Cercetarea științifică pentru educație tehnologică și aplicații practice la gimnaziu

Am întreprins această cercetare deoarece perioada traversată de la 11 martie până în prezent a constituit o adevărată provocare.Perioada pandemiei a adus schimbări majore în domeniul educației, implicit și în studiul disciplinei Educație tehnologică și aplicații practice. Mutarea activității în mediul on line m-a determinat să îmi perfecționez abilitățile de lucru pe calculator,să creez lecții virtuale, să caut aplicații potrivite elevilor mei.

În acest context am creat resurse educaționale deschise pe diferite platforme precum Learning Apps, Kahoot!, Kidibot, Evaluare interactivă. Aceste aplicații au fost trimise și elevilor mei, care au fost încântați de provocare, au rezolvat problemele propuse și chiar au devenit autori de exerciții pe platformele precizate mai sus. Așadar, făcând din această situație o oportunitate, m-am autoperfecționat și am încurajat elevii mei să se instruiască permanent.

O altă oportunitate a fost derularea Concursului Național Atelier de creație. Am coordonat activitatea și am instruit elevii mei pentru participarea la acest concurs. Toți participanții au primit diplome și au fost foarte bucuroși că și-au văzut lucrările postate în galeria națională a concursului.

În concluzie, pot afirma faptul că, după cum zice proverbul… FĂ RAI DIN CEEA CE AI, toată aceasta perioadă dificilă pentru noi toți, a adus cu ea și aspecte pozitive, experiențe și perfecționări profesionale cu care voi rămâne în cariera didactică. Totodată, am îndrumat elevii să citească, invitația pentru lectură fiind necesară pentru a crea o relaxare a studiului online care duce la petrecerea unui timp destul de mare la calculator.

Convorbirile cu clasa și individuale despre lecturile elevilor: sunt foarte utile, deoarece oferă informații cât mai multe și cât mai precise asupra materialului citit, elevii beneficiind și de întrebările ajutătoare ale cadrului didactic. Observarea performanțelor: se vor evidenția elevii care, în urma lecturii particulare, își completează informațiile, se exprimă îngrijit, nuanțat, apreciind acest lucru ca un gest de silință și inteligență. Afișarea unui tabel cu evidența lecturii elevilor în clasă va stimula concurențial cititul cărților. Controlul fișelor de cititor de la bibliotecă ajută cadrul didactic să vadă cât de preocupați sunt elevii pentru lectura suplimentară, ce și cât citesc, ce preferințe au.

Importanța lecturii este evidentă și mereu actuală. Lectura este un instrument care dezvoltă posibilitatea de comunicare între oameni, făcându-se ecoul capacităților de gândire și limbaj. Lectura elevilor este un act intelectual esențial, care trebuie îndrumat și supravegheat de școală și familie.

„Cartea este un ospăț al gândurilor la care oricine este poftit.” Dacă vom ști să trezim interesul elevilor noștri pentru citit, dacă vom îndruma, verifica și stimula în acest scop, vom crește generații care vor simți o „sete” permanentă pentru citit, pentru cunoaștere, pentru lărgirea orizontului lor cultural, ceea ce se va răsfrânge pozitiv asupra vieții și activității lor, căci, așa cum spunea Miron Costin: „Nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cetitul cărților”.

Bibliografie
1. Anton Ilica, Pavel Moş, Ana Moş, Adina Ardelean, Alina Ardelean – Didactica limbii române şi a lecturii (îndrumări metodice pentru profesorii din învăţământul primar), Editura Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad, 2007;
2. Ioan Şerdean – Didactica limbii române în şcoala primară, Editura Teora, Bucureşti, 1998;
3. Paul Cornea – Introducere în teoria lecturii, Ed. Minerva, Bucureşti, 1988;
4. Alina Pamfil – Didactica limbii şi literaturii române, Ed. Dacia, Cluj- Napoca, 2000

 

prof. Mihaela Manea

Școala Gimnazială Nr. 24 Sf. Arhangheli Mihail și Gavril, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.manea

Articole asemănătoare