Educația plastică în grădiniță

Activitățile plastice organizate în grădiniță au un aport semnificativ în pregătirea copilului pentru formarea deprinderilor de scris pe care le va dobândi în școală, prin ținerea corectă a creionului și a pensulei, prin mișcarea degajată a acestora pe suportul de lucru (pânză, hârtie etc.). De asemenea, activitățile plastice dezvoltă imaginația, creativitatea, gândirea logică, spiritul de observație, musculatura fină, educă gustul estetic.

La 3-4 ani, lucrările plastice ale copiilor au o formă mai puțin definită din cauza musculaturii mâinii care nu este foarte bine dezvoltată, dar prin exercițiu, la vârsta de 5-6 ani picturile și desenele copiilor înregistrează un progres considerabil.

Pentru ca acest progres să se producă, cadrul didactic organizează și desfășoară cel puțin o data pe săptămână (conform Curriculumului din 2008) activități obligatorii de educație plastică, aferente Domeniului estetic și creativ, însemnând pictură, modelaj sau desen. Activitățile de educație plastică pot avea următoarea structură:
a. organizarea activității;
b. captarea atenției;
c. desfășurarea activității:
– anunțarea temei activității;
– prezentarea modelului și analizarea acestuia (dacă există-pot fi activități în care nu există un model oferit de educatoare);
– explicarea și demonstrarea modului de lucru;
– încălzirea mușchilor mici ai mâinii;
– executarea temei de către copii;
d. asigurarea feedback-ului;
e. evaluare;
f. încheierea activității

Alături de aceste etape, se impune și etapa intuirea materialului care poate fi prezenta la începutul activității, înainte de anunțarea temei sau ori de câte ori sunt introduse în activitate materiale noi. Odată cu introducerea unor mijloace didactice, educatoarea are obligația de a le explica copiilor utilitatea acestora, dacă preșcolarii nu intuiesc.

Dacă educatoarea folosește un model, acesta trebuie realizat sau selectat cu atenție, întrucât are rolul de a dirija aproape toată activitatea, în felul acesta copilul își formează imaginea pe care el o va reda prin desen sau pictură. Modelul prezentat de educatoare este intitulat modelul educatoarei, iar dacă un obiect, un fruct, o floare este utilizată drept model, poartă denumirea de model natural. În ceea ce privește activitățile în care se intenționează realizarea unui desen tematic, acestea nu se realizează după natură, ci numai pe baza unui model, din memorie sau imaginație. În lipsa unui model de analizat, este recomandat sa se poarte o scurtă convorbire care conduce la o reactualizare a cunoștințelor copiilor despre subiectul pe care îl vor realiza.

În momentul executării temei de către copiii, uneori, aceștia solicită ajutorul educatoarei pentru repetarea demonstrării modului de lucru pe hârtia lor sau au nevoie de îndrumarea mâinii pentru începerea unui stereotip motor corect (în special la grupă mică). Odată cu apropierea momentului de încheiere a activității, cadrul didactic îi poate anunța pe copiii de 5-6 ani că activitatea se apropie de final „Terminați-vă lucrările. În curând le vom strânge.”. După câteva minute, anunțul revine „Activitatea s-a încheiat. Vă rog să strângeți lucrările și materialele.”

Fiecare activitate de desen/ pictură trebuie să respecte câteva cerințe generale:

  • redarea formei;
  • respectarea culorii fiecărei părți componente a obiectului sau ființei;
  • așezarea elementelor în spațiu;
  • respectarea numărului părților componente asemănătoare sau ale elementelor temei;
  • dimensiunea lor.

O activitate de desen sau pictură poate fi realizată și cu o temă aleasă de copiii, care poate impune următoarele etape (mai importante):

  • organizarea activității;
  • desfășurarea activității: anunțarea temei, executarea temei de către copii.
  • aprecierea lucrărilor.

