Înlocuirea metodelor tradiţionale prin activităţi de învăţare cu suport TIC

Contactul nemijlocit cu realitatea stă la baza unei cunoaşteri ştiinţifice eficiente pentru noi dar această cerinţă atât de stringentă nu poate fi realizată în toate situaţiile de învăţare, în orice lecţie. Nu întotdeauna profesorul poate supune observaţiei directe un obiect sau un fenomen real în starea lui de existenţă.

Adeseori, încercarea de a aduce un „extras” al vieţii sau un „fragment” al realităţii, în câmpul de cunoaştere al elevilor devine una dintre cele mai dificile cerinţe didactice, constituind din totdeauna o preocupare a şcolii. Există obiecte şi fenomene din lumea macro şi micro universului, lucruri şi fenomene care aparţin unor timpuri istorice, spaţii geografice îndepărtate, despre care, în mod firesc, elevii nu pot să ia cunoştinţă în mod nemijlocit. În vederea depăşirii, totuşi, a acestei dificultăţi şcoala se vede nevoită să recurgă la substitutele realităţii, să se servească de anumite materiale şi mijloace demonstrative care să reprezinte, în măsură mai mare sau mai mică originalul obiectelor şi fenomenelor despre care elevii urmează să ia cunoştinţă.

În câmpul observaţiei profesorul propune materiale înlocuitoare ale obiectelor şi fenomenelor originale. Materialele demonstrative sunt indispensabile predării, pentru că au această calitate deosebită de a înlocui originalul şi de a-l prezenta, atunci când el nu este accesibil unei percepţii directe, sau când este nevoie să fie mai bine pătruns de observaţia elevului. Din aceste necesităţi s-a născut calculatorul, internetul şi toate materialele şi programele care se pot accesa de aici.  Tehnicile aceste reuşesc să desfiinţeze practic distanţele, să înlăture barierele spaţiale, lăsând elevilor posibilitatea să străbată spaţii geografice pe care altfel niciodată nu le-ar cunoaşte. Tehnicile moderne audio-vizuale au marele avantaj că pot să prezinte în forme modificate, condensate sau deconcentrate, ritmul de desfăşurare a fenomenelor care se petrec fie prea lent, fie prea rapid, pentru o percepţie normală.

Câteva secvenţe de film pot să surprindă, de exemplu, formarea în timp îndelungat a mărilor, dinamismul imaginilor nu numai că imprimă o mai accentuată notă de realism lecţiilor predate, dar are şi marele merit că izbuteşte să conducă gândirea elevilor spre esenţe.

Avantajele mijloacelor audio-vizuale, internetului sunt nenumărate, dintre care enumerăm pe cele mai proeminente:

  • dau o imagine clară şi veridică a fenomenelor şi obiectelor;
  • prin numărul lor suficient pot ilustra în ansamblu lor temele în realitate;
  • sunt uşor de mânuit şi permit observarea fenomenelor atât timp cât e necesar;
  • sunt active, prezintă interes, menţin atenţia trează şi asigură participarea activă a tuturor elevilor.

Filmele şi imaginile televizate au avantajul prin faptul că prezintă fenomenele în mişcare, de pildă: mişcarea valurilor, uragane, inundaţii, acest dinamism prilejuieşte înţelegerea fenomenelor chiar fără multe explicaţii. Ele pot oferi elevilor şi emoţiile explorării autentice ca, de exemplu, coborârea în adâncul lacurilor, explorarea peşterilor, ascensiunea pe vârfuri înalte etc.

Dincolo de valoarea lor demonstrativă, toate aceste mijloace on-line îndeplinesc o funcţie euristică ( exploativ – explicativă) întrucât invită elevii la un efort de căutare, de investigare teoretică, de experimentare pe plan mintal, ce duce la descoperirea unor noi adevăruri.

prof. Afrodita Onița

Școala Gimnazială Titus Popovici, Mișca (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/afrodita.onita

Articole asemănătoare