Alternative de predare-învățare: metoda Flipped classroom la lecția de biologie

„Profesorul de azi nu trebuie să predea aşa cum i s-a predat lui cândva , ci cum o cere elevul de azi”. Integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică contribuie decisiv la schimbarea tipului de predare – dintr-un elev static, în care elevul este un simplu “receptor” pentru ceea ce predă profesorul, într-unul dinamic, în care procesul de predare – învăţare se ghidează după elev, iar acesta este atras să caute și pe cont propriu noi surse de cunoaștere.

„Nu îndrăznim, nu pentru că lucrurile sunt dificile, ci pentru că nu îndrăznim, devin dificile.” -Seneca

Accesând internetul, găsim foarte multe tehnologii, metode moderne pe care le putem folosi în cadrul orelor de biologie. Una din metodele relativ noi este Flipped classroom – clasa oglindă, sau mai bine zis, clasa răsturnată – o metodă foarte interesantă de predare, utilizată acum de foarte mulți profesori din diferite țări, care m-a provocat și pe mine să o experimentez la disciplina mea. Interesant este faptul că dintre toate metodele online 91% de respondeți aleg anume această metodă.

Flipped Classroom (prescurtat FC) – presupune inversarea, „răsturnarea” ordinii tradiţionale care presupune: predarea lecţiei în clasă şi apoi temele, acasă. Deci invers: elevul câstigă controlul asupra procesului de învățare prin studierea materialelor de curs în afara clasei, folosind lecturi, cursuri video pre-înregistrate sau emisiuni de cercetare şi apoi, în clasă, îndrumat de profesor şi interacţionând cu colegii îşi clarifică neînţelegerile, pune în practică informațiile dobândite, discută cu ceilalți elevi propria viziune. Elevul are un rol principal în acest tip de lecție, profesorul având rolul de moderator, de ghid.

Conform unui sondaj efectuat printer profesorii care aplică acestă metodă:

 • 67% dintre profesorii care au folosit Flipped classroom au obținut o îmbunătățire a rezultatelor testelor elevilor
 • 88% dintre profesori au declarat că această metodă a contribuit la îmbunătățirea satisfacției profesionale;
 • 80% raportează o îmbunătățire a atitudinii elevilor față de învățare;
 • 99% sunt pregătiți să utilizeze această formă de învățare și în noul an de studiu.

Diferențele dintre lecția tradiționala și Flipped Classroom

Clasa tradiţională

Flipped classroom

Activitate colaborativă profesor-elevi în ritm impus de curriculum şcolar, mijloace didactice depăşite (tabla și creta, caietele, dialog euristic pentru explicarea conţinutului ştiinţific şi al sarcinilor de lucru).

Activitate individuală-parcurgerea procesului cognitiv şi al sarcinilor de lucru în ritm propriu, folosind scenariul didactic cu explicaţii audio-video şi resurse online.

Activitate individuală a elevului, parcurgerea procesului de verificare a nivelului de înţelegere a conţinuturilor sau sarcinilor de lucru folosind notiţe, manuale şi apoi efectuarea temelor.

Activitate colaborativă profesor – elev, verificarea frontală prin dialog euristic şi aplicarea în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Activitate colaborativă profesor – elevi, verificarea frontală sau individuală a înţelegerii conţinuturilor şi abilitatilor de aplicare în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Activitate colaborativă profesor-elev, elev-elev, dialog, dezbateri, activitati practice si dezvoltarea capacitatilor și abilitatilor de aplicare în rezolvarea sarcinilor de lucru

Făcând legatura cu taxonomia lui Bloom, specifică clasei tradiționale – elevii realizau nivelele inferioare câștigând cunoștințe și înțelegând în clasă, apoi se concentrau pe nivelele superioare ale piramidei  (aplicare, analiză, sinteză, evaluare) în afara clasei (acasă).