La genul acesta de activități, educatoarea le poate sugera copiilor la început teme pe care le-au mai abordat în activitățile precedente, urmând ca pe viitor sa le recomande sa execute lucrări cu subiecte care nu au mai fost dezbătute cu alte ocazii, în felul acesta preșcolarii fiind provocați să utilizeze din cunoștințele asimilate anterior, să le combine, pentru a obține un produs. Acest tip de activitate implică copilul într-un veritabil proces de creativitate, deoarece una dintre  multitudinea definițiilor care există despre acest termen(creativitate) este că presupune întocmai împletirea cunoștințelor deținute de individ pentru dezvoltarea unui concept, generarea unor idei, realizarea unui produs.

Pentru o derulare corectă a activităților de educație plastică, etalăm mai jos planificări orientative pentru grupa mică, mijlocie, mare:

Planificare orientativă (desen și pictură) – grupa mică

A) Mânuirea materialelor (creioane, pensule, bețișoare, hârtie etc.) și redarea unor forme expresive cu teme date de educatoare

B) Familiarizarea copiilor cu expresivitatea culorilor legate de imagini din natură ( culorile de bază: roșu, galben, albastru, verde)

C) Organizarea spațiului plastic în redarea unei imagini pe o suprafață dată

D) Executarea unor lucrări de desen și pictură din imaginația copiilor sau după o temă dată
Ex: Ploaia, Iarba, Șarpele, Fumul, Ghemul, Mingea cu buline, Mărgele mari, Mărgele mici, Mărul, Cireșe, Baloane, Puișorul.

E) Executarea unor elemente grafice- punctul
Ex: Portocala cu coajă punctată

F) Executarea unor elemente grafice – linii drepte
Ex: Șiretul, Șine, Gard, Fereastra, Mătura

G) Executarea unor elemente grafice – linii curbe
Ex: Mingea, Mărgele, Valuri

H) Combinarea elementelor grafice învățate ( punctul, linia dreaptă, linia curbă)

Planificare orientativă (desen și pictură) – grupa mijlocie

A) Executarea unor figuri decorative pe suprafețe plane (scânduri, pietre, faianță, hârtie, carton etc)
B) Executarea unor figuri decorative pe obiecte în relief ( farfurii, oale, căni, ulcioare etc) din lut sau pastă uzată)
A+ B = Ex:

1) Repetarea succesivă a aceluiași motiv (o floare lângă alta la fel) alternarea culorilor
Ex: Tablou pentru bunica mea – suprafață plană
De ziua României  – suprafață în relief

2) Dispunerea alternativă a două elemente decorative în direcție liniară pe marginea unei suprafețe de decorat ( cerc, două puncte, cerc, două puncte etc.)
Ex: Vază cu flori, Scrisoarea rândunicii etc.

3) Crearea simetriei de către copii la o structură decorativă dată
Ex: Surorile căpșuni

4) Crearea alternanței de culoare la același motiv decorativ dat sau creat inițial de copil (ce a fost roșu devine albastru ) etc.
Ex:  a) Drapelul tricolor – acoperirea cu culoare a spațiilor date cu roșu, galben și albastru)
b) Câmp cu fire de iarbă și flori – redate prin linii verticale și puncte
c) Păsărele de fire de telegraf –redate prin linii orizontale și puncte
d) Plouă pe câmpie – redate prin linii oblice, orizontale sau frânte
e) Oițe și miei pe câmp – redate prin cercuri mari și mici
f) Jucării pentru pomul de iarnă – linii și cercuri
g) Casa în care locuiesc – linii orizontale, oblice, verticale
h) Pomul de iarnă – linii orizontale, verticale, oblice, cercuri
i) Scrisoare pentru mama mea- combinații de linii
j) Valurile mării – asociere de linii curbe și puncte
k) Fulgii de zăpadă – puncte albe pe fond colorat
l) Cerul instalat – puncte galbene pe fond negru
m)Soarele – puncte juxtapuse de portocaliu și galben pe fond albastru

5) Efectuarea unor combinații de puncte și linii diferite pentru obținerea unui spațiu plastic: (linii verticale, orizontale, curbe, figuri geometrice –pătrat, triunghi, cerc etc.)
Ex: a) Gard cu uluci
b) gard cu scânduri
c) gard cu stâlpi și sârmă
d) gard de fier (a, b, c, d ) – se va urmări respectarea distanțelor dintre linii, grosimea liniilor paralele și egale
Ex: Acoperiș, Cărămizi, Pietre, Zid  de pietre, Zid de cărămizi, Perie, Mătură, Pieptene.

