Adu Europa în școala ta! Ghid de activități pentru celebrarea Zilei Europei

Ziua de 9 mai este o dată cu multiple semnificații – Ziua Independenţei României, sfârşitul celui de al II-lea război mondial şi Ziua Europei. În fiecare an, la 9 mai, pe tot cuprinsul continentului se serbează Ziua Europei, pentru a marca istorica declaraţie din 9 mai 1950 a ministrului francez de externe, Robert Schuman, prin care propunea un plan de colaborare economică între Franţa şi Germania, pentru eliminarea rivalităţilor seculare dintre cele doua state.  Decizia serbării Zilei Europei în fiecare an, la 9 mai, a fost luată de Consiliul European de la Milano, din 1985.

De ce sărbătorim ZIUA EUROPEI? Deoarece 9 Mai este o zi specială, aducând toţi europenii mai aproape unii de alţii prin organizarea unei zile dedicate Europei.

Valenţe pedagogice

  • dezvoltă personalitatea elevilor pe baza unor valori împărtăşite de către toţi europenii;
  • le oferă oportunitatea cunoaşterii Europei, regiunilor sale, le permite să cunoască şi să înţeleagă rolul instituţiilor Uniunii Europene;
  • încurajează conştiinţa identităţii culturale europene în întreaga sa diversitate prin încurajarea de atitudini pozitive din partea cetăţenilor europeni, stilurilor de viaţă, convingerilor, opiniilor şi ideilor;
  • dezvoltă şi măreşte conştiinţa europeană lăsând copiii să vadă că grupul căruia-i aparţin este o verigă în lanţul istoric, oferindu-le o mai bună înţelegere a prezentului prin aflarea trecutului;
  • dezvoltă cunoştinţe economice, politice, culturale şi sociale şi facilitează înţelegerea conceptului de cetăţenie europeană;
  • dezvoltă o conştiinţă a sensului responsabilităţii pentru viitorul Europei, mediului înconjurător, democraţiei, păcii şi drepturilor omului;
  • îmbunătăţeşte comunicările şi colaborările cu alţi cetăţeni europeni, dezvoltând abilitatea de a folosi alte limbi europene la fel de bine ca cea nativă.

Implicarea cadrelor didactice

Un aspect important al educaţiei contemporane este dimensiunea europeană. Profesorul joacă un rol cheie în promovarea valorilor şi idealurilor necesare astăzi tânărului european.

Dimensiunea europeană poate fi integrată în curriculum în trei moduri principale: în cadrul fiecărei discipline şcolare, într-o manieră trans-curriculară şi prin activităţi extracurriculare.  Se pot organiza în principal activităţi trans-curriculare în timpul săptămânii dedicate Europei,  prin iniţierea de contacte cu alte şcoli europene şi dezvoltarea de activităţi comune.

Toate aceste activităţi îşi vor aduce contribuţia la a învăţa despre Europa, dar în special acolo unde există contacte directe ca rezultat ale unor parteneriate şcolare. Cu partenerii europeni tradiţionali ai şcolii puteţi iniţia evenimente speciale, competiţii, schimb de mesaje între profesori şi între elevi din aceste şcoli, prin e-mail, chat, liste de discuţii. Elevii pot participa nemijlocit schiţarea viitorului Europei, dezvoltând conceptul de apartenenţă la o comunitate mai largă de naţiuni.

Orice profesor poate organiza a ZIUA EUROPEI pe parcursul unei ore sau mai mult, cu un grup de elevi sau cu întreaga clasă. Iată câteva idei:

• Identificaţi în localitate o companie internaţională şi cereţi-le să vă sprijine în obţinerea de informaţii legate de produsele lor, exportul lor în Europa, idei de promovare a produselor;
• Contactaţi părinţii elevilor, colegi şi autorităţi locale, invitaţi-i să ia parte la evenimentul  special organizat în clasă/şcoală;
• Pregătiţi o excursie europeană cu sprijinul bibliotecarului, folosind cărţi şi alte materiale despre scriitori europeni, pictori, muzicieni, politicieni, etc.; căutaţi pe Internet informaţii suplimentare;
• Scrieţi o scrisoare fiecărei ambasade europene, cerându-le să vă trimită materiale promoţionale specifice propriei ţări, în ideea folosirii acestora în şcoală pentru celebrarea ZILEI EUROPEI. Acestea pot acoperi subiecte ca: produse culinare, climat, istorie, geografie, specific şi tradiţii;
• Aduceţi un costum populare tradiţional în şcoală şi încercaţi să găsiţi fotografii sau resurse virtuale cu alte costume populare europene, pentru a le expune în şcoală. Costumul popular reprezintă una dintre cele mai frumoase creaţii ale artei populare, care posedă elemente specifice ce le dezvăluie provenienţa. Fiţi pregătiţi să oferiţi elevilor dvs. informaţii concrete despre acest subiect;
• Nu uitaţi, trebuie să organizaţi activităţi amuzante şi educative totodată,  pentru a motiva elevii!

