Resurse educaționale deschise: Drepturile de autor

Adesea, procesul de elaborare a unor resurse educaționale/ materiale suport pentru învățare implică preluarea unor resurse existente – cel mai frecvent utilizăm texte, scheme, imagini și grafică, poze și filme pe care le găsim în manuale, în enciclopedii și albume, în cărți tipărite sau pe Internet. Deși utilizarea acestora se face pentru educație și fără scopul obținerii de beneficii financiare sau materiale, e necesar să știm că sunt câteva norme care trebuie respectate.

Precizări legislative

Recunoașterea și protejarea drepturilor și beneficiilor asociate creării unui produs de factură științifică sau artistică sunt reglementate strict prin legislație specifică, aplicabilă la nivel național și internațional, care acoperă și mediul digital. Legea dreptului de autor constituie un instrument de protecție a proprietății asupra creațiilor originale. Încălcarea drepturilor de autor are loc atunci când materialele protejate sunt reproduse, distribuite sau afișate pentru public (inclusiv grupuri de audiență cum ar fi elevii) fără precizarea sursei, fără permisiunea autorului și/sau fără a avea dreptul legal.

Articolul 13 din legea românească privind dreptul de autor prevede că „utilizarea unei opere da naștere la drepturi patrimoniale, distincte si exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul autorului, după operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei;
f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate”.

Articolul 16 din Lege stipulează că „prin realizarea de opere derivate […] se înțelege traducerea, publicarea în culegeri, adaptarea, precum și orice altă transformare a unei opere preexistente, dacă aceasta constituie creație intelectuală”.

Utilizarea pentru educație. Limitele exercitării dreptului de autor în ce privește resursele educaționale deschise

Chiar dacă un produs de tip text, grafică, material audiovizual etc. pe care doriți să-l utilizați pentru elaborarea unui material suport (resursă educațională deschisă sau nu, auxiliar curricular, suport vizual pentru prezentări) destinat unei activități de învățare nu este marcat cu simbolul ©, nu are specificat ”toate drepturile rezervate” sau tipul de licență CC, este totuși corect să presupuneți că este protejat de prevederile legale privind dreptul de autor și să citați sursa și autorul.

Studiu de caz:

Dacă Youtube este notificat de un deținător de drepturi de autor privind o posibilă încălcare care vizează unul dintre filmele încărcate de dvs., acesta va fi eliminat, conform legii. Veți fi anunțat(ă) prin email și veți primi un avertisment. Dacă Youtube descoperă că încălcați regulile în mod repetat, veți fi suspendat(ă) pe viață.
(Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=InzDjH1-9Ns – copyright în educație – alegeți subtitrarea în limba română)

În plus, deținătorul drepturilor de autor vă poate acționa în judecată pentru a-și recupera eventuale prejudicii.

Este totuși permisă utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicații sau în înregistrări sonore sau audiovizuale destinate exclusiv învățământului (deci un cadru mai restrâns decât „educația”), precum și reproducerea pentru învățământ de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit (Art.33, alin.1). Astfel, se permite reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic, de scurte extrase din articole de presă și reportaje radiofonice sau televizate, de scurte fragmente ale operelor, sau chiar de opere, în cazul utilizării exclusiv pentru ilustrare în învățământ sau pentru cercetare științifică (Art.33, alin.2).

Oricum, în toate aceste cazuri, trebuie să menționați sursa și numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură, trebuie să menționați și locul unde se găsește originalul (Art.33, alin.4).

Câteodată, sunteți în situația de a lucra pe o imagine sau pe un fragment dintr-o operă (în format text, audio sau video) și de a le transforma împreună cu elevii, ca un exercițiu care formează un anumit set de deprinderi, abilități, capacități. Dacă dvs. sau elevii publicați rezultatul final, menționați autorul operei inițiale și adăugați „transformare în scop didactic” (cf. Art.33.d).

Utilizarea și publicarea de resurse educaționale deschise sub licență Creative Commons

Dacă dvs. sau elevii dvs. ați creat o resursă educațională deschisă și doriți să o puneți la dispoziția altora, online, puteți alege termenii drepturilor de autor asupra conținutului creat. Instrumentul standardizat cel mai larg răspândit îl constituie licențele Creative Commons (CC). Creative Commons este o organizație nonprofit care oferă gratuit licențe de copyright (drepturi de autor) pentru produsele pe care le creați.

