Proiectul educativ județean „Cartea – prietena mea” (diseminare)

Prin activităţile desfăşurate în cadrul proiectului educativ județean „Cartea– prietena mea”, s-a dorit ca elevii să descopere lectura nu ca pe o obligaţie şcolară, ci ca pe o modalitate de autodefinire şi de fundamentare a unui traseu educaţional personalizat.

Motto:  „Nu trebuie să arzi cărţi ca să distrugi o cultură. Ajunge să faci ca lumea să nu le mai citească”. (Ray Bradbu)

Cartea ajută pe oricine să înţeleagă că frumuseţea vieţii este izvor de cunoaştere şi înţelepciune, este un prieten apropiat sufletului nostru, informează şi formează, luminează mintea şi sufletul oamenilor.

Scopul proiectului „Cartea– prietena mea”, a fost cultivarea interesului pentru lectură şi conştientizarea de către elevi, a importanţei pe care o are lectura în construirea şi desăvârşirea personalităţii lor.

Competențele specifice urmărite au fost: cultivarea lecturii de plăcere, crearea unui mediu educaţional care să stimuleze lectura şi dragostea de carte, promovarea serviciilor bibliotecii, documentarea şi informarea în bibliotecă, o alternativă de petrecere a timpului liber, implicarea familiilor în stimularea interesului pentru lectură, dezvoltarea competenţelor de comunicare scrisă şi orală, familiarizarea cu diferite forme de comunicare scrisă: interviul, jurnalul, reportajul, albumul, recenzia, exprimarea cu ajutorul unei game variate de mijloace mass-media: design grafic şi pagini web, fotografie digitală, dezvoltarea competenţelor TIC și dezvoltarea competenţelor de colaborare.

Grupul țintă căruia s-a adresat proiectul „Cartea– prietena mea”, ajuns la ediția a VI-a, au fost elevii claselor 0-IV din cadrul Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă”, Buzău, părinți, bibliotecari și comunitatea locală.
Parteneri implicați în proiect: Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, Asociaţia Culturală ”Renaşterea Buzoiană”, Palatul Copiilor Buzău, Teatrul „George Ciprian” Buzău, Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman”, Școala  Gimnazială ‟George Emil Palade‟ Buzău, Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău, Școala Gimnazială Nr.11 Buzău, Școala Gimnazială „Grigore Baștan” Buzău, Școala Gimnazială ‟Înv. Nicolae Ispas‟, sat Clondiru, comuna Ulmeni, cadre didactice din unitatea de învățământ, din țară și din alte școli europene, în cadrul proiectelor eTwinning.

În cadrul proiectului educațional județean ‟Cartea- prietena mea‟, s-au realizat următoarele tipuri de activități: prezentări de carte pentru copii, participarea elevilor la concursuri pe teme literare, locale, județene, naționale și internaționale, participarea elevilor la secţiunea „Lectură şi scriere creativă” din cadrul Concursurilor ‟COMPER‟ şi postarea creaţiilor proprii  pe site-ul qvis.ro, elevii obținând anual, diplome de participare, desfășurarea unor șezători literare, la care au fost invitați părinți ai elevilor, realizarea unor dramatizări pe teme literare, dotarea bibliotecii clasei cu cărţi pentru copii, Workshop „Datini şi obiceiuri de Crăciun şi de Anul Nou la români”; realizarea unor programe artistice cu diverse ocazii (Crăciun, 15 ianuarie- ziua culturii naţionale; ziua lui Eminescu, 23 aprilie- ziua internaţională a cărţii, 1 iunie- ziua copilului etc.), realizarea unor portofolii cu fişe de lectură şi date despre scriitorii cunoscuţi, întocmirea portofoliului clasei (album foto, CD-uri cu activităţi realizate împreună cu  elevii pe parcursul derulării proiectului, LOGO- ul clasei- „Prietenii lecturii”  etc.), completarea anuală a „Jurnalului de lectură”, postarea activităților desfășurate, în spațiul virtual eTwinning.

