Aspecte privind folosirea exercițiilor de dezvoltare fizică generală cu obiecte (mingea) și eficiența acestora în lecția de educație fizică

Exercițiile fizice au apărut, s-au dezvoltat și s-au perfecționat continuu, în funcție de necesități. Practicarea exercițiilor fizice vizează perfecționarea dezvoltării fizice și a capacității motrice. Valorificând experiența acumulată în cadrul activităților practico-metodice, am considerat că există o multitudine de posibilități de utilizare a mingii în cadrul lecției de educație fizică.

Studiile efectuate au demonstrat că vârsta de 11-12 ani este destul de favorabilă pentru dezvoltarea morfofuncţională, pregătirea motrice, precum şi pentru formarea priceperilor şi deprinderilor motrice ale elevilor. Această etapă de vârstă coincide cu perioada senzitivă de dezvoltare a capacităţilor de coordonare. În acest context, elevii la vârsta respectivă au un nivel destul de scăzut privind dezvoltarea capacităţilor motrice de bază, în general şi a capacităţilor de coordonare, în special.

Exercitiile de dezvoltare fizică generală sunt mişcări naturale şi concepute special pentru prelucrarea sistematică a grupelor musculare şi articulaţiilor. Exercitiile de dezvoltare fizică generală pot fi practicate de orice vârstă indiferent de nivelul de pregătire, pot fi concepute sau alese în funcţie de scopul urmărit, sunt de o diversitate mare, practic nelimitată, datorită posibilităţilor de combinare a acţiunilor simple, contribuie la angrenarea funcţională a aparatului locomotor, a sistemului cardio-vascular, respirator, nervos, au influienţă selectivă asupra diferitelor grupe musculare, segmente şi articulaţii, oferă posibilitatea gradării efortului. Acest caracter analitic al exerciţiilor permite orientarea precisă a influențelor exerciţiului, putându-se astfel prelucra în mod sistematic zonele de interes. Ca urmare, ele contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului, corectarea unor deficienţe fizice şi localizarea influenţei în scopuri terapeutice.

Exerciţiile de dezvoltare fizică generală contribuie la prelucrarea selectivă a musculaturii şi articulaţiilor, la educarea forţei şi vitezei de contracţie, la educarea mobilităţii, la formarea capacităţii de alternare a contracţiei cu relaxarea, la formarea bazelor generale ale mişcarii, la formarea ţinutei corecte, la prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice, la formarea capacităţii de practicare independentă a acestor exerciţii. Exerciţiile de dezvoltare fizică generală executate corect, sistematic, în măsura necesităţilor fiecărei grupe musculare, cu accent pe corectarea lipsurilor, pentru echilibrarea lor armonioasă, contribuie la formarea ţinutei corecte.

Exerciţiile fizice cu obiecte constau din mişcări speciale de mânuire a unor aparate portabile, a căror execuţie se realizează pe fondul exerciţiilor libere, având o contribuţie la perfecţionarea îndemânării. Exerciţiile cu obiecte sunt mai atractive decât cele fără obiecte ceea ce face să crească interesul pentru mişcare al celor care le practică şi ridică starea emoţională a lor.

Scopul este de a scoate în prim-plan aspectele privind folosirea exerciţiilor de dezvoltare fizică generală cu obiecte (mingea) şi eficienţa acestora în lecţia de educaţie fizică. Obiective:

  • Să evidenţieze care sunt particularităţile psiho-motrice ale elevilor de vârstă gimnazială.
  • Să evidenţieze rolul folosirii obiectelor de gimnastică în efectuarea exerciţiilor de dezvoltare fizică generală.
  • Să evidenţieze eficienţa exerciţiilor de dezvoltare fizică generală cu mingea la nivelul parametrilor psiho-motrici.
  • Să asigure o dozare optimă în folosirea exerciţiilor de dezvoltare generală cu mingea pe parcursul lecţiei.

Exercitiile de dezvoltare fizică generală recomandabile copiilor de vârstă gimnazială, pot fi practicate indiferent de nivelul de pregătire, pot fi concepute sau alese în funcţie de scopul urmărit. Exerciţiile de dezvoltare fizică generală cu mingea se pot valorifica pe tot parcursul lecţiei, sunt accesibile, de o diversitate mare, practic nelimitată, datorită posibilităţilor de combinare a acţiunilor simple.

Folosirea exerciţiilor de dezvoltare fizică generală cu mingea poate fi realizată pe tot parcursul lecţiei de educaţie fizică, contribuind la realizarea obiectivelor fiecărei verigi. Polivalenţa folosirii exerciţiilor de dezvoltare fizică generală cu mingea influienţează parametrii psiho-mortici la nivelul ciclului gimnazial. Se poate afirma că folosirea exerciţiilor de dezvoltare fizică generală cu mingea asigură o eficienţă crescută a lecţiilor de educaţie fizică. Exerciţiile de dezvoltare fizică generală cu mingea le asigură tuturor elevilor o motivaţie superioară, determinându-i să se angajeze în efort, să-şi dezvolte spiritul de competiţie, de echipă, de fair-play.

Abordarea multivalentă a exerciţiilor de dezvoltare fizică generală cu mingea, în cadrul lecţiilor de educaţie fizică şi sport determină o creştere semnificativă a randamentului elevilor, contribuie în mod substanţial la creşterea randamentului în comparaţie cu exerciţiile fară obiecte prin angajarea în lucru a întregului sistem muscular şi articular obţinând astfel efecte fiziologice crescute. Folosirea obiectului realizează o localizare mai precisă a efectului, executanţii fiind obligaţi de cele mai multe ori a se lăsa prelucraţi în sensul dorit de profesor prin simple execuţii a sarcinilor trasate.

 

prof. Cristinel Enache

Școala Gimnazială Nr. 10 Mihail Sadoveanu, Vaslui (Vaslui) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristinel.enache

Articole asemănătoare