enumerate: formarea la persoanele și colectivitățile supuse procesului instructiv- educativ, a unor structuri psihice operatorii pentru o rezolvare a problemelor într-o manieră inovatoare, nonrutinieră, promovarea și asimilarea unor tehnici și metode euristice la toate nivelurile procesului de învățământ.

Învățarea creativă urmărește să formeze sentimente și pasiuni pentru nou, pentru descoperirea științifică, inovația tehnică, creația artistică, inovarea socială. Acest tip de învățare intenționează să fundamenteze teoretic și metodologic activitatea de asimilare a cunoștințelor de către elevi prin înțelegere, asociere și combinare, astfel încât din cunoștințele date să rezulte altele noi, originale și valoroase. Ea urmărește cultivarea unui stil de muncă receptiv la nou, a unui comportament inovativ, bazat pe încercare-eroare-succes-rezolvare.

Învățând creativ, devenim creativi. Aplicând metodele și tehnicile de învățare creativă, învățarea nu numai că nu va mai fi un chin, cum se întâmplă să fie adesea pentru elevii noștri, dar va deveni o reală plăcere. Vor conștientiza că tot timpul există în jurul lor câte ceva ce poate deveni  interesant și care le poate fi util ulterior.

Ne ajută să fim creativi năzuința spre necunoscut, spre rezolvarea enigmelor, încercarea de a afla ce se întâmplă dincolo de aparență. Când învățăm putem elabora scheme grafice pentru a ne ordona ideile, dar și pentru a putea reactualiza mai ușor cunoștințele, mai ales dacă avem o bună memorie vizuală. Unele idei pot fi reprezentate chiar sub forma unor desene.

La limba română, elevii învață să fie creativi prin intermediul jocurilor de cuvinte pe care le putem organiza sub forma unor concursuri, cum ar fi: crearea unor propoziții în care toate cuvintele să înceapă cu aceeași literă, găsirea cât mai multor cuvinte care încep cu o anumită literă sau care să aibă un anumit număr de litere, crearea unor cuvinte noi prin posibila combinare a unor litere date etc. Tot la orele de limba română elevii pot să fie creativi în fiecare minut al orei de curs prin comentariile, interpretările posibile pe care le pot da textelor literare, dezvoltându-le astfel și capacitățile de exprimare liberă. Putem citi creativ punând întrebări, căutând soluții în paralel cu autorul, căutând o altă soluționare a problemelor, diferită de cea a autorului. Foarte interesante pentru elevi sunt textele creative în care li se dă începutul și li se cere să continue ei firul povestirii sau li se cere schimbarea finalului unor evenimente.

La istorie, se pot reține mult mai ușor datele, numele unor persoane, localități, realizând asociații între acestea și diferite date, fapte, evenimente din viața personală, pe care nu le pot uita, așa cum ar putea uita niște cunoștințe memorate în mod mecanic.

La matematică, problemele pot fi rezolvate cât mai ingenios, pe alte căi decât cele algoritmice. Este inspirată ideea de a introduce la sfârșitul unei lecții sau a unui capitol a unor probleme de perspicacitate. Orele în care sunt rezolvate astfel de probleme sunt așteptate de către elevi, care-și pot pune astfel în valoare potențialul creativ.

La geografie, prin intermediul unor programe de calculator, putem duce copiii în mijlocul junglei sau al altor locuri la fel de periculoase, putem naviga împreună cu ei într-o barcă pe un râu învolburat, pentru a-i vedea cum reacționează în astfel de situații și cum găsesc soluții pentru ieșirea din situații dificile sau chiar extreme.

Educația civică ne oferă numeroase posibilități de a pune în valoare potențialul creativ al elevilor prin intermediul variatelor situații ce se cer a fi rezolvate. Pentru rezolvarea unei situații poate fi găsită o multitudine de soluții, fiecare elev încercând să ofere propria variantă.

La orele de arte vizuale și abilități practice, elevii pot fi puși în situația de a construi cu ajutorul materialelor din natură diverse obiecte utile sau doar decorative în viața de toate zilele.

La educație muzicală, se pot crea alte melodii pentru cântecele învățate, se pot interpreta diverse melodii cu ajutorul unor instrumente muzicale neconvenționale, cum ar fi: sticle, pahare umplute cu lichid în diverse proporții pentru a reproduce anumite note muzicale, băncile, metale diverse, propriul corp etc.

Educația fizică dă posibilitatea de a folosi drept aparate de gimnastică materialele din natură: lianele din pădure pe post de frânghii, castanele drept mingi de oină, copacii pentru cățărat, iarba moale drept saltea. Foarte plăcute sunt orele desfășurate în pădure, unde elevii pot zburda în voie și aerul este mult mai curat și ușor de respirat.

Noi, educatorii, învățăm în fiecare zi să fim creativi, împreună cu elevii noștri, pe care încercăm să-i înarmăm cu cât mai multe tehnici de învățare creativă și căutând să le punem în valoare cât mai mult potențialul creativ.

Bibliografie:
Moraru, Ion, (1995), Știința și filosofia creației. Fundamente euristice ale activității de inovare, E.D.P. București.

prof. Carmen Băltăreţu

Școala Gimnazială Săulești (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/carmen.baltaretu

Articole asemănătoare