De asemenea, am participat împreună cu elevii mei, la diverse concursuri cultural-artistice și simpozioane: Simpozion Interjudeţean „Altfel de poveşti”, ediţia a II-a, februarie 2014; Concurs naţional „Prietenii lecturii”, ediţia a IV-a, 2014; „Atelier de lectură şi scriere creativă”- martie 2014,  Concurs naţional „Măşti şi păpuşi marionete”, ediția a IV-a 2014, domeniul cultural-artistic, folclor, tradiţii, obiceiuri, februarie 2014; Secţiuni: 1. Măşti literare – personaje din literatura română şi universală; 2. Masca în spectacol- artă fotografică; 3.Costume de scenă –fotografie; Proiect Interjudeţean de educaţie pentru valori: „Ia atitudine!”, ediţia a II-a, decembrie 2014; secţiuni: Reviste școlare; Proiecte; proiectuleducationaliaatitudine.blogspot.ro/; Concurs  Naţional de creaţie literară „Vasile Voiculescu- Arc de suflet peste timp”, ediţia a XIV-a- a XVI-a, faza judeţeană; 2012-2014; Concurs  Naţional de creaţie literară „Constantin Petcu”, ediţia a XIV-a- a XV-a, 2013-2014, faza judeţeană; 3 diplome elevi- premiul special „Constantin Petcu”,  premiul „Gheorghe Ene”, premiul revistei „Renaşterea Culturală”; Concurs Naţional „Tinere Condeie”, faza judeţeană, iunie 2015; Concursul  Naţional de poezie- „Copiii României creează” (Proiect judeţean „Prin lectură, spre cultură”)- 23 aprilie 2014- (ziua mondială a cărţii şi a dreptului de autor); Simpozion/  Concurs Naţional de creaţii literar- artistice  „Dialog între generaţii. Şcoala şi viaţa”; 2014-2015;  Tema concursului,  dedicată Anului european al dezvoltării și a avut în vedere, reflecții despre relația dintre școală și viață. Secțiune  creații literare; Simpozion/ Concurs interjudeţean- „Altfel de poveşti”, februarie 2014; Concurs Internațional de scriere creativă- „Copilul în lumea cuvintelor”, martie 2015; Concurs Naţional „Prietenii lecturii”, ediţia a IV-a, 2014; Activităţi derulate: „Maratonul lecturii”, februarie 2014; Concurs internaţional de scriere creativă „Bucuria de a fi copil”, Ediţia a VII-a, 30 martie  2015; Expoziție- concurs internațional de artă plastică „Culorile Mureșului- Wizart- continuă povestea 2016”;  creațiile au fost postate pe blogul blog.palatulcopiilorarad.ro/2016/02/; Concurs Național „Tinere Condeie”, ediția 2016; Concurs Național de poezie  „Copiii României creează”, ediția a XXIII-a, aprilie-mai 2016; Concurs Internațional de reviste școlare „Tinerețe și jurnalism”, Ediția a VI-a online, mai 2016; diplomă- Mențiune; Concurs Regional de reviste școlare „Tărâmul cuvintelor” , Ediția  a II-a, iunie 2016; Festival Regional de teatru- „Într-un act”, aprilie 2016; Concurs Național de Reviste Școlare, ediția 2016;  2 ianuarie 2016, 1 aprilie 2016; Revista clasei- „Primii paşi spre carte”, 2016- Premiul I, etapa judeţeană și calificare în Etapa Națională; Festival /Concurs Internațional  „Ecofest Junior „,   ediţia a XIV-a, iulie 2016; publicații școlare- reviste și culegere de versuri, Eco Univers- scenetă școlară; Concurs Internațional de interpretare „Trăistuța cu talente”, secțiunea talent actoricesc/ Teatru/ Scenetă școlară; Festival/ Concurs internațional „Taina poveștii mele-cheia șansei tale”,  Ediția a IX-a, 2017;  Festival/ concurs, simpozion național  „Chip de copil”,  ediția a VII-a, iunie 2017; secțiuni: creații literare, fotografie; Seminarul Național  „Prin lectură spre cultură”; martie  2017;  ș.a.

Elevii participanți la aceste concursuri literar –artistice, au primit numeroase diplome cu premii.

Pentru promovarea lecturii în rândul elevilor, am publicat cărțile: „Carnaval- Scenete Şcolare”, Editura Armonii Culturale, Vrancea, 2014; Prefaţă- Marin Moscu, Membru U.S.R., Filiala Sud-Est; Prof. Stelian Grigore, membru U.S.R.;  ‟Povestea Lenei”- Teatru Şcolar- Editura Armonii Culturale, Vrancea, 2015;  Prefaţă: Prof. Ion Roşioru, membru al Uniunii Scriitorilor din România și „Teatrix”- Antologie de teatru pentru elevi; Editura OMEGA, Buzău, 2015; Prefaţă: Gina Chivulescu, „Teatrul George Ciprian”, Buzău; Referinţe critice: Marin Moscu- „Armonii Culturale”, membru U.S.R., Stelian Grigore, membru U.S.R., Prof. Ion Roşioru, membru U.S.R.; Ziarul Opinia Buzău- Cultură, ş.a.

