Cărțile virtuale – modalitate de promovare a imaginii unei școli

Promovarea imaginii şcolii a avut şi are un important rol, atât în rândul elevilor şi a părinţilor acestora, a comunităţii,  cât şi în rândul cadrelor didactice. Pentru mulţi dintre „actorii” unei şcoli este foarte important sentimentul de apartenenţă la un grup şcolar, mai ales în contextele în care şcoala are o imagine şi o reputaţie deosebită. Devine, aşadar, un act de mândrie faptul de a învăţa, lucra sau colabora în şi cu o instituţie şcolară „bine văzută”.

„Cartea de vizită” a unei şcoli cuprinde:

  • rezultatele educaţionale ale elevilor, reuşitele acestora la evaluările impuse, naţionale sau examene;
  • un menegement de calitate, o „catedră de profesori” competentă;
  • proiecte educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional, cu impact în rândul elevilor/ părinţilor/ comunităţii;
  • o largă gamă de activităţi extracurriculare şi extraşcolare;

Implicarea elevilor unei clase/ şcoli în proiecte derulate mai departe de spaţiul local, fie fizic ori online, a devenit atât o „modă educaţională”, cât şi un act de adaptare la cerinţele societăţii. Fiecare professor poate exemplifica cu propriile reuşite. Poate cele mai importante rezultate sunt cele naţionale şi internaţionale, în acest context al globalizării, al platformelor educaţionale şi a reţelelor de socializare.

Voi exemplifica platforma europeană ESEP (school-education.ec.europa.eu/en), unde oferta generoasă de astfel de proiecte educative este extrem de populară, pentru orice nivel şcolar, cu mii de şcoli, elevi şi profesori implicaţi.  De la accesarea unor cursuri de formare, proiecte, parteneri, schimburi şi modele de bună practică, până la recunoaşterea şi premierea celor cu rezultate deosebite la nivelul agenţiilor naţionale sau europene, platforma a devenit un mediu online unde imaginea unei şcoli, a unor activităţi sunt popularizate dincolo de frontirele şcolii ori locale.  Participând la proiecte eTwinning, din experienţă am observat că, de obicei, una dintre paginile (subpaginile) unui proiect eTwinning european este prezentarea şcolii, a profesorilor şi a elevilor. Ce poate fi mai bine pentru o şcoală/clasă ca mod de promovare a imaginii sale decât a fi alături de şcoli europene diverse, unele dintre ele chiar având premieri şi recunoaşteri multiple europene?

În acest an şcolar, am implicat elevii în câteva proiecte europene eTwinning, unde alături de parteneri străini, ne-am promovat propriile activităţi şi implicit, o imagine pozitivă a clasei noastre şi a instituţiei şcolare.

În cadrul proiectului European eTwinning „Let’s Rebuild the World with Joining Hands” (school-education.ec.europa.eu/ro/etwinning/projects/lets-rebuild-world-joining-handsbirlesen-ellerle-dunyayi-yeniden-insa-edelim-0), alături de parteneri din Turcia, Iordania, Italia, România, Tunisia, Albania, Lituania, Azerbaidjan,    în cadrul activităţilor de colaborare şi cooperare între şcoli, în luna ianuarie 2023, împreună, am realizat cartea online ,, We Are Writing Our Climates Story Together (Event Collaboration)”, cu aplicaţia online storyjumper ( www.storyjumper.com/book/read/147279681/Lets-Rebuild-the-World-with-Joining-Hands ), unde împărţiţi în 3 grupe, am scris, ataşat fotografii sugestive, link-uri video, prin care ne-am promovat activităţile noastre desfăşurate la clase, privind cauzele, consecințele și sugestiile de soluție ale încălzirii globale, implicând activ elevii noştri în diverse activităţi, de conştientizare a schimbărilor climatice ale planetei. Cartea poate fi citită online de către elevi, părinți şi toţi cei interesați, deși este scrisă în limba engleză, limba oficială a platformei ESEP.

Book titled ''Let's Rebuild the World with Joining Hands''

În acest context, cartea virtuală depășește granițele țării. Astfel de cărţi create pentru elevi, în care ei sunt parte direct implicată, prin fotografii, desene, picturi, compuneri, creaţii literare proprii, nu fac decât să stimuleze şi mai mult creativitatea lor şi spiritul de cooperare în realizarea unui produs comun.

Având în vedere că mirosul „cernelii proaspete” de tipografie se pare că nu mai atrage în mod special elevii noştri, poate că, apelând la cărţile virtuale şi mai mult, implicând efectiv elevii nostri în a colabora la crearea unei cărţi virtuale, cu aplicaţii online relativ uşoare pentru ei, vom atrage elevii din nou spre ,,frunzărirea” unei cărţi, chiar şi printr-un ,,clic”.  Simţindu-se parte implicată, cu siguranţă că,  dragostea pentru lectură, pentru creare de cărţi, pentru scriere creativă, fie chiar şi online, se va accentua.

Imaginea unei clase/ şcoli poate fi astfel promovată şi prin astfel de cărţi virtuale realizate de către elevi şi/sau profesori, ca dovadă a adaptărilor la „era digitală”. Profesorii trebuie să adopte o atitudine inovativă și deschisă în modul de realizare al activităţii şi în relaţiile cu elevii, căci până la urmă, nu este important decât să spunem elevilor: „Citește! Doar citind mereu, creierul tău va deveni un laborator nesfârșit de idei și imaginații.” (Mihai Eminescu)

 

prof. Mihaela Păduraru-Comănoiu

Școala Gimnazială Nr. 2, Comarnic (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.padurarucomanoiu

Articole asemănătoare