Activități propuse

Agenţia de Turism european:
Cereţi-le elevilor să proiecteze o călătorie în câteva ţări europene. Ei îşi pot imagina că clasa lor este o agenţie de turism pentru cei care doresc să călătorească în Spania, Franşa, Italia, Bulgaria sau România. Ei trebuie să asigure informaţii adecvate ca: limba vorbită în aceste ţări, moneda naţională, produse culinare tradiţionale, obiceiuri şi tradiţii, etc. Pot fi folosite hărţi şi broşuri.
Creaţii artistice pot fi integrate: copiii pot ilustra aspecte specifice asociate unei anumite ţări vizitate cu imagini cu Podul Londrei pentru Marea Britanie, Turnul Eiffel pentru Franţa şi lalele sau morile de vânt pentru Olanda.
Această activitate poate fi extinsă şi altfel: elevii pot realiza vaporaşe şi avioane din hârtie colorată. Profesorul pune la dispoziţia elevilor o hartă. Elevii sunt organizaţi în două grupuri. Primul grup este invitat să călătorească folosind vaporaşele proprii, pe Dunăre, Marea Neagră, Marea Mediterană, etc., în timp ce al doilea grup va simula zboruri pe deasupra Europei. Copiii vor fi încurajaţi să aleagă diverse rute şi diferite destinaţii. Ei vor trebui să identifice ce oraşe, lacuri, râuri, munţi sau alte locuri interesante ar fi interesante de vizitat. Elevii trebuie să culeagă şi să structureze informaţiile notându-le în propriul caiet.

Jurnal de călătorie:
Copiii pot să-şi aleagă o mascotă. Fiecare va juca rolul unei ţări europene. Un copil (ţară) gazdă va găzdui mascota pentru o zi şi va avea de completat o filă într-un jurnal de călătorie, filă dedicată unor aspecte specifice ţării respective. În fiecare zi, la şcoală jurnalul este citit şi expus la vedere în clasă. Se recomandă dezvoltarea acestei activităţi la scară mai largă, în cadrul şcolilor înfrăţite, sau cu şcoli din Europa în cadrul parteneriatelor şcolare.

Casa mea, Europa – Cunoşti Europa?
Ce este Comunitatea Europeană? Care sunt statele membre şi statele candidate? Unde sunt ele plasate pe harta Europei? Care sunt principalele instituţii europene? Acestea sunt ȋntrebări la care elevii vor răspunde după ce se vor documenta pe această temă, eventualsub forma unui concurs organizat pe echipe. O altă variantă o reprezintă «Testul» pentru părinţi: Elevii pot realiza un chestionar despre Europa şi invita părinţii la şcoală. Apoi vor ȋmpărţi părinţii în grupuri şi le vor adresa întrebările!

Serată europeană:
Câţiva elevi pot oferi produse specifice realizate din hârtie şi alte materiale. Alţi elevi pot interpreta muzică şi dansuri populare tradiţionale din diferite state europene. Sala de festivităţi a şcolii, sala de sport, holul şcolii pot fi transformate într-o expoziţie europeană incluzând mici prăvălii cu specific naţional, poştă, agenţie de turism, o bancă etc.

Cumpărături europene:
Profesorii pot organiza o vizită la un magazin în zona şcolii pentru a identificate ţara de provenienţă a câtorva produse de vânzare. Elevii colectează informaţii de la conducerea magazinului legate de identificarea produselor provenite din ţări europene şi al modului în care acestea au ajuns la dispoziţia consumatorului din România. Ei pot ilustra o hartă cu colaje folosind imagini de promovare a diferitelor produse, plasându-le în ţara de origine.

Cronici europene:
Elevii pot publica un ziar european, prin introducerea de aspecte specifice şi de interes general, care ar putea interesa cetăţenii Europei deopotrivă: cinema, muzică, artă, literatură, etc. Ziarul ar trebui publicat în câteva limbi de largă circulaţie şi apoi distribuit în comunitatea locală pe 9 Mai. Ar putea fi implicaţi sponsori locali.

Drapele naţionale şi semnificaţii:
Elevii desenează drapelul UE şi statelor memebre UE. Profesorii le explică principalele semnificaţii. La sfârşitul activităţii, drapelele sunt ataşate la o hartă a Europei. Întrebările pot include: Câte drapele au stemă? Care este cea mai frecventă culoare? Câte state au o cruce pe drapelul lor?

Prânz şcolar european:
Organizaţi un prânz special, unde profesorii, elevii si, eventual, părinţii, pot degusta produse culinare cu specific european ca spaghetti, ratatouille, ştrudel etc.

Uniunea Europeană în prezent este rezultatul eforturilor acelora care au promovat Comunitatea Europeană încă din 1950. Aceasta reprezintă cea mai avansată organizaţie de integrare multi-sectorială cu autoritatea de a acţiona atât în domeniile economic, politic şi cultural cât şi în domeniul drepturilor cetăţeanului şi relaţiilor externe ale celor 15 state membre.

Dând Uniunii Europene un cuvânt de spus în problemele culturale, guvernele statelor membre pun bazele unei Europe care aparţine cetăţenilor, ideea fiind de a face cetăţeanul european, conştient de istoria şi valorile comune, de a-l face conştient de cultura şi moştenirea culturală europeană, dar în acelaşi timp, de a-i cultiva conştiinţa apartenenţei la cultura locală şi regională.

Bibliografie

 

prof. Mihaela Elena Duman

Liceul Teoretic Traian Lalescu, Hunedoara (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.duman

Articole asemănătoare