Planificare orientativă (desen și pictură) – grupa mare

A) Linii drepte:
1) Linii continue, verticale și orizontale
2) Linii verticale, paralele, repetate la distanțe egale
3) Linii orizontale repetate la distanțe egale
4) Combinări de linii orizontale și verticale
Ex de activități:  a) Modele de țesături și imprimeuri textile;  b) Peria de dinți;  c) Pieptenul;  d) Grebla;  e) Zid de cărămizi;

B) Linii oblice egal depărtate îndreptate spre dreapta și spre stânga, câte două linii oblice intersectate ( x) dispuse în motive decorative.
1) Linii frânte intercalate cu punctele
2) Îmbinări de linii drepte și oblice
Ex. de activități: a) Motive populare pe imagini ( costume populare, șervețele etc); b) Crenguță de brad; c) Dinții ferăstrăului; d) Plasa pentru colivie; e) Gardul

C) Linii curbe:
1) Linie curbă (șerpuită) continuă cu sprijin de: liniuțe, puncte, cercuri etc
2) Linie curbă (șerpuită) continuă trasată de la stânga spre dreapta și continuată de la dreapta la stânga
3) Linii ondulate aplecate spre dreapta
4) Linii ondulate de mărimi diferite, dispuse alternativ
5) Șir de linii curbe ( în formă de semicerc) egal așezate deasupra și dedesubtul unei drepte, cu sprijin de: linii, puncte și cercuri
6) Linie curbă trasată de la stânga spre dreapta și în continuare de la dreapta spre stânga, ocolind aceleași puncte de sprijin
Ex. de activități:
a) Motive aplicate pe imagini: Rochița păpușii, Șorțulețul păpușii, Șervețelul etc
b) Gulere și manșete la rochița păpușii

D) Cercuri
1) Trasarea cercului în  interiorul și exteriorul unor cercuri date
2) Cercuri trasate de la stânga la dreapta și de la dreapta spre stânga
Ex. de activități:
a) Șir de mărgele; Nasturi
b) Modele pentru rochița păpușii, Cercuri și puncte, Ochii semaforului.

E) 1)Linie curbă concentrică (melc) trasată (având ca centru un punct spre periferie și de la periferie spre centru) în cerc și liber.
2) Îmbinări de linii drepte, oblice, curbe; puncte și cercuri
Ex. de activități:
a) Melcul, Arcul închis, Ghemul
b) Steluța de gheață, Modele pe imagini care reprezintă obiecte: Colivia, Morișca, Țigle pe acoperișul casei, Cuib

F) Linii curbe în formă de bucle cu linii și puncte de sprijin date și exerciții libere (șirurile punctelor de sprijin sunt la distanță egală):
1) Bucle orientate în jos și apoi în sus (în sensul acelor de ceasornic și invers)
2) Trasări de bucle de aceeași mărime și de mărimi diferite.
3) Trasări de bucle (de diferite mărimi) pentru rapiditatea trasării
Exemple de activități:
Decorarea  unor imagini ale obiectelor cunoscute: Bluza păpușii, Mănușa, Față de masă, Semnul de carte etc.

G) Linie curbă închisă în formă de oval
Oval de diferite mărimi ordonate în raport de un ax.
Exemple de activități: Frunze pe o crenguță dată, Spicul de grâu,  Lăcrămioarele, Baloane colorate, Scoica.

H) Combinări de linii drepte, oblice, curbe: Modele decorative pe imagini.

Bibliografie
1. A.V. Lovinescu, V. Gurău, A. Datcu, Metodica predării desenului și modelajului în grădinița de copii, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974.
2. MEN, Programa activității instructiv-educative în grădinița de copii și în cadrul organizației „Șoimii Patriei”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.

 

prof. Nicoleta Stan

Grădinița cu Program Prelungit Voinicel, Călărași (Calaraşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.stan2

Articole asemănătoare