Pe parcursul derulării proiectului ‟Cartea- prietena mea‟, s-au editat 14 numere ale revistei- „Primii paşi spre… carte”, având ca scop principal, promovarea elevilor cu aptitudini literare, artistico-plastice, tehnologice (TIC).
Promovată în spațiul virtual al proiectului eTwinning, revista clasei noastre, „Primii pași spre carte”, a căpătat statutul de revistă online, de schimb cultural internațional, atrăgând prin temele propuse, peste  50 de școli din diverse țări europene:  Franța, Belgia, Italia, Grecia, Polonia, Republica Moldova, Ucraina, Lituania, Armenia, Georgia și  Bulgaria, numeroase cadre didactice și elevi redactând în permanentă colaborare cu noi, în paginile revistei clasei noastre, „Primii pași spre carte”, articole scrise în limbile: română, engleză, franceză, greacă și rusă.

Diseminarea proiectului educativ județean „Cartea- prietena mea”, s-a realizat prin:

  • Publicarea unor articole literare în revista „Renaşterea Culturală”, „Cartelul Metaforelor”, ‟Revista  Învăţământului Preuniversitar‟, secţiune rezervată cadrelor didactice în cadrul Concursurilor COMPER, în revista ‟Qedu‟, e-portofoliul cadrelor didactice, (platforma didactică electronică a portofoliului cadrelor didactice), prezentarea creaţiilor literare ale elevilor în revista clasei- „Primii paşi spre… carte” etc.;
  • Promovarea creaţiilor literar-artistice ale elevilor, s-a realizat pe  site-urile: didactic.ro, revistascolara.ro, qvis.ro,  din cadrul Concursurilor COMPER, secţiunea Lectură şi scriere creativă, pe blog-ul clasei: cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/ și pe Twinspace, în cadrul proiectelor eTwinning.
  • Susţinerea unor referate şi lecţii demonstrative, în cadrul Comisiei Metodice a învăţătorilor sau în cadrul unor simpozioane, concursuri şcolare, în parteneriat cu alte proiecte educaţionale derulate în  ţară, având ca obiectiv principal promovarea lecturii în rândul elevilor şi apropierea acestora de carte.

Rezultatele obținute,  ca urmare a implementării proiectului:  încurajarea şi cultivarea interesului pentru lectură, promovarea lecturii în rândul şcolarilor mici, dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere, stimularea iniţiativei personale a elevilor, formarea şi dezvoltarea spiritului de echipă, valorificarea potenţialului creator, sensibilizarea elevilor, a părinţilor și a cadrelor didactice despre importanţa activităților nonformale, ca posibilitate de comunicare şi ca modalitate de cunoaştere şi înţelegere multiculturală, premierea celor mai  originale creaţii ale elevilor, parteneriate încheiate între instituţiile participante la proiect şi realizarea unui real schimb de experienţă cu alte cadre didactice din țară și din alte școli europene; mediatizarea activităţilor desfăşurate pe site-urile:  Twinspace, didactic.ro, qvis.ro, qedu.ro, blog-ul clasei şi în presa locală, stabilirea unor relaţii de prietenie şi colaborare între elevii clasei noastre și elevi din alte țări europene, promovarea creaţiilor literar-artistice ale elevilor din clasele primare şi gimnaziale, pe site-uri ce promovează stimularea lecturii în rândul elevilor, utilizarea platformelor electronice de învățare și a softurilor educaționale specifice lecturii şi scrierii creative.

Bibliografie:
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/04/diseminare-proiect-educativ-cartea.html
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/search?updated-max=2018-01-07T02:22:00-08:00&max-results=7&start=1&by-date=false
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/10/cercul-de-lectura-scolar-2017-2018.html
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/09/proiect-educativ-judetean-cartea.html
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/

cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/04/diseminare-proiect-educativ-cartea.html

www.qedu.ro/issuu.com/home/publications
www.ziare.com/buzau/stiri-life-show/revista-buzoiana-primii-pasi-prin-europa-5798915
armoniiculturale.ro/revista-revistelor-primii-pasi-spre-carte/
www.luceafarul.net/etwinning-o-revista-scolara-de-exceptie-primii-pasi-spre-europa
opiniabuzau.ro/despre-interculturalitate-n-nv-m-nt-n-noul-num-r-al-revistei-colare-primii-pa-i-spre-europa
www.ziare.com/buzau/stiri-life-show/datini-si-traditii-de-pasti-in-primii-pasi-spre-carte-6058249
www.didactic.ro/revista/primii-pasi-spre-carte-16
www.didactic.ro/revista/primii-pasi-spre-carte-4
www.qvis.ro/pagina_mea_qvis_profesor
www.kizoa.fr/editor2.php?rmode=40&phpsession=&lang=fr-fr&country=RO&domain=www.kizoa.fr&startTime=1491717732431
cristeanicoletaifrim.blogspot.ro/2017/06/rezultate-la-concursul-national-de.html

prof. Nicoleta Ifrim

Școala Gimnazială Ion Creangă, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.ifrim

Articole asemănătoare