Avantajele metodei Flipped Classroom:

Pentru elevi:

 1. alegerea timpului de învăţare şi parcurgerea conţinuturilor, proiectului ori de câte ori este necesar,
 2. libertatea de revenire la conţinuturile teoretice şi explicaţiile audio şi după ce acestea au fost discutate în activitatea din sala de clasă pentru a compara şi consolida înţelegerea,
 3. posibilitatea de autoevaluare şi feedback privind progresul prin rezolvarea sarcinilor de lucru,
 4. încurajarea interacțiunii sociale și munca în echipă,
 5. formarea şi / sau dezvoltarea deprinderilor, tehnicilor şi abilităţilor de studiu individual,
 6. elevii nu rămân în urmă dacă absentează, informațiile le pot obține online;
 7. conduce la creșterea atenției individuale

Pentru profesor:

 1. facilitează învățarea centrată pe elev și învățarea reciprocă între elevi cu nivele şi capacități diferite de atenție, concentare / receptare, înțelegere, oportunitatea de utilizare a blended learning-lui,
 2. posibilitatea de partajarea în secvenţe / lecţii online a conţinuturilor teoretice care trebuie predate – învăţate conform programei într-o oră de curs, în funcţie de caracteristicile colectivului de elevi,
 3. promovarea învățării reciproce între elevi cu stiluri diferite de învățare, prin valorizarea şi încurajarea elevilor de a-și împărtăși în echipă cunoștințele acumulate,
 4. facilitarea învățării diferenţiate prin oportunitatea de dirijare a elevilor capabili de performanţă şi respectiv consiliere a celor care au nevoie de ajutor suplimentar etc.
 5. conținutul informațiilor este permanent arhivat, poate fi revizuit sau remediat oricând.
 6. toți elevii sunt implicați în procesul de învățare;
 7. folosește tehnologia – devine un profesor cum o cere elevul zilei de azi

Dezavantajele metodei Flipped Classroom:

Pentru elevi:

 1. nu toti elevii au calculatoare sau acces la internet;
 2. mulți părinți nu sunt de accord cu petrecerea timpului în fața calculatorului;
 3. lipsa motivării elevilor în rezolvarea temelor;

Pentru profesori:

 1. rezistența la nou a cadrelor didactice;
 2. lipsa unor strategii de evaluare adecvate pentru această metodă;
 3. încărcarea timpului cadrelor didactice.
 4. mult timp alocat pentru pregătirea lecției;
 5. uneori totusi Internetul ne poate juca festa și trebuie să avem și versiunea lecției tipărită pe hârtie

În concluzie, putem enumera:

 1. În clasa răsturnată, epoca predării din fața clasei, ca și aceea a desenului cu cărbune pe piatră, sau a scrierii pe tabla neagră cu creta – s-a terminat. Profesorul nu mai este ”înțeleptul de pe scenă”. Mai curând, profesorul este ”ghidul de alături” el este facilitator, nu un depozitar al adevărului absolut.
 2. Conținutul predat este valabil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, atunci când elevul este pregătit. Este valabil în orice loc și pe orice dispozitiv. Este valabil în ritmul preferat al elevului și poate fi văzut, revăzut de câte ori este necesar. Acțiunea/decizia elevului în învățare a fost crescută. Elevii nu mai sunt recipiente pasive pentru inteligența și înțelepciunea profesorului. Mai curând, ei sunt vânători activi pentru informația de care au nevoie pentru a putea stăpâni sau trece la elementele supuse evaluării.
 3. Profesorii trebuie să se schimbe, sau altfel o schimbare va veni oricum asupra lor.
 4. După ce folosești Flipped Classroom o dată, dorești să o practici mereu!

   „Tot ceea ce oamenii îți vor spune că nu poți face, încearcă și vei vedea că poți.” -Henry David Thoreau

Webografie:
1.                  http://ctice.md/ctice2013/?page_id=1690&lang=en
2.                  http://c3.icvl.eu/papers2017/cniv/documente/pdf/sectiuneaC/sectiuneaC_lucrarea13.pdf
3.                  https://www.youtube.com/watch?v=2H4RkudFzlc&feature=youtu.be
4.                  http://www.thedailyriff.com/articles/the-flipped-class-conversation-689.php
5.                  http://jardo3.wixsite.com/flippedlearning/flip-content
6.                  http://dedwards.me/2012/09/15/top-10-dos-and-donts-when-flipping-your-classroom-edchat/
7.                  https://educationtechnologysolutions.com.au/2016/04/the-flipped-classroom-a-paradigm-shift/
8.                  https://www.youtube.com/watch?v=92QKzVgmPPg

prof. Stela Mițelea

IP Liceul Teoretic Mircea Eliade, Chișinău (Chişinău) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/stela.mitelea

Articole asemănătoare