Aventura Erasmus plus

Pe locul unui vechi schit călugăresc construit pe la 1860, se găsește astăzi Școala Gimnazială Osoi din comuna Comarna. Amintită de  Ion Creangă într-un raport de inspecție școlară pe la 1879, școala a rezistat de-a lungul timpului, prin dascălii săi dedicați, fiind pentru generații de copii din localitate, un reper în dezvoltarea lor personală.

Domnul profesor universitar doctor Constantin Cucoș, fost elev al școlii, spunea: ,,Școala din satul natal, Osoi, în care am deprins să scriu și să citesc, este cea mai frumoasă școală de pe pământ. Învățătorii și profesorii pe care i-am avut sunt cei mai buni dascăli pe care cineva și-i poate închipui. Soarta mi-a hărăzit să devin un om al școlii, să fiu dascăl, să cunosc intimitatea acestei profesii, să-i formez și eu, la rândul meu, pe alții. Dar parcă ceea ce s-a întâmplat în primii ani ai formării mele nu s-a ivit mai apoi. Am mereu impresia că ceea ce au făcut alții pentru mine încă nu am reușit să fac mai departe. Atmosfera și parfumul școlii mele nu le-am mai întâlnit vreodată, indiferent pe unde m-au purtat pașii și prin ce școli am trecut.” („Școala și dascălii din inima mea…” 5 iunie 2017)

În prezent, școala este chemată să răspundă multiplelor provocărilor contemporane, să ofere copiilor un spațiu de învățare prietenos, deschis către comunitate, spațiu în care sunt furnizate cunoștințe, abilități și deprinderi pe care ei să le folosească în dezvoltarea personală viitoare. Aceste cerințe pot fi realizate doar de către dascăli bine pregătiți, preocupați de o permanentă perfecționare.

O modalitate de perfecționare deosebită  o reprezintă programul Erasmus+, prin care Uniunea Europeană sprijină educația, formarea, tineretul și sportul în Europa. Programul Erasmus+ oferă oportunități de formare și dezvoltare  pentru diverse categorii de persoane și organizații , promovând  dezvoltarea durabilă a partenerilor din domeniul învățământului .

Aventura Erasmus+ a început în școala noastră, în luna ianuarie 2017, atunci când am  participat la CCD Iași, la un workshop de formare având ca temă, scrierea proiectelor europene. Am avut șansa unui formator de excepție în persoana doamnei inspector Gabriela Conea, care, pe parcursul celor 2 zile de formare ne-a instruit, învățat ,  dar mai ales ne-a inspirat !

După formarea povestită aici, făcând o analiză de nevoi a problemelor cu care  școala se confruntă, a încolțit în mintea mea, ideea unui proiect Eramus+ de formare profesională . Proiectul a prins contur, a fost depus și aprobat.  Așa încât începând cu 1 septembrie 2017, proiectul  intitulat „Dascăli și elevi, împreună învingem bariere! (K1-2017-1-RO01-KA 101-036 246) pentru formarea profesională a personalului  didactic, în valoare de 15860 de euro a început să fie implementat în școala Osoi.

Scopul proiectului: Deschiderea școlii în comunitate prin dezvoltarea și diversificarea competențelor cadrelor didactice în vederea integrării la clasă a elevilor aflați în situații de risc: proveniți din familii cu părinții plecați la muncă în străinătate sau cu situație materială precară.

Dezvoltarea dimensiunii europene a educației în școala noastră s-a materializat  în cadrul acestui proiect prin participarea a 8 cadre didactice la cursuri de formare în 2 țări membre ale UE: Spania și Portugalia.

Fiecare mobilitatea a produs o efervescență fără precedent în școala noastră: selecția participanților, pregătirea lingvistică si pedagogică, primul zbor cu avionul pentru unii dintre colegi, prima vizită într-o școala europeană, primele diseminări publice si workshopuri etc. Toate acestea au generat în școală o cultura pozitivă a grupului și o altă formă de valorizare a fiecărui participant!

După 12 luni de implementare a proiectului s-au produs schimbări semnificative la nivelul școlii, atât prin rezultatele învățării, cât mai ales prin buna relaționare la nivelul profesori- elevi- părinți.

Experiența acumulată în cadrul cursurilor de formare este implementată direct la clasele de elevi cu care profesorii lucrează și va contribui la promovarea imaginii școlii noastre în comunitate și internaționalizarea experiențelor de învățare .

Pentru mine și pentru colegii mei, prima experiență Erasmus a fost deosebită, în primul rând prin deschiderea și afluxul de idei și experiențe pe care le-am trăit la cele două mobilități de  formare. Am cunoscut profesori din alte țări ale UE , am legat prietenii, dar mai ales am început să gândim diferit, înafara obișnuinței și a rutinei și  am învățat să aplicăm  metode și practici de învățare noi, în activitatea  cu elevii.
Folosind experiența  acumulată la  implementarea acestui prim proiect,  și observând nevoia tot mai acută de formare a profesorilor pentru predare- învățare digitală, am depus în februarie 2019 un al doilea proiect intitulat: ,, De la non- formal la digital,( K1-2019-1-RO01-KA 101-062099)  – proiect care a  fost aprobat  și a primit finanțare în valoare de 17560 de euro.

Scopul proiectului: Competențe digitale sporite pentru profesori în vederea utilizării TIC , în procesul de învățare, pentru transferarea educației non- formale în contexte formale, dezvoltarea competențelor cheie și motivarea elevilor.

Implementarea acestui proiect atât de necesar, a început la 1 septembrie 2019, iar în noiembrie 2019 s-a desfășurat deja prima mobilitate  de formare (în Italia), pentru un grup de 4 cadre didactice. Din cauza pandemiei, activitățile din cadrul proiectului au fost suspendate temporar, și perioada de implementare a acestuia a fost prelungită cu un an.

Pe perioada pandemiei atunci când a fost  necesar să găsim soluții rapide pentru ca să ne desfășurăm activitatea în spațiul on-line, am folosit și implementat  competențele și deprinderile formate în cadrul primei mobilități a proiectului : constituirea unui grup al clasei, partajarea informațiilor în spațiul virtual, predare –învățare online pe platformele Zoom sau Google class , elaborarea de documente și chestionare folosind diverse aplicații și multe altele.

Am început cu pași timizi, ne-am poticnit, am învățat din mers, am împărtășit experiența acumulată,  am profitat din plin de tot ce ne oferă Erasmus+.

Școala Osoi de astăzi, construită pe locul vechiului schit călugăresc, are  perspectivă și viziune, are profesori implicați, copii fericiți și o comunitate din ce în ce mai sensibilă la nevoile sale. Face parte din marea familie europeană a școlilor pentru care oportunitățile oferite de programul Erasmus+, fac diferența.

În încheiere, pot să afirm că Erasmus plus schimbă vieți! A schimbat și viața școlii noastre!

 

prof. Maura Harhătă

Școala Gimnazială D. D. Pătrășcanu, Tomești (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maura.harhata

Articole asemănătoare