Calitate europeană în educație

Asigurarea calității educației este realizată printr-un ansamblu de acțiuni de dezvoltare a capacității instituționale de elaborare, planificare si implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor ca organizația furnizoare de educație satisface standardele de calitate. Asigurarea calității exprimă capacitatea unei organizații furnizoare de a oferi programe de educație, în conformitate cu standardele anunțate. Ea este astfel promovată încat sa conducă la îmbunătățirea continuă a calității educației.

Metodologia asigurării calității in educație se bazeaza pe relațiile ce se stabilesc intre urmatoarele componente: a) criterii; b) standarde și standarde de referință; c) indicatori de performanță; d) calificări. Calitatea in educație este asigurată prin următoarele procese: a) planificarea si realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale invățării; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea internă a rezultatelor; d) evaluarea externă a rezultatelor; e) imbunătățirea continuă a rezultatelor în educație.

Componentele și procesele de asigurare a calității si relațiile dintre ele se diferențiază în funcție de: a) nivelul de învățământ și, după caz, al calificării; b) tipul organizației furnizoare de educație; c) tipul de program de studii.

Managementul calității asigură calitatea programelor de învățare și promovează îmbunătățirea continuă, cele două coordonate ale unei culturi a excelenței. Conducerea elaborează misiunea, viziunea, valorile, politicile și strategiile instituției și este responsabilă de monitorizarea permanentă a sistemelor si a proceselor.

Printre responsabilitățile echipei de management al calității:

  • Este caracterizată prin eficacitate in ceea ce priveste calitatea si dezvoltarea curriculumului/ învățării.
  • Sprijina activ si se implica direct in dezvoltarea si asigurarea calitatii programelor de invatare.
  • Dezvolta si mentine parteneriate eficiente cu factorii externi interesati.
  • Cunoaște nevoile și așteptările factorilor interesati interni si externi.

În ce privește managementul resurselor (fizice și umane), înțelegerea funcțiilor acestuia pornește de la obligația organizației de a oferi elevilor un mediu sigur si armonios, care să le ofere sprijin. Spațiile de învățare sunt echipate adecvat, răspund nevoilor colective si individuale ale elevilor. Resursele, metodele de predare si spatiile aferente permit accesul si participarea activa a tuturor elevilor. Angajarea personalului se face dupa criterii clare (standarde minime privind calificarile si experienta) de recrutare si selectie, organizatia defineste o fisa a postului, pune la dispozitia personalului programe de initiere si de formare continua.

Proiectare si dezvoltare. Organizatia este receptiva la nevoile indivizilor, agentilor economici si comunitatii (factori interesati externi), dar si la diferitele nevoi ale elevilor (factori interesati interni). Organizatia este preocupata permanent de proiectarea si dezvoltarea unor programe de studiu care sa raspunda nevoilor factorilor interesati, programe ce plaseaza elevul in centrul lor de interes. Acestea au un caracter de includere sociala, asigurand accesul si egalitatea sanselor pentru elevi.

Domenii, criterii, standarde si mecanisme de asigurare a calitatii procesului si sistemului de invatamant din Romania – context european. Calitatea, echitatea si eficienta sunt cei trei piloni ai reformelor educationale din ultimele decenii din Europa si din lume, care trebuie avute in vedere la construirea sistemelor nationale de management si de asigurare a calitatii, inclusiv a celui din Romania. Aceasta aliniere este necesara nu numai pentru a se asigura o integrare reala si functionala, din punct de vedere educational, a Romaniei in Uniunea Europeana, ci si, pe de alta parte, pentru ca initiativele romanesti din acest domeniu sa fie consonante, din punct de vedere teoretic si metodologic, cu ceea ce se intampla acum in lume. O ramanere in urma in privinta conceptiei sistemelor de management si de asigurare a calitatii, a valorilor subsumate si a metodologiilor aferente ar face extrem de grea nu numai integrarea, dar chiar si intelegerea reciproca.

Documentele europene – toate subsumate proceselor „Bologna” si „Lisabona” – prin care se incearca construirea unui spatiu educational comun european in domeniul calitatii, sunt:

  • „Recomandarea Parlamentului si a Consiliului privind cooperarea europeana in evaluarea calitatii educatiei scolare”20001.
  • „Raportul european privind indicatorii calitatii invatarii permanente”, publicat in 2002.
  • „Standarde si linii directoare privind asigurarea calitatii in cadrul Ariei Europene a Invatamantului superior”.
  • „Elemente Fundamentale ale Cadrului European pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Profesional si Tehnic – CQAF-VET”.

Bibliografie:
Revista „iTeach: Experiențe didactice” – ediția decembrie 2015
Curs de formare: „Management în educație”, iunie 2015.

prof. Mihaela Manea

Școala Gimnazială Nr. 24 Sf.Arhangheli Mihail și Gavril, Galați (Galați) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.manea

Articole asemănătoare