De asemenea, dacă întâlniți un material etichetat cu acronimul unei licențe CC, e bine să puteți descifra dacă și în ce condiții puteți să îl utilizați.

Licențele CC sunt universale și permit autorilor să-și păstreze drepturile de autor în timp ce îngăduie altor persoane să copieze, să distribuie și să utilizeze opera. Tipurile de licențe sunt prezentate pe situl Creative Commons (creativecommons.org/licenses/?lang=ro):


Atribuire
(By Attribution)
CC BY
Această licență permite altora să distribuie, remixeze, regleze și să creeze pe baza operei dvs., chiar și în scop comercial, atât timp cât vă creditează opera. Este recomandată pentru o maximă diseminare și utilizare a operelor licențiate.

Atribuire – Distribuire în condiții identice
(By Attribution-Share Alike)
CC BY-SA
Licența permite copierea și redistribuirea materialului în formatul inițial sau adaptat – remixat, transformat și construit pe baza materialului pentru orice scop, chiar comercial. Aceasta este licența folosită de pe Wikipedia, și este recomandată pentru materiale care ar putea beneficia de incorporarea conținutului de la Wikipedia și proiectele autorizate în mod similar.

CC BY-SA adesea comparată cu conceptul de ”copyleft” (https://copyleft.org).


Atribuire – Fără modificări
(By Attribution- No Derivatives)
CC BY-ND
Această licență permite distribuirea integrală și fără modificări, comercială și necomercială, cu atribuirea dvs. ca autor.

Atribuire-Necomercial
(By Attribution- Non-Commercial)
CC BY-NC
CC BY-NC permite altora să modifice, să adapteze și să dezvolte creația dvs. în scop ne-comercial și, deși noile lor creații trebuie să precizeze că dvs. sunteți autorul și să fie ne-comerciale, noii autori nu sunt obligați să licențieze creațiile lor derivate în termeni identici.

Atribuire-Necomercial-Distribuire în Condiţii Identice
(By Attribution- Non-Commercial- Share Alike)
CC BY-NC-SA
Această licență permite altora să modifice, să adapteze și să dezvolte creația dvs. în scop necomercial, atât timp cât precizează sursa și licențiază creațiile lor în termeni identici.

Atribuire-Necomercial-Fără Modificări
(By Attribution- Non-Commercial- No Derivatives)
CC BY-NC-ND
Această licență este cea mai restrictivă dintre cele 6 licențe principale, permițând altor utilizatori doar să vă descarce operele și să le distribuie atât timp cât vă atribuie opera, fără a o putea modifica sau utiliza în scopuri comerciale.

Crearea și (re)utilizarea de materiale suport/ resurse educaționale deschise sau proprietare, în format digital sau în format tipărit, este o activitate (re)curentă în ansamblul rolurilor și sarcinilor cadrelor didactice. Este important să știm ce drepturi și ce responsabilități avem în această privință.

Elevii ar trebui la rândul lor să le cunoască și să le exerseze, acestea constituind într-o bună măsură baza pentru ansamblul de reguli de conviețuire în comunități și societăți democratice, pluraliste, fundamentate pe valori precum corectitudinea, respectul reciproc, respectarea regulilor, protejarea proprietății private.

Resurse bibliografice

  • Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (Modificată prin Legea 285/2004, OU 123/2005, Legea 329/2006, Legea 202/2010 ș.a.)
  • Legea 53/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (Transpune Directiva nr. 2011/77/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protectie a dreptului de autor si a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 265 din 11 octombrie 2011.)
  • Creative Commons. Despre licențele CC. Online: creativecommons.org/licenses/?lang=ro
  • YouTube Spotlight (2011). YouTube Copyright School. Online:  https://www.youtube.com/watch?v=InzDjH1-9Ns
  • * * * (2017). Exemple de aplicare: DigitalEdu – resurse educaționale deschise. Online: digitaledu.ro/resurse-educationale-deschise/
  • Childnet International (2010). Music, Film, TV and the Internet. A Guide  for Parents and Teachers. Online: childnet.com/ufiles/downloads_uk_edition.pdf

 

prof. Olimpius Istrate

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Dept. Formarea Profesorilor (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/olimpius.istrate

Articole asemănătoare