Argumente pentru un curriculum opțional „Viața privată a familiei romane”

În contextul reformei din învăţământul românesc, istoria nu mai poate fi abordată doar sub aspectul abundenței de fapte şi date, ci se recomandă structurarea ei în raport cu alte discipline, precum şi al conținutului de idei şi sentimente (factori afectivi), pe care le trezeşte în personalitatea elevilor. În aceste condiţii, faptele din viaţa privată romană sunt demne de luat în considerare pentru creşterea eficienţei muncii didactice, dar şi a elevilor.

Abordarea elementelor de istorie privată romană este de natură să stimuleze interesul şi imaginaţia tinerilor, facilitând trecerea de la o învăţare centrată pe profesor la o învăţare centrată pe elevi. Datorită accesului la izvoarele istorice ale autorilor latini, elevul este transformat în factor activ, luând direct parte la actul de elaborare a unei lucrări ştiinţifice. Elevii vor valoriza cultura şi civilizaţia romană în mod direct, înţelegând elementele cheie care se regăsesc şi în cultura şi civilizaţia română.

Opţionalul oferă excelente posibilităţi de învăţare interdisciplinară, în special în ceea ce priveşte cunoştinţele dobândite la orele de religie, literatură, cultură civică, limba latină. Într-o lume a informaţiei, rolul memorării mecanice a unor date şi nume s-a diminuat. În acest context, interesul pentru studiul istoriei trebuie reorientat pe noi făgaşuri, mai facile din perspectiva înţelegerii, ceea ce un astfel de curs poate oferi cu prisosinţă.

Este important pentru elevi să cunoască aspectele şi caracteristicile vieţii private a familiei romane pentru a putea realiza o comparaţie cu perioada actuală. În programa acestui curs opţional se vor regăsi conţinuturi cu referire la obiceiurile străvechi romane precum: logodna, căsătoria, divorţul, decesul, pentru a oferi elevilor o imagine cât mai completă a trecutului. De asemenea, elevii vor descoperi treptele unei educaţii complexe pentru a deveni un om de valoare al cetăţii Roma, în contextul statutului social şi al averii. Cu siguranţă statutul femeii romane a preocupat societatea contemporană care a extras anumite tipologii ale acesteia pentru a evidenţia rolul şi drepturile ei în societatea romană. Atractive vor fi şi conţinuturile referitoare la modalităţile de distracţie ale romanilor de rând cât şi ale împăraţilor care le-au susţinut şi promovat pentru manipularea maselor şi menţinerea la putere.

Opţionalul poate atrage în mare măsură elevii în activitatea de dotare a cabinetului de istorie al şcolii cu materiale inedite: imagini, scrisori din epocă, fragmente din izvoare istorice antice, machete etc.

Avantajele enumerate pun la dispoziţia profesorului noi mijloace pentru formarea unor deprinderi şi aptitudini active ale elevilor, în raport cu valorile locale şi comunitare, prin oferirea unui material intuitiv concret, nu abstract şi rupt de locuri şi oameni. Aceasta sporeşte accesibilitatea receptării informaţiei şi poate stimula creativitatea, cu urmări fertile pentru viitorii cercetători în domeniu.

În concluzie, opţionalul oferă posibilitatea de a cerceta cât mai amănunţit o temă interesantă şi accesibilă, plină de învăţături şi de obiceiuri străvechi, care să fie valorificată în contextul unui învăţământ modern european.

* * *

Propunerea de programă pentru acest opțional se găsește pe pagina https://www.isjbraila.ro/file_comp/resedu/1594598835_OPTIONAL-VIATA%20PRIVATA%20A%20FAMILIEI%20ROMANE.pdf

 

prof. Manuela Mirela Bertescu

Colegiul Național Pedagogic D.P. Perpessicius, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/manuela.bertescu

Articole asemănătoare